Medijacija kao alternativa sudskim postupcima

Cilj ovog članka je upoznati čitatelja s medijacijom kao alternativnom metodom rješavanja sporova koja je u hrvatskom zakonodavstvu poznata već dvadesetak godina, no u praksi je još uvijek nepravedno zapostavljena i premalo korištena

Maja Bilić Paulić
2 min
pravni-status-influencera

Pravni status influencera u Republici Hrvatskoj

Influencer je svaka osoba koja ima utjecaj na druge ljude, no u kontekstu medijske i oglašivačke industrije, utjecaj influencera odražava se na kupovne, poslovne, emotivne i druge odluke pojedinaca

Maja Bilić Paulić
2 min
compliance-usklađenost

Legal Compliance – prevažna tema o zakonskoj usklađenosti, o kojoj se premalo zna

Postoje interna i vanjska usklađenost, o čemu se radi?

Petar Petrić
4 min
uloge-odgovornost-posao

Svatko je odgovoran za svoj rad, slažete li se?

Trebamo razumjeti da odgovaramo za svoj rad i da drugi odgovaraju za rad koji plaćamo

Ivančica Bobek
2 min
industrija-videoigara-pravo

U industriji videoigara ključnu ulogu ima pravo intelektualnog vlasništva

Industriju videoigara prate i prilično složeni pravni instrumenti i poslovi

Maja Bilić Paulić
2 min
prijenos-poslovnih-udjela

Društveni ugovor – kako unutar d.o.o.-a ograničiti prijenos poslovnih udjela

Mnoge poduzetničke pothvate i društva, a u prvom redu odnose članova društva, spasio bi dobro sastavljen društveni ugovor društva.

Petar Petrić
4 min
upravljanje-rizicima

Ima li tvoj ugovor fidovku?

Ljudi su naučili upravljati rizicima. Isto je s ugovorima u koje ulazimo, posebice u poslovnim partnerstvima.

Ivančica Bobek
2 min
odgovornost-uprave-drustva

Odgovornost uprave i članova društva (d.o.o.) prema vjerovnicima društva

Što sve mogu vjerovnici i kolika je odgovornost uprave i članova društva?

Petar Petrić
4 min