Postupci nakon legalizacije – II. dio

Ukoliko se legalizirani objekt sastoji od više stambenih ili poslovnih jedinica, preporuča se postupak etažiranja.

postupci-nakon-legalizacije

Pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju za završenu građevinu ima svu pravnu snagu građevinske i uporabne dozvole za predmet ozakonjenja zgrade, odnosno legalizacije. Ukoliko je riječ o nezavršenom objektu, u Rješenju o izvedenom stanju sadržana je samo građevinska dozvola, a po završetku gradnje objekta investitor će zatražiti tehnički pregled i uporabnu dozvolu.

Mnogi misle da je okončanjem postupka legalizacije sve riješeno, no svojim klijentima često kažem da je okončanjem postupka legalizacije kod nekoga riješeno tek 51 % posla, u boljim slučajevima 70 %, a u najboljim oko 80 %.

U lakšim je slučajevima potrebno samo izvršiti upis legaliziranog objekta u katastar i zemljišnu knjigu te upisati postojanje Rješenja o izvedenom stanju. Ukoliko se, međutim, legalizirani objekt sastoji od više stambenih ili poslovnih jedinica, posao s prethodno navedenom procedurom upisa objekta u zemljišnu knjigu i katastar ne završava. U takvim se slučajevima preporučuje provođenje postupka etažiranja, kojim će se kompletan objekt podijeliti u više zasebnih jedinica.

U stručnoj terminologiji koristi se izraz “posebni dijelovi”, tako da se Elaborat etažiranja pravilno naziva Plan posebnih dijelova. Cilj tog plana (elaborata) je razdijeliti zajedničko vlasništvo na zasebne samostalne uporabne cjeline. Kada se provede taj postupak, svaki suvlasnik može samostalno raspolagati svojim posebnim dijelom jer se tada zna što su zajednički dijelovi nekretnine, a što je njezin isključivi dio.

Etažiranje nekretnine

Etažiranje provode sudski vještak građevinske struke ili ovlašteni projektanti (građevinski inženjeri ili arhitekti). Oni će izvršiti izmjeru prostora, uskladit će ga s postojećim nacrtom objekta po Rješenju o izvedenom stanju, izraditi dovoljan broj primjeraka Elaborata etažiranja, predati Elaborat u područni ured za prostorno uređenje i koordinirati ishođenje Potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama. U suradnji s odvjetnikom, a na osnovi podataka iz Elaborata bit će sastavljen i ovjeren Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice ili Očitovanje volje vlasnika. Na kraju će Elaborat, Potvrdu područnog ureda za prostorno uređenje i Ugovor o razvrgnuću uz zahtjev predati u zemljišnoknjižni ured na provedbu. Za svaku stambenu ili poslovnu jedinicu tada se može izdati zaseban vlasnički list. Nakon toga je, sukladno skupnom vlasničkom listu za sve zasebne jedinice, etažiranje potrebno provesti i u katastru. Tek se tada može reći da je postupak u potpunosti okončan.

legalizacije

Predlažem da kompletnu proceduru povjerite ovlaštenim uredima koji se time bave, ali bi najbolje bilo izabrati ured koji pruža kompletnu uslugu, a u svome sastavu ima ovlaštene inženjere projektante, ovlaštene geodete te ugovorene pravne poslove s odvjetničkim uredom. U tome ćete slučaju riješiti sve na jednome mjestu, umjesto da vas kao “ping-pong lopticu” šalju od jedne do druge ovlaštene osobe, državnog ureda ili službe.

Nastavit će se…

info@bandur.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.