Razlika između vlasnika firme (člana društva) i direktora društva s ograničenom odgovornošću

Koja je razlika između ovih dviju uloga?

U ovom bih vam tekstu htjela skrenuti pozornost na razlike koje postoje između uloga člana društva trgovačkog društva iliti vlasnika firme i te iste osobe kao direktora tog istog trgovačkog društva.

Vlasnik firme (član društva)

Danas je uvriježeno da poduzetnik prilikom pokretanja vlastitog poduzetničkog pothvata u formi trgovačkog društva d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću), upravo zbog, kako i samo ime kaže, ograničenja odgovornosti, odabire takav oblik. Sam čin donošenja izjave o osnivanju društva, kojom se formalno osnivao d.o.o. te odluka kojom vlasnik firme (pravnim rječnikom – član društva) koji predstavlja skupštinu društva, imenuje sebe kao direktora tog društva s ograničenom odgovornošću te se kao direktor i registrira pri nadležnom sudskom registru, dovodi do situacije u kojoj do jučer jedna osoba, sada ima dvije odvojene uloge koje se međusobno ograničavaju i nadziru.

 

Naime, društvo s ograničenom odgovornošću, kao oblik u kojem poduzetnik posluje, jamči svojim temeljnim kapitalom i drugom imovinom društva za sve obveze društva. Dakle, svi vjerovnici (dobavljači, klijenti, radnici, porezna uprava itd.) stupaju na mjestu prioriteta iznad prava vlasnika firme (člana društva) i njegovog prava na isplatu dobiti. Tek po podmirenju svih obveza iz poslovanja, d.o.o. može u pravilu isplatiti dobit svome osnivaču – članu društva. Sredstva na računu i druga imovina društva služe za redovno poslovanje društva i u funkciji su svrhe društva, koje obavljanjem određene gospodarske djelatnosti nastoji ostvariti dobit svome osnivaču.

A sada dolazi red na direktora…

Direktor je imenovan od člana društva da operativno vodi poslovanje društva i odgovara svim vjerovnicima društva za uredno ispunjenje obveza i poslovanje društva, a podredno svojim postupanjem i načinom upravljanja društvom ostvaruje dobit, koja može biti isplaćena članu društva.

Dakle, direktor ima obvezu zastupati najbolje interese društva i voditi računa o urednom i pravovremenom ispunjenju svih obevza društva, pa tek pod uvjetom ispunjenja tog preduvjeta ostvariti poslovanjem društva dobit članu društva. Direktor može ili mora, ovisno o svom radnopravnom statusu, biti zaposlen u društvu te za svoj rad primati naknadu plaće i to kao i svaki radnik isplatom na osobni račun direktora društva. Ovaj moment je ključan i molim da ga osvijestite, sredstva na računu i imovina društva su upravo vlasništvo društva te ih direktor smije koristiti samo za redovno poslovanje društva i podmirivanje obveza društva. Iako taj novac može biti isplaćen kao dobit sukladno zakonu, nije vlasništvo člana društva ni direktora društva, bio on ista osoba ili ne. Član društva može raspolagati sredstvima samo kada su mu ona isplaćena kako dobit na njegov osobni račun, kao i direktor koji sredstva društva može primiti samo kao naknadu za svoj rad isplatom na osobni račun direktora.

Naravno, postoji mali milijun mogućnosti zakonitog i porezno opravdanog raspolaganja sredstvima na računu za potrebe poslovanja društva koje nisu naknada plaće direktoru ili isplata dobiti članu društva, ali oni su tema nekog drugog teksta. Zasad zapamtite da osnivanjem društva s ograničenom odgovornošću vi, kao poduzetnik koji je ujedno i osnivač – član društva i direktor tog društva, stječete i nove uloge koje se međusobno ograničavaju i isključuju upravo u svrhu zaštite poslovanja i postojanja tog društva i svih njegovih vjerovnika. Ili da citram direktoricu jednog restorana: “Novac u blagajni nije vlasnikov, već su to plaće konobara, obveze prema dobavljačima kave, režije i porezna davanja.”

društva s ograničenom odgovornošću

Marijana Šarolić Robić je pravna stručnjakinja koja više od 18 godina pomaže trgovačkim društvima poslovati u Hrvatskoj i šire te aktivno sudjeluje kao mentorica u startup zajednici više od 7 godina, podupirući svojim znanjima i iskustvom tehnološku industriju.

 

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.