Postupci nakon legalizacije – III. dio

Postupkom legalizacije omogućeno je da kratkom i znatno jeftinijom procedurom dođete do građevinske i uporabne dozvole.

postupci-nakon-legalizacije

Nakon završenog postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenog objekta ili njegovog dijela, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), izdaje se pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju. – Menadžment nekretnina, dr. sc. Miodrag Bandur, dipl.ing.građ.

Pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju za završenu legaliziranu građevinu ima pravnu snagu građevinske i uporabne dozvole. Međutim, ukoliko je riječ o nezavršenom objektu u Rješenju o izvedenom stanju sadržana je samo građevinska dozvola, a po završetku objekta investitor će zatražiti uporabnu dozvolu.

Mnogi misle da je okončanjem postupka legalizacije sve riješeno. Svojim klijentima često kažem da je kod nekoga okončanjem postupka legalizacije riješeno tek 51 % posla, u boljim slučajevima 70 % , a u najboljim oko 80 %.

Nikada država nije bila tako “darežljiva”

Postupkom legalizacije omogućeno je da kratkom i znatno jeftinijom procedurom dođete do građevinske i uporabne dozvole. To i nije pretjerano korektno u odnosu na one koji su gradili legalno, uz znatno kompliciraniju dokumentaciju i po znatno većim troškovima koje prate izdavanje građevinske i uporabne dozvole. Stoga bi bilo dobro iskoristiti ponuđeno i doći do konačnoga cilja, a to je provođenje kompletnog postupka nakon legalizacije.

Često je u samom postupku legalizacije geodetskom snimkom izvedenog stanja utvrđeno da se objekt koji je predmet legalizacije ne nalazi na samo jednoj, već na više čestica. Tako će i u Rješenju o izvedenom stanju biti navedene sve čestice na kojima se objekt nalazi. To često izazove nejasnoće kod investitora jer on nije vlasnik svih čestica na kojima mu se objekt nalazi. Tu počinju problemi, no ne treba odustati. Takvi su slučajevi veoma česti i rješivi.

Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice

Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice potrebno je ishoditi u sljedećim slučajevima:

  • Ako je legalizirani objekt izgrađen na dvije ili više katastarskih čestica.
  • Ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađena dva ili više objekata koje građevinski, funkcionalno ili tehnološki nisu jedna cjelina.
  • Ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom uređenja grada ili općine u kojoj se objekt nalazi.
  • Ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađen objekt, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine.

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice upravni je postupak koji provodi ured državne uprave (urbanizam) ili gradske službe za prostorno uređenje većih gradova. Zahtjevu je potrebno priložiti i odgovarajuću posebnu geodetsku podlogu (skicu) katastarske čestice s prijedlogom formiranja jedinstvene građevinske čestice, izvod iz katastarskog plana, pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju, snimak izvedenog stanja, dokaz o pravnom interesu (vlasnički i posjedovni list) i drugo. Nakon provedenog upravnog postupka te saslušanja potrebnih stranki u postupku, ured državne uprave će izdati Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice, koje će nakon pravomoćnosti biti neophodno za daljnji nastavak sređivanja vlasništva.

Nastavlja se…

info@bandur.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.