Suočavanje s izazovima čini nas jačima

Tamo gdje drugi vide nepremostive barijere, uspješni ljudi vide izazove koje trebaju prihvatiti i prepreke koje trebaju savladati.

Izazovi su dio života. Oni nas čine jačima, a kada ih ne bi bilo, ne bismo shvaćali vrijednost dobrih vremena. Vrlo je inspirativno pogledati kako se uspješni ljudi suočavaju s problemima. Tamo gdje drugi vide nepremostive barijere, oni vide izazove koje trebaju prihvatiti i prepreke koje trebaju savladati. Njihovo samopouzdanje u suočavanju s problemima proizlazi iz sposobnosti da otpuste negativne osjećaje koji dolaze s pojavom problema. Oni i neuspjeh doživljavaju kao korisno iskustvo te vjeruju da mogu biti uspješniji u budućnosti.

Prvi korak prema takvom mindsetu jest početi razmišljati o izazovima kao o prilikama, a ne kao o problemima. Uz to je važno prisjetiti se da nas, ma koliko izazovi bili teški, oni čine jačima.

1. Izazovi nas potiču na kreativnost

Izazovi nas primoravaju da uključimo svoju kreativnost i osmislimo načine kako ih savladati. Neke od najboljih ideja pojavljuju se pod pritiskom izazova. U suprotnom, možda nikad ne biste došli do nekog kreativnog rješenja. Kada se prepreka pojavi na vašem putu, smatrajte ju prilikom da pronađete kreativno rješenje za njezino savladavanje.

2. Izazovi nas čine jačima

Da bismo izgradili fizičku snagu, našim mišićima je potreban otpor. Na psihološkoj razini izazovi su ti koji proizvode otpor i razvijaju unutarnju snagu. Savladavanjem izazova postajete sve jači. Oni su izvrsna prilika za rast. Oni testiraju vašu odlučnost i predanost ciljevima, a njihovim nadvladavanjem razvijate emocionalnu i mentalnu snagu.

3. Izazovi nas održavaju poniznima

Izazovi nas podsjećaju da smo ljudi: ne znamo sve, ne možemo sve predvidjeti, ne možemo sve izbjeći, imamo ograničenja i slabosti te činimo pogreške. Oni nas podsjećaju da smo krhki. Odgovarajući izazov može nas zaštititi (ili izliječiti) od nezdravog ponosa.

izazovi
Savladavanjem izazova postajete sve jači. Oni su izvrsna prilika za rast.

4. Izazovi daju veći značaj našim postignućima

Kada trebamo svladati mnoge izazove na svom putu prema cilju, više cijenimo ono što smo postigli jer oni daju veći značaj našem uspjehu. Neke uspjehe možda ne bismo toliko cijenili da smo se suočavali s manje izazova.

Kada se suočavate s izazovima, gledajte na njih kao na prilike koje sa sobom nose benefite – pozivaju vas na kreativnost, čine vas jačim, zadržavaju vašu poniznost i svakom uspjehu daju veći značaj.

Izvor: LinkedIn