Registriranje za potrebe PDV-a

Registracija za potrebe PDV-a može imati više značenja…

Gotovo svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj imaju ili će jednom u budućnosti imati neku obavezu vezanu uz PDV. Oni koji prijeđu prag godišnjeg prometa (isporuka) od 300.000,00 kuna obvezni su se registrirati u sustav PDV-a po sili zakona, a ima i onih koji to žele učiniti dobrovoljno. Pored toga, postoji i obveza pravovremenog ishođenja PDV identifikacijskog broja za transakcije unutar Europske unije.

Registracija za potrebe PDV-a može imati više značenja, a baš svi poduzetnici moraju znati nekoliko bitnih činjenica kako bi unaprijed izbjegli propuste u ispunjavanju propisanih obveza vezanih uz PDV.

Registracija u sustav PDV-a

Poslovni subjekti u RH po sili zakona ulaze u sustav PDV-a nakon što prijeđu prag isporuka od 300.000,00 kuna u godini dana. Porezni obveznici postaju već od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je prag prijeđen, a obvezu prijave Poreznoj upravi RH imaju do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je prag prijeđen. Ako to ne učine sami, bit će registrirani po službenoj dužnosti, no tada su u opasnosti od gubitka prava na pretporez.

Registracija u sustav PDV-a moguća je i na dobrovoljnoj osnovi, a tada je obveznik dužan ostati u sustavu sljedeće tri kalendarske godine, bez obzira na to što možda tijekom cijelog tog razdoblja neće prijeći prag isporuka od 300.000,00 kuna godišnje.

Ishođenje PDV ID broja

Vrlo čest propust koji se događa malim poreznim obveznicima (onima koji nisu registrirani u sustav PDV-a i nemaju pravo na pretporez) jest da propuste ishoditi vrijedeći PDV ID broj prije transakcija s poreznim obveznicima iz EU-a. Dakle, u trenutku kada poslovni subjekt zaključi da će isporučiti dobra i usluge u EU ili će steći dobra i usluge iz EU-a, mora što prije pribaviti PDV ID broj, iako nije prešao prag za registraciju u sustav PDV-a na temelju isporuka većih od 300.000,00 kuna u godinu dana. Iznimka može biti stjecanje robe unutar EU-a do 77.000,00 kuna u jednoj kalendarskoj godini. Razumljivo je da PDV ID broj trebaju pribaviti i oni hrvatski porezni obveznici koji su već registrirani u sustav PDV-a ako imaju u vidu transakcije unutar EU-a.

Ovdje treba naglasiti da samo ishođenje PDV ID broja nije jednako registraciji u sustav PDV-a i unatoč obvezi predaje propisanih PDV izvješća i plaćanja PDV-a, dotični mali porezni obveznik i dalje nema pravo na priznavanje pretporeza.

Razdoblje oporezivanja

Za hrvatske porezne obveznike, razdoblje oporezivanja može biti mjesečno ili tromjesečno. Tromjesečni obveznik postaje se na temelju zahtjeva Poreznoj upravi RH koji treba predati najkasnije do 15. siječnja, čak i za one koji tek ulaze u sustav PDV-a, pri čemu mogućnost tromjesečnog obračuna imaju samo obveznici s isporukama do 800.000,00 kuna koji ne obavljaju transakcije s EU.

Registracija stranih poreznih obveznika

U određenim slučajevima strani porezni obveznici moraju se registrirati u sustav PDV-a u Republici Hrvatskoj i o tome se trebaju raspitati kod hrvatskih računovođa i poreznih savjetnika sami ili putem hrvatskih poslovnih partnera, no svakako dovoljno vremena prije isporuke za koju sumnjaju da bi bila oporeziva u RH, njenog plaćanja ili izdavanja računa.

www.bsps.hr

Pročitajte još…

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.