Fininfo analiza trećeg kvartala 2021. godine

Analiza najznačajnih gospodarskih aktivnosti.

kvartala

Nakon nekoliko godina prisutnog opadajućeg trenda broja pokretanja predstečajnih i stečajnih postupaka te ulazaka u stečaj u prva tri kvartala u godini, u 2021. godini dolazi do znatnog povećanja obje vrijednosti, vjerujemo u značajnoj mjeri kao posljedica zatvaranja većeg dijela gospodarstva uslijed pandemije koronavirusa.Subjekti koji posluju u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, u trećem kvartalu 2021. godine skočili su na prvo mjesto po broju pokretanja predstečajnih i stečajnih postupaka (povećanje od 93% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine).

Najveći broj subjekata poreznih dužnika i dalje dolazi iz djelatnosti trgovine na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, a ova djelatnost je krajem trećeg kvartala 2021. godine predvodnik i liste neisplatitelja plaća, gdje je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine zamijenila djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića.

Znatno veći broj ulazaka i izlazaka osoba s pozicija u poslovnim subjektima od osnivanja i brisanja implicira porast fluktuacije osoba na funkcijama u pravnim subjektima.

U trećem kvartalu 2021. godine je primjetan veći broj promjena u nadzornim odborima poduzeća koja posluju u Fortenova grupi (bivša Agrokor grupacija).

Pregled statusa poslovnih subjekata

Osnovano je 6.416 novih subjekata (11% više nego u istom razdoblju prošle godine), a brisana su 4.704 (13% više nego u istom razdoblju prošle godine) što daje razliku između osnovanih i brisanih subjekata od 1.712 (5% više nego u istom razdoblju prošle godine). 

168 subjekata je ponovno započelo s poslovanjem (29% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a 268 subjekata je privremeno prestalo s poslovanjem (1% manje nego u istom razdoblju prošle godine).

Javni natječaji

U promatranom razdoblju Elektronički oglasnik javne nabave objavio je:

 • 4.726 raspisanih javnih nabava (1% manje nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 5.360 sklopljenih javnih nabava (1% više nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 71 raspisanu koncesiju (48% više nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 56 sklopljenih koncesija (93% više nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 455 raspisanih jednostavnih nabava (129% više nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 353 sklopljene jednostavne nabave (145% više nego u istom razdoblju prošle godine)

Predstečajni i stečajni postupci

1.253 subjekta su ušla u stečaj (67% više nego u istom razdoblju prošle godine), a 63 u likvidaciju (41% manje nego u istom razdoblju prošle godine). Ulaskom u stečaj smatra se trenutak kada subjekt promijeni status na matičnom registru iz prethodnog na “u stečaju”. 

Otvoreno je 27 novih predstečajnih postupaka (69% više nego u istom razdoblju prošle godine), dok su 33 predstečajna postupka obustavljena (3% manje nego u istom razdoblju prošle godine).

Stečajni i predstečajni postupci pokreću se prijedlogom za otvaranje stečajnog, odnosno predstečajnog postupka, te prethode samom ulasku u stečaj ili predstečaj. U trećem kvartalu 2021. pokrenuta su 1.933 stečajna i predstečajna postupka (90% više nego u istom razdoblju prošle godine). Opadajući trend broja pokretanja predstečajnih i stečajnih postupaka te ulazaka u stečaj bio je prisutan u prva tri kvartala od 2017. godine pa sve do 2020. U prva tri kvartala 2021. godine dolazi do znatnog povećanja obje vrijednosti, vjerujemo u značajnoj mjeri kao posljedica zatvaranja većeg dijela gospodarstva uslijed pandemije koronavirusa. U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata nad kojima se najčešće pokreće predstečajni ili stečajni postupak za treći kvartal 2020. i 2021. godine.

U trećem kvartalu 2020. i 2021. godine javljaju se iste djelatnosti u okviru TOP 5 djelatnosti u kojima posluju subjekti nad kojima se najčešće pokreće predstečajni ili stečajni postupak. U prosjeku 54% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2019. ili 2020. godinu. Subjekti nad kojima je pokrenut predstečajni ili stečajni postupak u trećem kvartalu 2021. godine i predali su financijske izvještaje za 2020. ili 2019. godinu, zapošljavali su ukupno 4.498 radnika (211% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine), a nešto više od 30% radnika zaposlenih u subjektima nad kojima je pokrenut predstečajni ili stečajni postupak, zaposleno je u navedenih TOP 5 djelatnosti. Subjekti nad kojima je u trećem kvartalu 2021. godine pokrenut predstečajni ili stečajni postupak, prema financijskim izvještajima za 2020. ili 2019. godinu ostvarili su 1,39 mlrd. kn poslovnih prihoda (17% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine).

Najveći porast broja subjekata nad kojima se pokreću stečajni i predstečajni postupci u trećem kvartalu 2021. u odnosu na treći kvartal 2020. dogodio se u sljedećim djelatnostima u okviru spomenutih TOP 5:

 1. Kopneni prijevoz i cjevovodni transport s rastom broja subjekata od 193%
 2. Gradnja zgrada s rastom broja subjekata od 145%
 3. Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima s rastom broja subjekata od 120%

Promatramo li porast pokretanja stečajnih i predstečajnih u trećem kvartalu 2021. u odnosu na treći kvartal 2020. temeljem poslovnog prihoda, kopneni prijevoz i cjevovodni transport je i dalje prvi (rast od 350%), a slijede trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (290%) te djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (134%). Kada promatramo navedeno temeljem broja zaposlenih, najveći porast ponovo je vidljiv kod djelatnosti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta (1.328%), dok slijede trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (437%) te djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (330%).

Porezni dužnici

Ukupan iznos poreznog duga krajem trećeg kvartala 2021. godine iznosio je  2,63 mlrd. kn (21% manje nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata koji su bili porezni dužnici krajem trećeg kvartala 2020. i 2021. godine.

U prosjeku 38% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu. Krajem trećeg kvartala 2021. godine bio je 1.121 subjekt s evidentiranim poreznim dugom (12% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a oni koji su predali financijske izvještaje ostvarili su 1,09 mlrd. kn poslovnih prihoda (34% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine) te su zapošljavali 2.104 radnika (106% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). U prosjeku je krajem oba razdoblja 51% subjekata s evidentiranim poreznim dugom poslovalo u navedenih TOP 5 djelatnosti.

Neisplatitelji plaća

Krajem trećeg kvartala 2021. godine bilo je 2.090 subjekata s evidentiranom neisplatom plaća (6% više nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata koji su bili neisplatitelji plaća krajem trećeg kvartala 2020. i 2021. godine.

U prosjeku 82% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu. Subjekti neisplatitelji plaća krajem trećeg kvartala 2021. godine koji su predali financijske izvještaje, ostvarili su 984 mil. kn poslovnih prihoda (42% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine) te su zapošljavali 4.114 radnika (36% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). U prosjeku je krajem oba razdoblja 44% subjekata s evidentiranom neisplatom plaća poslovalo u navedenih TOP 5 djelatnosti.

Najistaknutije promjene osoba u subjektima

Na pozicije u pravnim subjektima (npr. osnivači, uprava, nadzorni odbor) ušle su 13.924 (37% više nego u istom razdoblju prošle godine), a izašlo je 11.448 osoba (34% više nego u istom razdoblju prošle godine). Navodimo najistaknutije subjekte i promjene u njima:

 • Osoba Vladimir Bošnjak izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću KONZUM plus d.o.o.
 • Osoba James Pearson ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću KONZUM plus d.o.o.
 • Osoba Siegfried Alfons Ganshorn ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću KONZUM plus d.o.o.
 • Osoba Jasmina Tomé izašla je s pozicije član uprave u poduzeću PHILIP MORRIS ZAGREB,d.o.o.
 • Osoba Ivana Matovina izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
 • Osoba IVAN OSTOJIĆ ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
 • Osoba MOHAMED RADWAN JOUKHADAR izašla je s pozicije član društva u poduzeću MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
 • Osoba JASENKA JOUKHADAR izašla je s pozicije član društva u poduzeću MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
 • Osoba JASENKA JOUKHADAR ušla je na poziciju jedini član d.o.o. u poduzeću MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
 • Osoba Vladimir Bošnjak izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
 • Osoba MIODRAG BOROJEVIĆ izašla je s pozicije zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
 • Osoba Gordana Fabris ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
 • Osoba HIDO LAJTMAN ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
 • Osoba Sotirios Yannopoulos ušla je na poziciju predsjednik nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
 • Osoba Tina Mikša Brusić ušla je na poziciju zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
 • Osoba Ivan Novaković ušla je na poziciju član uprave u poduzeću ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
 • Osoba Boris Sesar ušla je na poziciju član uprave u poduzeću ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
 • Osoba JURAJ KOJUNDŽIĆ izašla je s pozicije član uprave u poduzeću PETROKEMIJA, d.d.
 • Osoba Dalibor Sokolović ušla je na poziciju član uprave u poduzeću PETROKEMIJA, d.d.
 • Osoba MIODRAG BOROJEVIĆ izašla je s pozicije zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću TISAK plus d.o.o.
 • Osoba Gordana Fabris ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću TISAK plus d.o.o.
 • Osoba Siegfried Alfons Ganshorn ušla je na poziciju predsjednik nadzornog odbora u poduzeću TISAK plus d.o.o.
 • Osoba Tina Mikša Brusić ušla je na poziciju zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću TISAK plus d.o.o.
 • Osoba Mirko Čulo izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću DUKAT d.d.
 • Osoba Goran Herceg ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću DUKAT d.d.
 • Osoba Denis Geto izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću HOPS d.o.o.
 • Osoba Dinko Andabaka ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću HOPS d.o.o.

Sve fotografije i tablice u vlasništvu su fininfo.hr.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.