Kako oživjeti vlastito poslovanje?

Potrebno je ići u korak s novim tehnologijama i znanjima te održavati visoku razinu konkurentnosti na ciljanom tržištu.

poslovanja

Revitalizacija poslovanja jedna je od novijih i ciljanom tržištu vrlo interesantnih usluga tvrtke Caetus Business Consulting, namijenjena aktivnim poduzetnicima i poduzećima koji su određeno vrijeme prisutni na tržištu.

Što je potrebno učiniti kako bi naše poduzeće nastavilo rasti i razvijati se te ostalo konkurentno na tržištu? S obzirom na dugogodišnje iskustvo, vremenom smo razvili izvrstan osjećaj za pravovremene poslovne poteze koje je potrebno učiniti kako bi dugoročna održivost projekta ostala neupitna. No ovdje je itekako bitan tajming. Naime, kao i ljudski ili bilo koji drugi, tako i život poduzeća ima svoj ciklus koji se sastoji od nekoliko osnovnih faza – rađanje, rast, vrhunac, opadanje i umiranje. Razlika je što se život poduzeća zaista može produžiti, a s ljudskim, nažalost, to još uvijek nije moguće. U nekim poslovnim kulturama poput japanske, postoje poduzeća stara sto ili više godina, koja danas vodi već treća ili četvrta generacija.

Osnovna zadaća vlasnika/menadžera poduzeća

Tajna uspjeha leži u tome da se faza rasta produži što je više moguće, vrhunac odgodi što dulje. To se najčešće postiže ulaganjima. Potrebno je ići u korak s novim tehnologijama i znanjima te konstantno održavati visoku razinu konkurentnosti na ciljanom tržištu. Kako bi se to postiglo, služimo se dubinskom analizom dosadašnjeg poslovanja naručitelja usluge (temeljem financijskih i ostalih pokazatelja), te planiranjem budućeg rasta i razvoja njegovog poduzeća barem u nadolazećem razdoblju. Nužno je detektirati probleme, rizike i “uska grla” u poslovanju te ponuditi rješenja za njihovo izbjegavanje i/ili ublažavanje.

Kvalitetna analiza financijskih izvještaja

Analiza bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog/financijskog toka, primitaka i izdataka omogućuje statički i dinamički pristup ocjeni dosadašnjeg poslovanja i isplativosti određenih ulaganja te stvara bazu za financijsko planiranje budućeg poslovanja poduzeća. To je izuzetno bitno jer su financije “krvotok” poduzeća, a njegova likvidnost, zaduženost, ekonomičnost i profitabilnost pokazatelji koji su upravi poduzeća esencijalni za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

poslovanja

Financijska analiza najčešće uzima u obzir posljednja dva poslovna razdoblja i uspoređuje prihodovnu stranu posljednjeg s prihodovnom stranom pretposljednjeg razdoblja; jednako i rashodovne strane; pojedine stavke unutar aktive i pasive bilance poduzeća; unutar novčanog toka itd. Temeljem dobivenih pokazatelja (a naročito onih koji nisu zadovoljavajući ili imaju negativan predznak), zalazi se dublje i konkretnije u poslovne događaje koji su doveli do tog stanja. Financijske pokazatelje dobivene analizom nužno je upotpuniti s ostalim aspektima poslovanja i naručitelju usluge isporučiti konkretno rješenje kako da svoj posao unaprijedi i podigne na višu razinu te svom poduzeću osigura potreban rast i razvoj.

Rast poduzeća mora biti esencijalna težnja vlasnika

Rast i razvoj poduzeća u nedefinirano dugom roku mora biti esencijalna težnja njegovog vlasnika/menadžera, a bilo kakav oblik stagnacije ili nazadovanja znak je da se nešto hitno mora poduzeti. Ako se na vrijeme detektiraju navedeni problemi, svakom se poduzeću može pomoći. Ukoliko kao vlasnik/menadžer poduzeća osjećate zamor u poslovanju, stagnaciju, nedovoljan rast/opadanje poslovanja (manji prihodi, manja dobit, poslovni gubici, nelikvidnost, nemogućnost prodora na tržište, zaostajanje za konkurencijom, nedovoljna vidljivost, smanjenje potražnje za uslugama/proizvodima koje nudite), revitalizacija poslovanja je usluga koja bi vam itekako mogla pomoći.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.