Strateška komunikacija po mjeri malih i srednjih poduzetnika

Vodič za izradu komunikacijske strategije.

Komunikacija je danas iznimno važna za svaki posao – od najvećeg do najmanjeg. Kako bi komunikacija služila ostvarivanju željena cilja, ne smije biti stihijska, a u većini manjih tvrtki ona to jest.

„Već tri tjedna nitko ništa nije stavio na Fejs! Ima li tko koga na televiziji da nas malo snime? Ti znaš onu glumicu, može li nam ona biti influencerica?“ – rečenice su to koje otkrivaju kaos u odnosima s javnošću. Na pitanje zašto je u tvrtki takva komunikacija, kao odgovor se najčešće navodi nedostatak resursa.

Direktori malih tvrtki znaju reći da nemaju novca za angažman stručnjaka za odnose s javnošću ili PR agencije te da njihovi djelatnici nemaju znanja ili prostora za sustavno bavljenje komunikacijom. Na prvom im je mjestu temeljna djelatnost, zatim su tu financije, nabava, kadrovski poslovi… Ne znaju ili pritom zanemaruju činjenicu da upravo odnosi s javnošću oblikuju imidž tvrtke u javnosti, povezuju njihov brend s kupcima, grade bolje odnose s poslovnim suradnicima i poboljšavaju one u tvrtki.

Najvažnije, komunikacija je to na obostranu korist. Zahvaljujući takvoj komunikaciji, profitirat će i tvrtka i njezine ciljane javnosti. Zato bi svaka tvrtka trebala imati komunikacijsku strategiju. Ako ne prezentaciju na stotinu stranica, bar dva-tri lista papira. Tih će nekoliko tisuća znakova, među ostalim, otkriti kakvu internetsku stranicu izraditi te što je sadržaj zanimljiv medijima.

Slijedi jednostavan vodič kako izraditi komunikacijsku strategiju:

1. Napravite analizu.

Jedna od najčešće korištenih je SWOT analiza. Odredite snagu, slabosti, prilike i prijetnje. Snaga i slabosti pritom su unutarnji čimbenici poput znanja, vještina i poslovnih procesa na koje možete utjecati. Prilike i prijetnje oblikuju vanjski čimbenici. Protežu se od vaše konkurencije do klimatskih promjena.

2. Odredite misiju i viziju.

Misija je ono što, kako i za koga radite, a vizija odgovara na pitanje gdje se vidite u budućnosti – za nekoliko godina.

3. Definirajte ciljeve.

U komunikacijskoj strategiji razlikujemo dva cilja – onaj glavni vezan uz posao te onaj komunikacijski. Npr. poslovni vam je cilj u godinu dana prodati 10.000 proizvoda, a komunikacijski da za prednosti tog proizvoda u prvoj polovici godine dozna 100.000 žena u dobi od 25 do 50 godina.

Ciljevi trebaju biti jasno definirani, mjerljivi i realni, tj. ostvarivi u željenom roku.

4. Odredite ciljane javnosti.

Navedite tko su vaše javnosti. To su vlast, struka, mediji, potrošači… Govoreći o potrošačima ili korisnicima, trebate si dati truda oko njihovih karakteristika. Navedite koje su dobi, spola, s kojeg područja, kakva životnog stila…

5. Oblikujte ključne poruke.

Na papir stavite najvažnije tri. Te poruke trebaju biti kratke i jasne. Implementirat ćete ih u sve što radite. I ponavljat ćete ih. Stalno. Kad god komunicirate prema nekoj od svojih ciljanih javnosti. Te poruke mogu objašnjavati zašto radite to što radite i po čemu je vaš proizvod jedinstven.

6. Odredite tehnike i alate.

Za 99 posto poduzeća pod ovom je točkom najvažniji internet – od internetske stranice do društvenih mreža. No vratimo se korak unatrag. Tehnike se odnose na način komunikacije. On može biti pisani, govorni, vizualni ili vezan uz nove tehnologije. Alati su pak sredstva, dakle, od fotografija i videosnimki do objava za medije. Danas se brže nego ikada pojavljuju novi alati – od gifova preko dodataka fotografijama do naljepnica za Viber.

7. Napravite plan i proračun.

Proračun uz iznos koji možete potrošiti za komunikaciju, podrazumijeva i njegovu raspodjelu po stavkama, tj. aktivnostima. Te aktivnosti u planu trebaju biti stavljene u vremenske okvire.

8. Mjerite uspjeh.

Utvrdite jeste li ostvarili željeni poslovni cilj, no na kraju komunikacijskog plana, ali i tijekom njegove provedbe, nadzirite komunikacijske rezultate. Najlakše je s internetskim alatima jer svaki već ima analitiku. Ona vam u stvarnom vremenu otkriva što radite dobro, a što ne. Slušajte je! Komunikacija se poboljšava u hodu.

Ove upute tvrtkama mogu biti temelj za kvalitetne odnose s javnošću, a kako što bolje sve napisano ostvariti, obrađivat ćemo u sljedećim kolumnama. Otkrit ćemo zlatne savjete za komunikaciju s medijima, kako učinkovito koristiti društvene mreže i još mnogo toga.

www.prorsus.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.