Porezne izmjene uslijed posebnih okolnosti

Ovaj mjesec donio je nagle i ekstremne promjene u živote građana, među kojima su jedna od najpogođenijih skupina upravo poduzetnici.

porezne-izmjene

Vlada Republike Hrvatske dopunama poreznih propisa omogućava poreznim obveznicima smanjenje visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak, odgodu plaćanja poreznih obveza te neoporezivu isplatu troškova taksi usluga za prijevoz na posao.

Ovaj mjesec donio je nagle i ekstremne promjene u živote građana, među kojima su jedna od najpogođenijih skupina upravo poduzetnici, dovedeni u situaciju sličnu onoj iz noćne more. Priroda je još jednom pokazala svoju razornu snagu okrenuvši naglavačke ustaljene procese i društvene strukture i mijenjajući iz temelja naše živote i trenutne potrebe. Zbog toga je mnogim robama i uslugama drastično pala potražnja, a kao posljedica smanjenja opće gospodarske aktivnosti i odluka nadležnih institucija, djelatnost mnogih poslovnih subjekata je prekinuta. Vlasnici obrta i poduzeća našli su se u nemogućoj situaciji, ne znajući pritom kad će doći do oporavka i hoće li i tada postojati ikakva mogućnost da njihov obrt i poduzeće uopće preživi. Unatoč njihovim vapajima za pomoć i toliko puta spomenutom jednakomjernom rasporedu tereta krize na sve dijelove društva, o otpisu poreznih obveza poduzetnika još nije bilo riječi, već su donesene mjere koje uglavnom omogućuju tek poboljšanje likvidnosti.

Odgoda plaćanja poreznih obveza

Dopunama Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, svim poduzetnicima se omogućuje odgoda plaćanja poreza, doprinosa i ostalih javnih davanja na rok od tri mjeseca, s mogućnošću dodatna tri mjeseca ako se posebne okolnosti nastave. Tijekom odgode neće se obračunavati kamate, a protekom razdoblja odgode agregirane porezne obveze bit će moguće otplatiti tijekom sljedeća 24 mjeseca, također bez obračuna kamata. Odgoda plaćanja odobrit će se poduzetnicima koji u svojem zahtjevu za odgodu dokažu da su pretrpjeli pad prihoda prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine od najmanje 20 % ili daju utemeljeno obrazloženje očekivanog pada prihoda u sljedeća tri mjeseca, koji također mora iznositi najmanje 20 % u odnosu na isto tromjesečno razdoblje prethodne godine.

Na dan podnošenja zahtjeva za odgodu, porezni obveznik ne smije imati neplaćeni dospjeli dug za poreze i doprinose u iznosu većem od 200,00 kuna, koliko iznose troškovi za pokretanje ovršnog postupka. U slučaju prethodnog postojanja upravnog ugovora i sl., dospjele obveze po ugovoru moraju biti plaćene.

Za odgodu plaćanja PDV-a, uvjet je i da podnositelj zahtjeva u prethodnoj godini nije ostvario isporuke roba i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a te da poreznu osnovicu utvrđuje na temelju obavljenih isporuka. Odgoda plaćanja ni u kom se slučaju ne može ostvariti za obvezu PDV-a za veljaču 2020. koja dospijeva 31. ožujka 2020. Prema naputku Porezne uprave RH, za tu obvezu moguće je samo sklapanje upravnog ugovora, a svako propuštanje pravovremenog plaćanja obveze PDV-a za veljaču 2020. godine rezultirat će njezinom prisilnom naplatom.

Smanjenje visine mjesečnih predujmova poreza na dobit i poreza na dohodak

Dana 24. ožujka 2020. Porezna uprava RH obavijestila je porezne obveznike o mogućnosti umanjenja mjesečnih predujmova poreza na dobit (obveznici poreza na dobit) i poreza na dohodak (samostalne djelatnosti koje dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga). Mogućnost umanjenja mogu iskoristiti oni čija je poslovna djelatnost pretrpjela značajan pad zbog novonastalih posebnih okolnosti, a ostvaruje se temeljem predanog zahtjeva Poreznoj upravi RH ili umanjenje Porezna uprava sama provodi po službenoj dužnosti. Kad se radi o poduzetnicima koji su obustavili poslovanje temeljem odluka nadležnih institucija, npr. Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Porezna uprava RH po službenoj će dužnosti utvrditi mjesečni predujam poreza na dobit ili dohodak od 0,00 kuna, što vrijedi i za mjesečni predujam za veljaču 2020. godine s dospijećem u ožujku 2020. godine.

Poduzetnici koji umanjenje ostvaruju putem zahtjeva, moraju mu priložiti temeljna financijska izvješća za prethodno i tekuće porezno razdoblje (obveznici poreza na dobit) ili obračun za protekli dio 2020. godine sa svim bitnim sastojcima godišnje porezne prijave (samostalne djelatnosti koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga). Svim obveznicima čiji se mjesečni predujam umanji na 0,00 kuna rješenja o umanjenju neće se izdavati, već će obveznici tu promjenu moći vidjeti putem svoje porezno-knjigovodstvene kartice.

Porezni obveznici koji porez na dohodak ili porez na dobit utvrđuju u paušalnom iznosu nemaju mogućnost umanjenja mjesečnog iznosa paušalnog poreza, ali mogu zatražiti odgodu plaćanja ili obročnu otplatu poreznih obveza, a u slučaju da privremeno obustave obavljanje djelatnosti, porezna obveza za razdoblje obustave neće im se utvrđivati.

Troškovi prijevoza taksijem do radnog mjesta i natrag

Odluka Stožera civilne zaštite o obustavi javnog prometa i ograničavanju linijskog obalnog prometa ukinula je prometovanje autobusa, vlakova i tramvaja, čime je brojnim radnicima za putovanje do radnog mjesta i natrag preostala samo mogućnost korištenja vlastitog automobila ili taksi prijevoza. Kako bi im se izašlo u susret, Porezna uprava na svojim je internet stranicama objavila mišljenje da u okolnostima nedostupnog javnog prijevoza, troškovi taksi prijevoza do radnog mjesta i natrag predstavljaju neoporezive primitke u visini stvarno nastalih troškova, ali samo uz predočenje vjerodostojnih isprava (računa i sl.). Isto tako, za korištenje vlastitog automobila poslodavac radniku može isplatiti neoporezivu naknadu u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru. Obje vrste isplata moguće su i ako je ranije radnicima bila omogućena mjesečna ili godišnja karta za javni prijevoz.

Stanković porezno savjetništvo

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.