Jelena Makovičić, Komunikacijski UMjetnik

Kada radite posao koji biste radili i potpuno besplatno, tada ćete znati da ste na pravome putu.

Komunikacijski umjetnik bavi se javnim nastupima i prezentacijskim vještinama baziranima na glumačkim tehnikama. Zašto su prezentacijske vještine izuzetno važne za svakog poduzetnika? Rekla bih zapravo za svaki posao… Zbog toga što način na koji mi prezentiramo svoje ideje i proizvode zapravo ovisi o samom uspjehu tog proizvoda. Ono što ja volim reći, da je najvažnija kod tih prezentacijskih vještina autentičnost i strast, jer ako nemamo tu strast i prijenos emocije do toga što mi radimo, jednostavno ljudi neće shvatiti o čemu se tu zapravo radi.

Moj poduzetnički put zapravo traje oduvijek, ja vjerujem još od mog školovanja i načina razmišljanja. Volim biti kreativna, stalno volim osmišljavati nove ideje i produkte, a poduzetništvo mi najviše daje slobode da kreiram svoje vlastito radno vrijeme.

Postoji strah od poduzetništva, ali ja vjerujem da poduzetništvo puno više oslobađa. Imala sam sreću da sam naišla na dobre ljude i prave mentore koji su me u tome podržali.

Nekad je poduzetnički put težak, ali tu težinu čovjek treba zavoljeti i znati da uvijek moramo ići korak dalje, da jednostavno ne smijemo stati kada dođe neka prepreka, nego je moramo prihvatiti kao novi kreativni izazov.

Najizazovnija je nulta godina. Treba premostiti taj izazov da ti jedno vrijeme radiš, radiš, radiš, ali nužno možda ne zarađuješ. Treba vremena da tvoja ideja dođe do ljudi, da zaživi, ali tu je jako važno imati tu vjeru.

Zapravo, kada ćete znati da ste na pravom putu? Kada radite posao koji biste radili i potpuno besplatno. Kad imate toliku ljubav i strast prema svom poslu i kada se na kraju dana osjećate zapravo još više puni energije, a ne umorni.

Trenutno sam jako zadovoljna. Veseli me prije svega da su ljudi zadovoljni mojom uslugom. Međutim, za dalje naravno uvijek imam nove ideje i vizije. Trenutno radim na ideji pokretanja jednog komunikacijsko-dramskog centra za djecu i mlade i tomu se jako, jako veselim.

Mislim da bismo prezentacijske vještine trebali početi učiti djecu od najmanjih nogu, tako da im to postane nešto normalno. I kada dođu u odraslu dob, da se ne susreću s tolikim problemima vezanima uz tremu kakve vidim u svojoj praksi s poslovnim svijetom, s odraslima i sa svojim studentima.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.