Postupci nakon legalizacije – IV. dio

Sljedeći korak je Parcelacija zemljišta kojom se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi.

legalizacija

Okončanjem postupka legalizacije nije sve riješeno. Kod nekih je klijenata riješeno tek 51 %, a u boljim slučajevima 70 – 80 % posla.

Završetkom upravnog postupka izdavanja pravomoćnog Rješenja o utvrđivanju građevne čestice, uz pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju stekli ste preduvjete za sljedeći korak, a taj je korak parcelacija zemljišta kojom se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru te zemljišnoj knjizi. Jedna se katastarska čestica dijeli na njih više ili se više čestica spaja u jednu, a provodi se pomoću parcelacijskog elaborata koji izrađuju ovlašten geodeti.

Parcelacijski elaborat

Sastoji se od grafičkih priloga s prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem te niza pisanih iskaza za katastar i zemljišnu knjigu. Izradi parcelacijskog elaborata prethodi izlazak na teren i snimanje predmetnih katastarskih čestica ovlaštenog geodeta, a nakon toga se dobiveni podaci obrađuju kompjuterski i izrađuje se parcelacijski elaborat. Elaborat se šalje na suglasnost i ovjeru Uredu državne uprave (urbanizam). Nakon ovjere predaje se u nadležni katastarski ured na daljnji pregled i ovjeru te se novonastalo stanje evidentira u katastru.

legalizacije

Prijavne listove za zemljišnu knjigu, koji su sastavni dio parcelacijskog elaborata, katastar službeno šalje u zemljišnu knjigu na provedbu. Treba naglasiti da se parcelacijskim elaboratom u pravilu vlasničko stanje ne mijenja. Ukoliko je nakon provedene Parcelacije na svim česticama od kojih je Rješenjem o utvrđivanju građevinske čestice formirana jedna jedinstvena čestica, upisan isti vlasnik ili suvlasnici, situacija je znatno bolja. Nažalost, u većini slučajeva potrebno je nakon parcelacije i formiranja novih čestica izvršiti upis vlasništva na sve čestice koje su nastale parcelizacijom. Tu počinju problemi. Često je potrebno vršiti različite pravne radnje za stjecanje vlasništva (kupoprodajni ugovori, ugovori o darovanju, rješenja o nasljeđivanju, razne sudske tužbe i sl.).

Geodetski elaborat

Kada se i taj postupak pravno okonča, potrebno je izraditi konačni Geodetski elaborat. Njime se više katastarskih čestica, Rješenjem o utvrđivanju građevinske čestice i Parcelacijskim elaboratom, objedinjuje u jednu jedinstvenu. U sklopu Geodetskog elaborata izrađuju se i Prijavni listovi za provedbu u zemljišnoj knjizi. Katastar izdaje Rješenje o upisu objekta na jednoj jedinstvenoj čestici, a kada isto postane pravomoćno, katastar službeno šalje Prijavne listove u zemljišno-knjižni ured na provedbu. Bez obzira na novi Zakon o zemljišnim knjigama, provedba u gruntovnici traje puno više od propisanih 15 dana (često i više stotina dana kao što je to slučaj u Makarskoj). Nakon kompletnog posla moći ćete pribaviti vlasnički list u kojem će biti evidentiran legaliziran objekt te će biti upisana tzv. “pozitivna zabilježba” da je za objekt priloženo Rješenje o izvedenom stanju s pravnom snagom uporabne dozvole.

info@bandur.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.