Investicijski zajam iz NPOO-a HAMAG-BICRO-a

Investicijski zajam iz NPOO-a namijenjen je subjektima mikro, malog i srednjeg gospodarstva…

Financijski instrument Investicijski zajam iz NPOO-a namijenjen je subjektima mikro, malog i srednjeg gospodarstva te je sufinanciran sredstvima EU-a, iz programa Next Generation.

Iznos zajma može iznositi najviše 100.000 € u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva. Rok otplate je od jedne do deset godina dok poček iznosi do 12 mjeseci ako je rok otplate dulji od dvije godine. Otplata zajmova vrši se u kvartalnim ili mjesečnim ratama (jednaka glavnica i pripadajuće kamate). Kamatna stopa je fiksna godišnja i iznosi 0,8%. Rok korištenja je 6 mjeseci od isplate zajma. Nema naknade za obradu kreditnih zahtjeva, a svi se zahtjevi podnose online. Svaka investicija odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata mora biti u skladu s načelom “Ne činjenja znatne štete” (Do No Signficant Harm Principle – DNSH) u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom: ublažavanje klimatskih promjena, prilagodba klimatskim promjenama, održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa, prelazak na kružno gospodarstvo, sprečavanje i kontrola onečišćenja te zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.

Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u sva područja poslovanja i njihovu potpunu integraciju te edukaciju zaposlenika i korisnika, a podrazumijevaju ulaganja u digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa; digitalizaciju procesa pružanja usluga ili ulaganje u Industriju 4.0.

Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti; druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja.

Cilj Financijskog instrumenta je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

Prihvatljive namjene zajma su: ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl. Obrtna sredstva mogu činiti najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma.

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji imaju status “subjekta malog gospodarstva” kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ; registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam; imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj; imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme; nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci; uredno podmiruju postojeća zaduženja; nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima. Osim toga, moguće je podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO-u.

Tvrtka Caetus Business Consulting uspješno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata u okviru ovog Financijska instrumenta, po sistemu “ključ u ruke”. Cijeli se postupak prijave na natječaj može obaviti putem naše tvrtke, bez potrebe za dolaskom u Zagreb.

www.caetus.hr

Pročitajte još…

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.