Za agencije

OPĆI UVJETI ZA AGENCIJE

Cijene oglasnog prostora obračunavaju se prema sljedećoj formuli:
Osnovna cijena + nadoplate – popusti – agencijska provizija + PDV.

NARUDŽBA

 • Oglasi se objavljuju na temelju narudžbe u pisanom obliku najmanje 20 dana prije izlaska mjesečnika.
 • Dostava materijala najkasnije 10  dana prije izlaska.
 • Naružba se otkazuje najmanje 15 dana prije izlaska. Za otkazivanje nakon navedenog roka obračunavamo 20% od cijene objave.
 • Oglašivačka agencija, odnosno klijent, je odgovoran za sadržaj oglasa ili objave (istinitost podataka, korištenje autorskih i drugih prava).

PLAĆANJE

 • Oglašivačka agencija obvezuje se platiti račun u roku 30 dana nakon objave oglasa.
 • Na zakašnjelo plaćanje obračunavaju se zakonske zatezne kamate.
 • Popust za avansno plaćanje (datum plaćanja do 10 dana prije objave oglasa) iznosi 5%.
 • Na zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

REKLAMACIJE

 • Reklamacije se primaju u roku od 8 dana od objave oglasa isključivo u pisanom obliku.

POPUSTI

 • Oglašivačkim agencijama odobrava se provizija od 5%.
 • S oglašivačkim agencijama koje planiraju godišnje oglašavanje u minimalnom iznosu od 50.000 kuna neto sklapa se godišnji ugovor o poslovnoj suradnji sukladno skali količinskih popusta.

Neto godišnja realizacijaKoličinski popust
20.000 – 49.9992%
50.000 – 69.9994%
70.000 – 89.9996%
90.000 – 109.9998%
110.000 i više 10%

Ako oglašivačka agencija ne izvrši narudžbu objave oglasa ukupne količine prema ugovoru ista gubi pravo na popuste ostvarene temeljem te količine. Izdavač će u tom slučaju obračunati razliku i ispostaviti račun za povrat nepripadajućeg popusta.

S oglašivačkim agencijama koje u godišnjem ugovoru najave realizaciju klijenata veću od 150.000 kuna sklapa se ekskluzivan ugovor.

U Osijeku 5. 11. 2008.