Jeste li nestrpljivi, upadate li stalno drugima u riječ – postoji lijek

Veza između uspješnog liderstva i kvalitetne komunikacije neraskidiva je!

komunikacija-first

Foto: Shutterstock

Bez obzira na to radi li se o vođenju tima, postavljanju ciljeva ili rješavanju konflikata, bez kvalitetne poslovne komunikacije, liderstvo ili vodstvo ne može biti uspješno. Piše Dunja Firšt, Lead First

Komunikacija je ključni element koji oblikuje svaki aspekt međuljudskih odnosa te izravno utječe na poslovne rezultate. Kvalitetnom komunikacijom stvaraju se jasni smjerovi djelovanja i grade zdravi međuljudski odnosi koji su temelj za produktivnost i uspjeh.

Jednako je važna za pojedince na upravljačkim pozicijama, koji trebaju usmjeravati i motivirati svoje timove, kao i za svakog zaposlenika unutar organizacije. Zato je kontinuirano ulaganje u komunikacijske vještine zaposlenika ključno za stvaranje produktivnih timova i osnaživanje organizacijske kulture.

Komunikacija je dvosmjeran proces

U komunikaciji često pravimo pogreške koje proizlaze iz naše subjektivnosti i vlastitih percepcija koje se mogu uvelike razlikovati od percepcije naših sugovornika.

Umjesto da slušamo s namjerom da razumijemo drugu stranu, često se uhvatimo u zamku da samo želimo iznijeti vlastito mišljenje, pa onda dok druga strana još govori, mi već smišljamo odgovor ili je prekidamo i završavamo njezine rečenice, umjesto da joj dopustimo da ih izrazi do kraja.

Dodatno, umjesto otvorenog dijaloga, često se uhvatimo u uvjeravanje druge strane da smo mi u pravu, umjesto da cijenimo različite perspektive i tražimo zajedničko rješenje ili da si dopustimo nešto naučiti od sugovornika.

Svaka percepcija je zapravo projekcija!

Trebamo imati na umu da svaki pojedinac nosi sa sobom svoj jedinstven sklop uvjerenja, prošlih iskustava, očekivanja i strahova, što oblikuje način na koji svatko od nas doživljava svijet oko sebe. Različiti sudionici mogu isti događaj interpretirati na različite načine, ovisno o svojim unutarnjim filtrima.

Iz tog razloga sve pretpostavke i podrazumijevanja mogu dovesti do nesporazuma ili pogrešnih zaključaka. Stoga je važno u komunikaciji aktivno slušati i kontinuirano kroz razgovor postavljati prava pitanja. Time provjeravamo ili potvrđujemo razumijevanje kako bismo bili sigurni da su poruke jasno i precizno prenesene, odnosno, ono najvažnije, da ih je druga strana razumjela. Stvaramo tako temelj za jasnu i učinkovitu komunikaciju koja uvažava potrebe obje strane.

4 stila komunikacije

Neki su ljudi tijekom komunikacije više fokusirani na sebe, a neki na druge, pa prema tome razlikujemo četiri stila komunikacije. 

Prvi, agresivni stil komunikacije karakterizira nametljivost, a osobe s ovim stilom prepoznat ćete po tome što stalno nešto zahtijevaju i naređuju, često optužujući i kriveći druge, dok rijetko priznaju vlastite pogreške i uvijek nastoje dokazati da su u pravu. Njihova komunikacija često obiluje kritikama, ignoriranjem sugovornika te agresivnim gestikuliranjem i glasom.

Suprotno agresivnom, pasivni stil komunikacije obilježava odustajanje od svoga stava, popuštanje i izbjegavanje konflikata. Osobe s ovim stilom često se povlače, šuteći ili izražavajući tuđa mišljenja umjesto svojih. Brzo odustaju, priznaju svoje pogreške i rijetko podižu glas ili izražavaju svoje stavove.

Treći, pasivno-agresivni stil komunikacije kombinira elemente oba prethodna stila. Osobe s ovim stilom često su sklone sarkastičnim i ironičnim primjedbama, izbjegavanju iznošenja svojih mišljenja te prebacivanju odgovornosti na druge. Često se ponašaju kao “žrtve” i izbjegavaju izražavanje pravih osjećaja i svojih stavova na transparentan način.

Četvrti, asertivan stil komunikacije u fokus stavlja suradnju i otvorenu razmjenu mišljenja.

Osobe s ovim stilom izražavaju svoje potrebe i stavove jasno, poštujući sugovornika. Njihova komunikacija temelji se na razumijevanju i traženju zajedničkih rješenja, izbjegavajući konflikte i nametljivost.

Ovakvom stilu komunikacije i izgradnje odnosa trebamo težiti. Asertivno komunicirati znači: zauzimam se za sebe, a poštujem tebe.

Kako izgleda kvalitetna i učinkovita komunikacija?

Svaka osoba ima svoj osobni prostor s fizičkim i psihološkim granicama koje treba poštovati kako bi se osigurala kvalitetna komunikacija i suradnja.

Osoba asertivnog stila komunikacije poštuje druge, ali isto tako zahtijeva poštovanje za sebe. Ona jasno, konkretno i direktno izražava svoje stavove, aktivno sluša sugovornika, gledajući ga u oči kako bi izrazila svoje osjećaje i očekivanja. Osim toga, asertivna osoba daje konstruktivnu kritiku, ali i iskazuje pohvale za konkretna postignuća drugih. Ona preuzima odgovornost za svoje riječi i djela te je spremna ispričati se kad pogriješi.

Asertivnost, pritom, ne znači samo zauzimanje za sebe, već i poštovanje drugih. 

Svaka percepcija je projekcija, svaka osoba ima svoje različitosti, kut gledanja, stavove.

U učinkovitoj komunikaciji nastojte postići razumijevanje i dogovor, stoga je važno aktivno slušati i razumjeti perspektive drugih.

Jedan od ključnih alata u asertivnoj komunikaciji jest povratna informacija koja nam omogućuje da dobijemo dodatni kut gledanja, osim svoje vlastite perspektive.

Dodatno, korištenjem pravilnih tehnika postavljanja pitanja, poput otvorenih pitanja i parafraziranja, možemo dobiti dublje uvide i razumijevanje. Time omogućujemo slobodu drugima da izraze svoje stavove na konstruktivan način, uvažavajući njihove perspektive, a mi pritom učimo i razvijamo se.

Uspješna komunikacija nije samo izražavanje vlastitih misli i osjećaja, već proces koji zahtijeva aktivno slušanje, poštovanje tuđih perspektiva i otvorenost za suradnju i postizanje dogovora.

Komunikacija je dvosmjeran proces

Zato je važno da je ona dvosmjerna, smislena i konstruktivna, kao i da teži postizanju rješenja koje zadovoljava obje strane.

Kroz treninge komunikacijskih vještina, često ističem i važnost osvještavanja preduvjeta koji omogućuju takvu komunikaciju, što uključuje razvijanje pozitivnog stava prema sebi i drugima, želju za razumijevanjem sugovornika te konstruktivan pristup fokusiran na rješenje, a ne na problem. Jednako je važna i fleksibilnost u komunikaciji jer je potrebno prilagođavati se.

No, nitko od nas nije savršen i svi imamo prostor za rast, zato ključ uspješne komunikacije ponajviše leži u kontinuiranom usavršavanju komunikacijskih vještina, a upravo to ulaganje dugoročno nam omogućava izgradnju snažnih odnosa, rješavanje konflikata i ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Ako tražite stručno vodstvo u razvoju komunikacijskih vještina, tu sam da vas podržim s više od 20 godina iskustva i znanja u upravljanju ljudskim potencijalima. Fokus mog rada su osobni razvoj i razvoj leadership vještina.                                                                       

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.