promišljanja

Moji anđeli bez krila

Nijedan čovjek nije otok sasvim sam za sebe…

Sanja Luić Pirc
4 min
znanje
promišljanja

Vječni učenik, I. dio

Iskorištavanje svakog slobodnog trenutka za učenje, jamstvo je za dobar uspjeh i napredak u životu.

Rajko Pavić
2 min
vjera
promišljanja

Raskini okove!

Najgori su oni okovi u našem umu koji nam ne dopuštaju da se naši darovi razviju i da postignemo uspjeh kakav bismo mogli postići.

Rajko Pavić
2 min
utrka
promišljanja

Utrka sa zaprekama

Nikad ne smijemo prihvaćati posao na kojem ne možemo sačuvati svoju nezavisnost.

Rajko Pavić
3 min