Bespovratna sredstva za uspostavu reciklažnih dvorišta – jedinicama lokalne samouprave

Uspješno sudjelujemo u pomoći oko pripreme projekata i (pred)poslovnog savjetovanja u okviru ove mjere po sistemu „ključ u ruke“

jls

Bespovratna sredstva za uspostavu reciklažnih dvorišta dodjeljuju se putem otvorenog postupka u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja predviđenih raspoloživih sredstava NPOO-a.

Rok prijave na natječaj je 27. lipnja 2023. (do 11 h)

Iznos bespovratnih sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000 EUR, od čega je predviđeno:

  • 5.300.000 EUR za obalne/otočne jedinice lokalne samouprave kao prijavitelje
  • 3.200.000 EUR za ostale jedinice lokalne samouprave

Iznosi bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti pojedinom projektu za:

  • Reciklažna dvorišta – građevine – 67.000 najniži, a 840.000 EUR najviši iznos
  • Mobilna reciklažna dvorišta – 13.300 najniži, a 33.000 EUR najviši iznos

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od navedenog, Grad Zagreb je prihvatljiv prijavitelj za reciklažna dvorišta – građevine, međutim, nije prihvatljiv prijavitelj za mobilna reciklažna dvorišta.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nema ispunjene zahtjeve u vezi s uspostavom minimalnog broja potrebnih reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika, sukladno članku 84. stavku 2. točke 1, 2 i 3 i stavku 3. ZGO-a (izuzetak su obalne ili otočne JLS), da ima odabranog davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u skladu s člankom 68. ZGO-a koji će osigurati obavljanje poslova reciklažnog dvorišta te da nije niti u jednoj situaciji isključenja.

Prijavitelj po ovom Pozivu može podnijeti onoliko projektnih prijedloga za reciklažna dvorišta ili mobilna reciklažna dvorišta na području svoje JLS koliko je dozvoljeno prema članku 84. stavcima 2. i 3. ZGO-a, a umanjeno za ona koja su već upisana u Evidenciju reciklažnih dvorišta te za ona za koja su odobrena sredstva u sklopu prethodnih poziva (KK.06.3.1.03 i KK.06.3.1.16).

Iznimno, otočne i obalne JLS mogu podnijeti veći broj projektnih prijedloga za izgradnju reciklažnih dvorišta, bez obzira na to ispunjavaju li zakonski minimum od 3.000 stanovnika. Prijavitelj po Pozivu može podnijeti projektne prijedloge za izgradnju reciklažnog dvorišta ili nabavu mobilnog na području svoje JLS ili više JLS-a koje su s prijaviteljem zaključile sporazum o uspostavi reciklažnih dvorišta putem mobilnog reciklažnog dvorišta, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna EU-a. Također, trošak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne može biti financiran iz proračuna EU-a i obrnuto.

Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljive projektne aktivnosti vezane su isključivo uz građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta u svrhu osiguranja njihove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu, odnosno uz nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta, uključujući i pripremu projektno-tehničke dokumentacije te usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove vođenja projekta, razvoj i praćenje Plana provedbe projekta, upravljanje provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i svim ugovorima sklopljenim za provedbu projekta, administraciju, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).

www.caetus.hr

Pročitajte još…

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.