Može li umjetna inteligencija pomoći održivosti i potaknuti cjeloživotno učenje?

U idealnom bi slučaju umjetna inteligencija trebala biti korisna svim ljudima, uključujući i buduće generacije.

Polako se primičemo kraju liste sedam zahtjeva koje sustavi umjetne inteligencije trebaju zadovoljavati prema Etičkim smjernicama za pouzdanu umjetnu inteligenciju*. Tema današnjeg teksta je šesti zahtjev, i to zahtjev za dobrobit društva i okoliša koji uključuje održivost i pogodnosti za okoliš, društveni učinak, društvo i demokraciju.

Ovoga ćemo puta umjesto odgovora, započeti pitanjima s liste pitanja koje tekst Etičkih smjernica za pouzdanu umjetnu inteligenciju nudi kao vodič za provjeru zadovoljenja zahtjeva te šetnjom kroz pitanja pokušati osvijestiti utjecaj ovog zahtjeva na sustave umjetne inteligencije i ponuditi odgovore na njih.

Održiva i ekološki prihvatljiva umjetna inteligencija

Prilikom dizajna i razvoja sustava umjetne inteligencije ključno je voditi računa o utjecaju takvih sustava s aspekta potrošnje energije na same podatkovne centre te vrste energije koju ćemo za njih koristiti. Iznimno je važno promotriti resurse koje imamo na raspolaganju i uzeti u obzir čitav lanac opskrbe. Ne smijemo zanemariti ni kako će takva potrošnja energije utjecati na okoliš kroz sam životni ciklus sustava umjetne inteligencije. Sustavi umjetne inteligencije trebali bi poticati održivost i ekološku odgovornost te istraživanje rješenja za umjetnu inteligenciju koja se bave globalnim pitanjima, kao što su ciljevi održivog razvoja. U idealnom bi slučaju umjetna inteligencija trebala biti korisna svim ljudima, uključujući i buduće generacije.

Društveni učinak

U odnosu na društveni učinak koji sustav umjetne inteligencije ima u odnosu na ljude, pogotovo ako je riječ o sustavu koji je u izravnoj interakciji s ljudima, važno je da već na samom početku procijenimo u kojoj mjeri takav sustav potiče privrženost i empatiju ljudi prema njemu. Nadalje, moramo osigurati jasnu i nedvosmislenu komunikaciju samog sustava u odnosu na ljude te transparentno komunicirati da je riječ o simuliranoj društvenoj interakciji te da sam sustav nema sposobnost “osjećati” i “razumjeti”.

Unutar ovog zahtjeva trebamo i adresirati rizik gubitka određenih radnih mjesta, odnosno kvalifikacija radnika za interakcije s takvim sustavima. Pritom je važno u odnosu na naručitelja i kupca takvog sustava umjetne inteligencije, osvijestiti i osigurati da poduzmu korake koji će spriječiti te rizike ili umanjiti njihov utjecaj kroz prekvalifikaciju postojećih radnika i mogućnost usavršavanja znanja i vještina potrebnih za interakciju s takvih sustavima umjetne inteligencije unutar prijelaznog razdoblja.

Iznimno je važno izbjeći situacije koje su se događale ranije u povijesti prilikom uvođenja novih tehnologija poput luddita** prilikom industrijalizacije te osvijestiti i educirati sve dionike o koristima koje ove tehnologije donose. Ludditi su bili članovi pokreta među engleskim radnicima početkom 19. stoljeća, koji su nezadovoljni uvjetima rada, često protestirali i samim uništenjem tekstilnih strojeva, protiv promjena koje je donijela industrijska revolucija jer su se bojali da su njihova radna mjesta ugrožena. Pokret je nastao 1811., a nazvan je vjerojatno po izmišljenom vođi Nedu Luddu.

Sustavi umjetne inteligencije trebali bi poticati održivost i ekološku odgovornost.

Stoga je po mom mišljenju potrebno na razumljiv i vremenski prilagođen način svima koji se osjećaju pogođeni uvođenjem takvih sustava pružiti priliku za učenje, prekvalifikaciju i osvještavanje da u pravilu uvođenjem sustava umjetne inteligencije se umanjuje ili u cijelosti anulira ljudska potreba za obavljanjem takozvanih prljavih, repetitivnih i dosadnih poslova (eng. 3D – dirty, dull and dangerous) te oslobađa vrijeme i kreativnost za nova učenja i zanimljivije poslove istih tih ljudi koji su dosada radili tzv. 3D poslove.

Društvo i demokracija

Kao i kod svake promjene, i kod uvođenja sustava umjetne inteligencije iznimno je važno procijeniti širi društveni učinak koji seže dalje od pojedinačnog (krajnjeg) korisnika te osvijestiti i dionike na koje takav sustav može imati neizravan utjecaj. Osim procjene učinka razvoja, uvođenja i upotrebe sustava umjetne inteligencije na pojedince, taj bi učinak trebalo procijeniti i iz socijalne perspektive, uzimajući u obzir učinak sustava umjetne inteligencije na ustanove, demokraciju i društvo u cjelini. Upotrebu sustava umjetne inteligencije trebalo bi pažljivo razmotriti, osobito u situacijama povezanima s demokratskim postupkom, uključujući ne samo donošenje političkih odluka nego i izborne kontekste.

Iz svih gore ponuđenih odgovora nameće mi se zaključak, kao i gotovo kod svakog zahtjeva dosad, da postupak dizajna, razvoja i implementacije bilo kojeg sustava umjetne inteligencije zapravo vodi do uspostavljanja tzv. think tanka, neovisne skupine stručnjaka i dionika koji će na demokratski i kritičan način promisliti o svim aspektima takvog sustava umjetne inteligencije – ne samo u inicijalnoj fazi dizajna i razvoja, već tijekom cijelog životnog ciklusa takvog sustava.

Uvijek mi se nameće zaključak da nam umjetna inteligencija zapravo daje mogućnost da propitamo status quo i dogovorno odlučimo kakvu sadašnjost i budućnost želimo za sebe i druge, i to ne samo na poslovnom, već i na osobnom planu. Nalazimo se u nevjerojatnom trenutku razvoja ljudske civilizacije u kojem imamo mogućnost da nam tehnologija bude sredstvo napretka, prosperiteta i uključenosti cijelog društva te da zaista napredujemo zajedno uz sinkronu aktivaciju svojih potencijala.

U idealnom bi slučaju umjetna inteligencija trebala biti korisna svim ljudima, uključujući i buduće generacije.

Naravno, mi ljudi smo po prirodi lijeni te izreka: “Ako želiš najbrže riješiti neki problem, daj ga najljenijem od nas”, opet rezonira uvjerljivo i u ovom slučaju, ali je upravo zato izazov dati jedan ekstra push i prilikom osmišljavanja, razvoja i uvođenja sustava umjetne inteligencije kroz novo inovativno tehnološko rješenje propitati kakav rezultat dobivamo i korespondira li on s našim razlozima uvođenja tog sustava te naravno vodi li društvu koje želimo. Tehnologija nam upravo to omogućava uz minimalne napore i s nevjerojatno velikim učinkom, ali od nas traži da budemo susretljivi, otvoreni i spremni promijeniti stav i odustati ili uvesti novine u naše ponašanje, kako bismo postigli svoj cilj.

* https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai

**https://hr.wikipedia.org/wiki/Ludditi

Prijavite se na naš Newsletter

Saznajte novosti iz svijeta poduzetništva.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.