Povlačenje u nepoznato kao inspiracija za liderstvo

Koliko puta u svojim životima smo na poziv života odgovorili stagnacijom i odustajenjem?

povlacenje

Lideri svih razina suočeni su s dubokom dekonstrukcijom postojećeg razumijevanja liderstva. Svijet se neminovno mijenja i povlačenje k prisutnim paradigmama vodi nas još u dublju društvenu i ekonomsku krizu te krizu mentalnog zdravlja. Okruženje koje je nestabilno, nepredvidljivo, ispunjeno strahom i neizvjesnošću traži od lidera da pronađu podršku za mudro i integrativno djelovanje. Aktualni društveni i poslovni trendovi dovode do snažne potrebe za promjenom paradigme vođenja.

Promjena paradigme 

Živeći u vremenu svakodnevnih strukturnih promjena i nestabilnosti, ono traži promjenu percepcije i razumijevanja, a posljedično promjenu fokusa lidera na povlačenje unutar sebe i unutarnji kontekst.

Unutranji kontekst označava emotivne i kognitivne aspekte, koji se očituju u našim vlastitim uvjerenjima, spoznajama, osjećajima, tjelesnim stanjima, perspektivama, mentalnim modelima i posljedično ponašanju, odnosno djelovanju.

U periodima tranzicija, sa vidljivog možemo usmjeriti našu pažnju na sjene, na nevidljivo, zamagljeno, potisnuto, i na ono od čega strahujemo i što odbijamo vidjeti. Često je, a pogotovo u trubulentnim vremenima prisutna ideja da nemamo vremena za povlačenje svojim unutarnjim procesima, već da se treba usmjeriti na svakodnevnu operativu i racionalizaciju postojećeg konteksta. Upravo u ovoj ideji, krije se zamka pretjerane intelektualizacije, kontrole i statičnosti koja nas zadržava u postojećem stanju.

Kada su vanjski autoriteti i normativi u krizi, povlačenje u unutarnji kontekst, odnosno stanje naše svijesti, omogućava da se povežemo s vlastitom mudrosti te da ona postane naš prvi vodič u turbulentnim vremenima. Ukoliko pažnja ostane na vanjskim okolnostima, prisutan je rizik da mudrost nepoznatog propustimo prepoznati. Zbog snažnog utjecaja koji lideri imaju na pozicijama utjecaja, njihove sjene projiciraju se u kontekstu vođenja i odlučivanja na cijeli sustav i i povlačenje pojedinaca unutar njega.

Dominantni narativi

Narativ predstavlja dominatan mit koji oblikuje naš doživljaj svijeta. Metafore ispričane u obliku mitova konstituirale su sva društvena uređenja i sisteme koje su ljudi stvarali od početka, bili su temelji kultura koje se se razvijale, stvarale i propadale, da bi se stvarala nova. Mitovi koji danas čine dominatnu paradigmu našeg vremena društveni, ekonomski, kulturni i obiteljski su u dubokoj krizi i preispitivanju smisla.

Tijekom liminalnih razdoblja svih vrsta, dominantni društveni narativi mogu se preokrenuti ili raspasti. Kontinuitet tradicija i rutina postaje neizvjestan, a planirani ishodi mogu biti dovedeni u sumnju. Raspad i rastvaranje postojećih psihičkih struktura čovjeka tijekom liminalnosti stvara fluidnu i podatnu situaciju koja omogućava uspostavljanje novih osobnih i društvenih narativa.

Liminalni prostor

Koncept liminalnog prostora označava prijelazni, neograničeni prostor koji je dio promjene iz jednog stanja u drugo. To je prostor neznanja, konfuzije i neizvjesnosti u kojem se odustalo od starih istina, a nove ideje još nisu nastale. Taj prijelazni prostor često započinje osećajem gubitka, krize, straha, besmisla i svjesnosti da više nema povratka. U tom procesu odustajemo od starih značenja i ulazimo u prostor marginalnog, u kojem nova još nisu kreirana.

Ulazak u liminalni prostor jedan je od načina ulaska u dubinu vlastite psihe, te istraživanja vlastitog i kolektivnog nesvjesnog. Liminalnost započinje prepoznavanjem praga naše percepcije i razumijevanja, gdje koegzistiraju suprotnosti.

U liminalnom prostoru stojimo na pragu između prethodnog načina strukturiranja identiteta, vremena ili zajednice i novog načina koji nam je nevidljiv i nepoznat. 

 Samim time ulazimo u transformativnu zonu prema potencijalom stvaranju i rođenju novoga.

Arhetip

Sadržaj kolektivnog nesvjesnog čine arhetipovi (grč.arhaios=drevan, typos=oblik; praoblik, praslika). To su psihičke strukture zajedničke cijelom čovječanstvu. Arhetip predstavlja naslijeđeni obrazac po kojem je uređeno pojedinčevo iskustvo, mišljenje i djelovanje.

U radu sa našim unutarnjim kontekstom možemo koristiti arhetipove drevnih mitova putem kojih ostvarujemo točku susreta spoznatog i nespoznatog, odnosno svijesti i podsvijesti, i budimo naš unutarnji potencijal.

Obnovom povezanosti sa nesvjesnim proširujemo razumijevanje ciklusa život-smrt-život, povratak odgovornosti za vlastiti život i vraćanje osobne moći, čime otvaramo prostor za slobodan pokret i djelovanje.

Drevni mitovi predstavljaju nadahnuće za otkrivanje naših izvornih snaga. Mitovi sadrže kozmičke principe života prikazane kroz mitske junake i heroine, koji nam pokazuju kako se suočiti sa liminalnosti iz prostora kolektivne mudrosti čovječanstva.

„Ne moramo se uopće sami izložiti pustolovini, jer prethodili su nam junaci svih vremena; labirint je do u tančine upoznat, valja nam samo slijediti nit junakova puta. A ondje gdje smo očekivali pronaći nakazu, zateći ćemo boga; gdje smo kanili sasjeći drugoga, sasjeći ćemo sebe; gdje smo namjeravali putovati u daljine, stići ćemo u središte vlastita bitka; gdje smo očekivali biti sami, biti ćemo sa čitavim svijetom.“ Joseph Campbell: Junak s tisuću lica

Prijelazi pragova smrti i života

Pragovi smrti i života označavaju prijelaze između vječnog ciklusa života i smrti koji se odvija u našim ljudskim životima, kao i univerzumu. Ciklus života i smrti odvija se u svakom trenutku vremena. Svjedočimo mu mijenama kozmosa, proteku vremenu, ciklusu dana i noći, zimskom snu prirode, kao i njenoj ljetnoj plodnosti.

Suočavamo se s mnogim gubicima, odvajanjima i napuštanjima, koje metaforički označavaju smrti u našim životima. Paralizirani pogledom u prazninu ispred nas, ostajemo, odričući se protoka života i stalne promjene ciklusa koji prolaze ispred nas. Ostajemo niti živi niti mrtvi u polovičnim životima, bježući u iluzije, lažne utjehe i ovisnosti. Neprepoznati, neviđeni i izgubljeni za ritam života.

  • Koliko puta u svojim životima smo na poziv života odgovorili stagnacijom i odustajenjem?
  • Koliko puta  u svojim životima smo zanijekali impuls protoka, ostajući u nepomičnosti, pasivnosti i lažnoj sigurnosti?
  • Koliko puta smo bježali u lažne utjehe kako bismo pobjegli od vlastite ranjivosti, slabosti, napuštenosti i iluzije kontrole? 
  • Koliko puta smo izbjegli suočavanje s neizvjesnosti, usamljenosti, strahom i borbom? 
  • Koliko puta je bol bila naš izbor, umjesto radosti? 
  • Poziv u život uvijek je prisutan, imamo li hrabrosti i strasti biti potpuno prisutni u vlastitom postojanju?

Tko su heroine i junaci? 

Heroine i junaci slijede poziv i odlaze na unutarnje putovanje kroz tamu nesvjesnog, napuštajući svjetovno kako bi pronašli vlastite unutarnje snage za novi život.

Poziv na povratak je tihi glas koji ih uporno doziva.  Odgovor na poziv je ulaz u prostore nepoznatog, neznanog  kada sve što poznaju nestaje, a ono u što ulaze je skriveno i nevidljivo. Poziva ih na prihvaćanje, prepuštanje, napuštanje, ogoljavanje i odricanje. 

U prostorima prijelaza stižu na pragove, razumijevajući da je njihov prelazak bremenit, a ostanak u stagnaciji znači polagano propadanje i raspadanje te gubitak životne snage.

Prijelaz praga označava nepovratan čin. Ulaskom u liminalni prostor, suočeni su s nepoznatošću i prazninom. Unatoč gubicima i odricanjima, povratak u stari život postaje nemoguć, a mudrost gubitaka postaje vodič u novi život.

Kada plima neIagodnih emocija navre, ne odustaju jer znaju da su neugoda, strah, frustracija, ljutnja, neizvjesnost, bijes i razočarenje iskustvo osobnog  i kolektivnog procesa iscjeljenja.

Kada se tkanina naše duše, obitelji, zajednice, svijeta istroši ili razdere gubitkom, tuga pomaže u tkanju poderanih niti. Povlačenje u ono što nam je sveto poštujemo, a za to što nam je sveto smo prisutni i u tome sigurni.

Odgovor na osviješteni impuls nesvjesnog  je preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i osobnu moć, čime otvaramo prostor za slobodan pokret i djelovanje.

Heroine i junaci prelaze pragove smrti i života, prihvaćajući u zahvalnosti sve što su izgubili, što je nedovršeno i neproživljeno, kako bi stvorili prostor za novi ciklus života.

Povratak Junaka | Retreat: ‘Prijelazi pragova smrti i života’ // Martina Stažnik i Danijel Ritz
Brijuni, 14. – 18. 9. 2021.
https://povratakjunaka.wixsite.com/retreat

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.