Vlada donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu

Velik dio mjera odnosi se na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija.

vlada

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno osam ministarstava od kojih se velik dio odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija. 

“Današnji zakonski paket je izrazito važan. U hitnoj proceduri donijet ćemo cijeli niz zakona. Donijet ćemo i cijeli niz privremenih obustava kretanja građana, odnosno društvenih događanja kako bi suzbili ubrzano širenje epidemje. Dobro smo se pripremili, sada je trenutak da sada pokrenemo oštrije mjere. Ako djelujemo sada i odvažno, možemo spriječiti veće posljedice za zdravlje građana”, rekao je premijer Andrej Plenenković.

Temeljni cilj ekonomskih mjera je zadržavanje radnih mjesta i likvidnosti. 

“Osnovna ideja je da se poreznim obveznicima odgodi plaćanje poreznih obveza. HBOR je spreman, komercijalne banke su spremne. Cijeli je niz sektorskih mjera koje ćemo provesti. Davat ćemo i potpore za očuvanje radnih mjesta i tako dalje”, rekao je Plenković. 

Kako bi se održala likvidnost poduzeća, Ministarstvo financija predložilo je beskamatnu odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu poreznih obaveza, nastalih za vrijeme i uslijed posebnih okolnosti. Obročna otplata poreznih obaveza propisat će se u situacijama nužne stabilizacije poslovanja nakon prestanka izvanrednih okolnosti te će se također podmirivati bez obračuna kamata. Ideja je da se ovakva mjera trajno uvede u sustav kroz izmjene zakona, kako bi se mogla aktivirati u bilo kojim okolnostima koje mogu i u budućnosti utjecati na plaćanje poreznih obaveza, rečeno je na Vladi.

Budući da će ova mjera najviše utjecati na proračune općina, gradova i županija te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), Ministarstvo financija omogućit će kroz preraspodjelu proračunskih sredstava beskamatne zajmove kako bi im se nadomjestila ova sredstva.

U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR)Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te poslovnim bankama, predloženo je niz mjera koje se odnose očuvanje likvidnosti poslovanja hrvatskog gospodarstva.

HBOR uvodi moratorij na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima i reprogram postojećih kredita uz uvođenje počeka na otplatu glavnice, a u suradnji s poslovnim bankama odobravat će se i novi krediti za financiranje tzv. hladnog pogona tvrtki.

U okviru mjera podrške, predlaže se uvođenje “stand still” aranžmana od strane poslovnih banaka, odnosno obustavljanje mjera prisilne naplate prema svim dužnicima u razdoblju od tri mjeseca, za koje vrijeme se i dalje obračunava redovna kamata, odnosno zakonska kamata. Dodatna mjera je mogućnost novih kredita za likvidnost i radni kapital ročnosti do tri godine.

U svrhu pomoći turističkom sektoru i hrvatskim izvoznicima, koji su među najugroženijim granama gospodarstva uslijed epidemije koronavirusa, predviđeno je i proširenje opsega garantnog fonda osiguranja izvoza pri HBOR-u uključivanjem i sektora turizma te gospodarskih subjekata koji posredno izvoze činjenicom da su dobavljači ili kooperanti izravnih izvoznika, kako bi što veći broj klijenata ugroženih posljedicama koronavirusa postao korisnikom garancija (polica osiguranja), a time i kredita poslovnih banaka i HBOR-a.

HAMAG-BICRO uvodi moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020., a prolongirat će i otplatu/rok korištenja kredita za koje je izdano jamstvo, stoji u priopćenju. 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.
 • Privremena mjera suspenzija potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.
 • Produženje trajanja mjere “stalni sezonac’.
 • Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti.
 • Odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 • Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažiti smanjeno ostvarenje planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.
 • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020.
 • Potvrđivanje 75 % potraživanih izdataka iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25 % po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25 % iznosa.

Isto tako, financiranje 100 posto troška neto minimalne plaće u naredna tri mjeseca, uz mogućnost produženja, čime bi bilo obuhvaćeno oko 400 tisuća radnih mjesta. Mjeru ne bi mogli koristiti poslodavci koji koriste druge mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak i trošak plaće, a poslodavcima koji će koristiti ovu mjeru uvodi se restrikcija uvoza radne snage ili zapošljavanja. Kako će HZZ svoje aktivnosti usmjeriti na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima i sektorima koji su najugroženiji, predlaže se privremena obustava potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje. Osigurat će se isplata minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti te odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, s 30 posto na 20 posto minimalne plaće.

Uz navedeno, a u svrhu očuvanja radnih mjesta sezonske radne snage mijenjaju se uvjeti korištenja mjere Stalni sezonac, mjere koja je inače dostupna poslodavcima najviše u ugostiteljstvu i turizmu te uključuje novčanu pomoć u trajanju do šest mjeseci stalnom sezoncu, a poslodavcu sufinanciranje troška produženog mirovinskog osiguranja. Prijedlog je da se prava stalnom sezoncu i poslodavcu produlje na period dulji od 6 mjeseci, a novčana pomoć ne može biti niža od iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (za 2020. godinu iznosi 1.625,00 kuna). Trošak produženog mirovinskog osiguranja koji Zavod može sufinancirati je 664,39 kuna.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije

 • Povećanje alokacije za financijski instrument “ESIF Mikro zajmovi” za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata  na 0,5 % – 0,75 % – 1,0 % ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.
 • Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite sa 30 % udjelom obrtnih sredstava “ESIF Mikro i Mali zajmovi” na 0,1 %-0,25 %-0,5 % ovisno o indeksu razvijenosti  koje direktno provodi HAMAG-BICRO.
 • Povećanje maksimalne stope jamstva za “ESIF pojedinačna jamstva” za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura) koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.
 • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
 • Potvrđivanje 75 % potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25 % po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25 % iznosa.
 • Uspostava novog financijskog instrumenta “COVID-19 zajmovi” za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Ministarstvo turizma

 • Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače.
 • Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal).
 • Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata.
 • Potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu.
 • Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

Ministarstvo gospodarstva

Uvođenje dodatnog grace perioda za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

Mogućnost interventnog otkupa viškova u:

 • stočarskoj proizvodnji, konfekcija i prerada u trajne i polutrajne prehrambene proizvode (mesne konzerve ili duboko smrzavanje i skladištenje),
 • ratarskoj proizvodnji, skladištenje i prerada u polutrajne prehrambene proizvode (biljna ulja, šećeri, brašno i sl.),
 • voćarstvu i povrćarstvu, skladištenje u kondicionim skladištima i prerada u polutrajne prehrambene proizvode te voćne napitke (sokovi, džem, konzervirano voće i povrće i sl.).

Interventna nabava

 • dezinfekcijskih sredstava, sapuna i deterdženata za pranje, sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora, bolnica i drugih ustanova te zaštitne opreme za potrebe borbe protiv koronavirusa,
 • ostalih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača, te njihovo uvrštavanje u Bilancu strateških robnih zaliha.

Nabava sjemenske robe za potrebe poljoprivredne proizvodnje u slučaju njenog nedostatka, a u skladu sa zahtjevom Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

 • Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.
 • Uspostavljanje novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva (brža obrada, poček, niža kamatna stopa).
 • Kontra garancije za 50 % glavnice za obrtna sredstva kredita za turizam (kamatna stopa 0,5 %-0,75 %-1,0 %).

Ministarstvo financija

Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.

 • Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata. 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 

 • Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.
 • Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.
 • Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.
 • Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost.
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektor turizma sa ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem krug prihvatljivih korisnika polica osiguranja sa izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika. 

Poslovne banke – mjere podrške

 • Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave  izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.
 • Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.
 • Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

Ministarstvo poljoprivrede

 • Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova (predlaganje novog programa državnih i de minimis potpora).
 • Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture.
 • Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja.
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz de minimis potpore 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 • Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva.
 • Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.
 • Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 • Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.
 • Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.
 • Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste omogućiti obavljanje ophodnji autoceste jednom u 12 sati sve dane u tjednu (manji broj ophodnji).
 • Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
 • Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020.
 • Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.
 • Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem.
 • Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.
 • Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

Ministarstvo kulture

 • Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.
 • Odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova.
 • Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi otkazanih zbog epidemije koronavirusa.
 • Osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi.
 • Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.
 • Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog praćenja epidemije koronavirusa.

Izvor: Lider media

Foto: Vlada RH

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.