Djeca i dječja prava trebaju biti interes svake tvrtke

UNICEF djeluje u više od 190 zemalja i teritorija kako bi spasio dječje živote.

unicef-foto-marina-knezevic-barisic

Suvremeno poslovanje snažno utječe na interese djece i njihova prava. Postignut je značajan napredak, ali još mnogo toga treba učiniti. Josianne Galea Baron, stručnjakinja za dječja prava i poslovanje UNICEF-a

UNICEF danas djeluje diljem svijeta i zahvaljujući donatorima velikog srca u mogućnosti je osigurati pomoć u bilo kojem kutku planeta unutar 48 sati. Njihova je misija zajedno raditi na stvaranju svijeta u kojem je svakom djetetu zajamčeno obrazovanje, zdravstvena skrb i zaštita te općenito okruženje u kojem dijete može dostojno odrastati. Imali smo priliku razgovarati s Josianne Galea Baron, stručnjakinjom za dječja prava i poslovanje UNICEF-a, koja je u listopadu prisustvovala na 14. konferenciji o održivom razvoju, koju je organizirao Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj. U ulozi specijalistice za dječja prava i poslovanje, Josianne se bavi načinima na koji tvrtke u tehnološkom sektoru svojim aktivnostima mogu podržati dječja prava i minimizirati potencijalne negativne učinke, a to uključuje razvoj alata i smjernica za tvrtke u različitim industrijama, od online igara do operatera mobilnih mreža.

UNICEF radi na nekim od najtežih mjesta na svijetu kako bi došao do djece u najnepovoljnijem položaju. U koliko zemalja UNICEF djeluje i što sve čini za djecu?

UNICEF djeluje u više od 190 zemalja i teritorija kako bi spasio dječje živote, obranio njihova prava i pomogao im da ispune svoje potencijale, od ranog djetinjstva do adolescencije. U svakoj zemlji u kojoj smo prisutni svoje aktivnosti prilagođavamo trenutnoj situaciji i stvarnim potrebama na terenu. UNICEF djeluje na najtežim mjestima na svijetu kako bi došao do djece i adolescenata u najnepovoljnijem položaju – i zaštitio prava svakog djeteta, gdje god se ono nalazilo.

Kao najveći svjetski dobavljač cjepiva, podržavamo zdravlje, omogućavamo sigurnu vodu i sanitarne uvjete, kvalitetno obrazovanje i izgradnju vještina, prevenciju i liječenje HIV-a za majke i bebe te zaštitu djece i adolescenata od nasilja i iskorištavanja. Prije, tijekom i nakon hitnih humanitarnih situacija UNICEF na terenu pruža spasonosnu pomoć i nadu djeci i obiteljima. Nepolitični i nepristrani, nikada nismo neutralni kada je u pitanju obrana dječjih prava i zaštita njihovih života i budućnosti. UNICEF-ova misija je: Svijet se promijenio, ali potrebe djece nisu! U Hrvatskoj je UNICEF bio prva međunarodna organizacija. Kada je rat završio, fokus smo prebacili na druga područja: podučavanje djece o opasnostima od mina, rodilišta po mjeri dojenčadi, edukacije o pravima djeteta, podršku udomiteljima i roditeljima najmlađe djece i mnoga druga, poput vrlo važne suvremene teme koja se tiče svih nas, a o kojoj danas razgovaramo – temi dječjih prava i poslovanja.

Foto: Marin Ilej/UNICEF

Bili ste glavna panelistica na 14. konferenciji o održivom razvoju koja okuplja brojne predstavnike hrvatskih tvrtki. Kakva je veza UNICEF-a i prava djece s poslovnim sektorom?

Djeca su ključni dionici svakog poduzeća. Djeca su potrošači proizvoda i usluga, članovi obitelji zaposlenika, članovi zajednica u kojima poduzeća djeluju, a i sama će jednoga dana biti zaposlenici i budući poslovni čelnici.

UNICEF je prepoznao da gotovo svaka kompanija na svijetu na neki način utječe na živote djece. Kao poslodavci zaposlenih roditelja, kompanije utječu na djecu kroz svoje politike na radnom mjestu. Drugi utjecaji mogu se dogoditi kroz dizajn proizvoda i usluga koje djeca koriste, vrste marketinga i oglašavanja kojima su djeca izložena te kroz utjecaj poslovanja na okruženje u kojem djeca odrastaju.

Surađujući s tvrtkama, udrugama, kreatorima politike, investitorima, civilnim društvom i drugima, UNICEF radi na tome da dječja prava budu vidljiva i potpuno ugrađena u pristupe odgovornom poslovnom ponašanju na globalnoj razini.

Ove godine UNICEF obilježava 10. obljetnicu Dječjih prava i poslovnih načela. Možete li nam reći više o tim načelima i zašto su ona važna?

UNICEF je u suradnji s UN Global Compactom i organizacijom Save the Children, kroz savjetovanja koja su uključivala djecu, tvrtke i donositelje odluka, razvio Načela o pravima djece i poslovanju koja pružaju mogućnost poduzećima da sagledaju svoje poslovanje u području održivog razvoja iz perspektive prava djece.

Načela pomažu poduzećima da utvrde direktne i indirektne utjecaje svog poslovanja na djecu te predlažu niz koraka i aktivnosti koje poduzeća mogu poduzeti na radnom mjestu, na tržištu ili u zajednici kako bi unaprijedili živote djece. Načela se zasnivaju na Konvenciji o pravima djeteta i pozivaju poduzeća da prepoznaju djecu kao važne dionike svog poslovanja, da prate svoj utjecaj poslovanja na djecu te da poduzmu konkretne aktivnosti kako bi postavili djecu u središte održivog poslovanja.

Tijekom posljednjeg desetljeća Načela su zagovarale tvrtke, vlade, inicijative sastavljene od raznih dionika, organizacije civilnog društva i sama djeca. Dok slavimo ovu 10. godišnjicu Načela, nema boljeg trenutka od ovog da udvostručimo naše napore kako bismo osigurali da djeca budu u središtu održivog poslovanja.

Stela Tonner, mlada savjetnica pravobraniteljice za djecu na UNICEF-ovoj konferenciji „Djeca su naš najvažniji posao“ održanoj 2019. godine Foto: Siniša Sunara/UNICEF

Je li postignut napredak u rješavanju utjecaja poslovanja na djecu te koji su ključni izazovi za budućnost?

Tijekom proteklih 10 godina sve je više prepoznato da je rješavanje utjecaja poslovanja na djecu sastavni dio globalne održivosti i izgradnje pravednijeg, inkluzivnijeg svijeta. Ostvaren je napredak u poslovnoj zajednici, kao i u razvoju regulative, posebice zahvaljujući uključivanju civilnog društva i same djece. Razvijene su smjernice i alati, a vidimo da su se pojavile najbolje prakse u raznim sektorima i dijelovima svijeta.

Međutim, rješavanje utjecaja poslovanja na prava djece ne provodi se u velikoj mjeri, niti je u potpunosti integrirano u druge planove održivosti kao što su klimatske promjene ili inicijative za okoliš, društvo i upravljanje (ESG). Obvezna dubinska analiza ljudskih prava i okoliša te drugi regulatorni prijedlozi tek su nedavno započeli s ograničenim fokusom na djecu.

Nadolazeće desetljeće vrijeme je da vidimo velike rezultate za djecu ako želimo postići agendu održivog razvoja do 2030. Nadovezujući se na ono što je postignuto i naučeno od pokretanja Načela o pravima djece i poslovanju, znamo što treba učiniti sljedeće. Na primjer, poduzeća bi trebala poduzeti mjere kako bi razumjela njihov utjecaj na djecu i riješila tu određenu problematiku; dječja prava trebala bi biti uključena u ESG i inicijative za održivost poslovanja; korporativni regulatorni okviri, politike i proračuni trebali bi integrirati dječja prava; i sama bi djeca trebala biti osnažena da sudjeluju u smislenim dijalozima s poslovnim liderima i donositeljima odluka.

Čvrsto vjerujemo da je ulaganje u djecu, koja čine otprilike trećinu svjetske populacije, vježba prosvijećenog osobnog interesa, a ne trošak. Ta svrha i profit se međusobno ne isključuju.

Prema vašem iskustvu, kakva je svijest poslovnog sektora o pravima djece u Europi u usporedbi s ostatkom svijeta?

Općenito govoreći, djeca ostaju nedovoljno vidljiva na globalnoj razini u osmišljavanju i provedbi mjera i mehanizama odgovornog poslovanja, a još manje ih se sluša i čuje što poručuju. Međutim, europski pravni okvir šalje jasnu poruku poduzećima i vladama da je odgovoran i održiv sustav jedini put naprijed.

Na primjer, prijedlog Direktive EU-a (Mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence) ima golem potencijal za poticanje boljeg poštivanja prava djece integracijom jasnog zahtjeva za razmatranje utjecaja na djecu i druge skupine u ranjivim situacijama.

Slično tomu, Europski standardi izvješćivanja o održivosti koji će operacionalizirati Direktivu EU-a o korporativnom izvješćivanju o održivosti poduzeća (CSRD), imaju potencijal navesti poduzeća da detaljnije procijene svoje utjecaje na djecu i podijele što rade kao odgovor na problematiku.

Da bi se to dogodilo, trebat će nam europski standardi izvješćivanja o održivosti kako bismo uključili poseban fokus na utjecaje na prava djece, gdje je to relevantno. Ohrabreni smo činjenicom da se CSRD posebno poziva na UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta kao jedan od instrumenata koje treba uzeti u obzir za otkrivanje ljudskih prava.

Za istinski održiv i odgovoran poslovni sustav, dječja prava moraju biti u potpunosti integrirana i uzeta u obzir – jer znamo da sustavi i mehanizmi koji su dizajnirani samo za odrasle ne moraju nužno funkcionirati za djecu.

Foto: Marin Ilej/UNICEF

Na koji se način i zašto se poduzeća trebaju uključiti u podupiranje prava djece?

U UNICEF-u volimo reći da su djeca svačiji posao – drugim riječima, fokusiranjem na djecu i podržavanjem njihovih prava, poduzeća mogu imati koristi od poboljšanog pristupa kvalificiranoj radnoj snazi, poboljšanog zadovoljstva zaposlenika, imaju priliku poboljšati zajednice u kojima rade, podići vrijednost brenda i još mnogo više od toga.

UNICEF poziva sva poduzeća, pa tako i ona u Hrvatskoj, da usvoje Načela o pravima djece i poslovanju te da postanu predvodnici dobre prakse u zaštiti i promicanju dječjih prava. Svim zainteresiranim poduzećima UNICEF nudi niz alata i smjernica koje im mogu pomoći u primjeni Načela u svakodnevnom poslovanju i upravljanju. UNICEF je 2017. godine u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokrenuo UNICEF-ovu CSR Akademiju, prvi nacionalni program edukacije poslovnog sektora o uključivanju dječjih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje. Ovaj jedinstveni trening razvijen je kao odgovor na sve veći interes poslovnog sektora za teme društvene odgovornosti, održivosti i ljudskih prava kao i za njihovu integraciju u nefinancijske izvještaje.

Pod vodstvom renomiranih stručnjaka za pitanja društvene odgovornosti, CSR akademija pruža stručna znanja o utjecaju poslovanja na djecu, kao i praktične alate i smjernice koji će pomoći poduzećima da uključe dječja prava u svoja poslovna načela, poslovne prakse i organizacijsku kulturu.

Radite u UNICEF-u kao stručnjakinja za prava djece i poslovanje u digitalnom svijetu. Kako tvrtke u tehnološkom sektoru mogu poduzeti mjere za poštivanje i podršku dječjih prava? Možete li nam pobliže opisati što točno taj utjecaj znači i što on sve podrazumijeva?

Iako digitalne podjele još uvijek postoje unutar i između zemalja, utjecaji digitalnih tehnologija na dječja prava su brojni i duboki – razmislite o pitanjima kao što su zaštita podataka, digitalni marketing, profiliranje, kibernetička agresija te seksualno iskorištavanje i zlostavljanje na internetu. Poslovna odgovornost za poštivanje dječjih prava proteže se i na digitalno okruženje, jednako kao i na ono izvan mreže.

Sve tvrtke koje imaju digitalne aktivnosti, čak i ako im to nije glavno poslovno područje, mogu poduzeti korake kako bi ispunile tu odgovornost tako što će se posvetiti dječjim pravima i ulagati napore u razumijevanje njihovih utjecaja i osmišljavanje relevantnih mjera kao odgovora. Ova leća prava djeteta trebala bi se primjenjivati od početka razvoja novih digitalnih proizvoda ili usluga – u smjeru postizanja prava djeteta „prema dizajnu” za razliku od naknadnog postavljanja zaštitnih mjera.

Foto: Vanda Kljajo/UNICEF

Važna tema je danas svakako pitanje vezano uz prava djece u vezi s online igricama. Koja je vaša poruka gaming kompanijama, zašto je za njih i za djecu važno da uzmu u obzir prava djeteta?

Igranje online igrica središnji je element dokolice i zabave 21. stoljeća. Kao kreatori digitalnih okruženja koja privlače vrijeme i pozornost djece diljem svijeta, tvrtke za online igranje imaju odgovornost oblikovati svoje platforme na načine koji poštuju dječja prava. Također, imaju značajnu priliku podržati dobrobit djece.

Preporuke za industriju internetskih igara o procjeni utjecaja na djecu, sastavljene uz opsežne podatke iz industrije, ističu neka od ključnih razmatranja prava djeteta za sve vrste tvrtki koje se bave internetskim igrama. Preporuke imaju za cilj usmjeriti industriju online igara na ugradnju dječjih prava unutar internih procesa s ciljem pružanja najboljeg mogućeg iskustva za svu djecu koja žele uživati u igranju na internetu.

Projekt Odgovorna inovacija u tehnologiji za djecu (Responsible Innovation in Technology for Children, RITEC) pokrenut je nedavno, ciljajući na neka ključna pitanja koja su relevantna za industriju online igara. Cilj je razviti, s djecom iz cijelog svijeta, okvir koji prikazuje kako dizajn dječjih digitalnih iskustava utječe na njihovu dobrobit i pružiti smjernice o tome kako informirani izbori dizajna mogu promicati pozitivne ishode i dobrobit. Pratite nas za više vijesti iz projekta tijekom sljedeće godine.

Gledajući cjelokupni rad UNICEF-a kojim mijenjate svijet i gurate ga prema boljitku u svakom segmentu, što je ono što vam najviše zagrije srce i dušu?

Ništa mi ne zagrije srce više nego prisjećanje na mandat UNICEF-a: zaštititi prava svakog djeteta, bilo gdje. Razmišljajući o cjelokupnom radu UNICEF-a, uvijek sa strahopoštovanjem razmišljam o profesionalizmu, dubokoj stručnosti i predanosti svojih kolega, koji rade neumorno svaki dan, diljem svijeta.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.