Učinkovito upravljanje konfliktom

Važno je znati upravljati konfliktima kako bi radno mjesto bilo pozitivna i kolaborativna okolina

konfliktom

Konflikt može predstavljati veliki problem u organizaciji i stvoriti kaotične uvjete u kojima je timski rad ugrožen. S druge strane, konflikt je normalan dio bilo koje suradnje, pogotovo u organizacijama u kojima surađuje veći broj zaposlenika. Važno je znati upravljati konfliktima kako bi radno mjesto moglo biti pozitivna i kolaborativna okolina u kojoj su zaposlenici zadovoljni i produktivni.

U ovom članku objasnit ćemo što je upravljanje konfliktom, prikazati primjere vještina upravljanja konfliktom i pokazati načine kojima možete unaprijediti svoje vještine upravljanja konfliktom.

Što su tehnike upravljanja konfliktom?

Tehnike upravljanja konfliktom pomažu vam u nošenju s tim kako konflikt utječe na vas osobno, vaše kolege i na vašu radnu okolinu općenito. Podrazumijevajući da je konflikt neizbježan, cilj ovih vještina jest transformirati konflikt u produktivni aspekt vašeg radnog mjesta.

Primjeri vještina upravljanja konfliktom

• Učinkovita komunikacija: Učinkovita komunikacija znači da obraćate pažnju na osobu s kojom komunicirate i prilagođavate joj svoje izražavanje i neverbalne znakove. Suzdržite se od korištenja jezika koji je neprimjeren ili uvrjedljiv.

• Aktivno slušanje: Kad aktivno slušamo, dajemo drugima do znanja da cijenimo ono što nam imaju za reći te da nam je važno da razumijemo njihove misli. Kad si date vremena za aktivno slušanje, dajete si priliku naučiti nešto o tuđim perspektivama, što vam može pomoći pri nošenju s konfliktom.

• Uključivanje empatije: Empatija podrazumijeva da razumijemo kako se druga strana osjeća jer se svjesno trudimo uvidjeti njihovo stajalište. Koristeći empatiju možete razumjeti što druga strana osjeća, želi, koji su im ciljevi, no i koje su im bolne točke.

• Rješavanje problema: To uključuje racionalno promišljanje rješenja za neki problem, kolaboraciju s kolegama, potragu za cjelovitim razumijevanjem problema te dolazak do pravednog razrješenja konflikta.

• Pribranost: Pribranost podrazumijeva da kontrolirate svoje emocije na radnom mjestu. Pribranost nam pomaže da konflikt ne eskalira.

Upravljanje konfliktom na radnom mjestu

Ovo su neki načini na koje možete pokazati svoje vještine upravljanja konfliktom na radnom mjestu:

• Imajte strpljenja – Upravljanje konfliktom iziskuje puno strpljenja sa svakom osobom s kojom stupate u kontakt. Trebate imati strpljenja kako biste mogli razumjeti sve perspektive te kako biste konfliktu pridali dovoljno vremena.

• Razumijevanje neverbalnih znakova – Neverbalne znakove možete uočiti putem ponašanja i reakcija. Pukim promatranjem nekoga možete uvidjeti je li ta osoba frustrirana, ljuta ili sretna i što vam zapravo želi reći.

• Nepristranost – Jedna od najboljih strategija nošenja s konfliktom jest ostati nepristran. Ako osjećate da niste nepristrani, razmotrite mogućnost da netko drugi preuzme upravljanje konfliktom. Nepristranost znači da se trudite pronaći put kroz konflikt koji je djelotvoran za obje strane.

• Budite otvoreni za raspravu – Morate biti spremni raspraviti okolnosti i situaciju u kojoj se nalazite. Rasprava je ključan aspekt upravljanja konfliktom kako radno mjesto ne bi patilo od negativnih posljedica konflikta. Rasprava pomaže svima da se bolje razumiju i osjećaju sigurno pri dijeljenju svojih mišljenja.

Natalija Benić je prvostupnica psihologije koja dovršava diplomski studij psihologije s fokusom na mekane vještine. Živjela je u Kanadi gdje se certificirala za podučavanje engleskog jezika, a u Inicijativi radi već pet godina. Poseban fokus stavlja na individualiziran pristup radu i podučavanju.

www.inicijativa.biz

Pročitajte još…

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.