U zoni komfora nema napretka

Mlade generacije potrebno je naučiti, a starije podsjetiti, kako efikasno komunicirati.

ante-mihaljevic

Ante Mihaljević profesor je engleskog i hrvatskog jezika koji posjeduje Oxfordov certifikat za podučavanje poslovnog engleskog jezika. Odrastao je u Vrgorcu, a Filozofski fakultet završio je u Splitu. U Zagrebu živi i radi od 2014. godine. Kao i mnogi drugi, u ovom je gradu prepoznao potencijal za osobni i poslovni rast i razvoj, jer nažalost, male sredine pored svoje ljepote i otvorenosti, nose sa sobom i ograničenja po pitanju poslovnih prilika.

Kažu mlad ste, zanimljiv, sposoban i uspješan čovjek. Kada ste i kako pokrenuli svoj današnji biznis? Već ste se uspjeli brendirati, čime se bavite?

Već u ranim srednjoškolskim danima prepoznao sam svoj talent za prenošenje jezičnog znanja drugima. Fakultet je to samo potvrdio. Jedno sam vrijeme radio i u rodnome gradu kao profesor i tada sam odlučio pokrenuti vlastitu poduzetničku priču. U početku sam prevodio kao sudski tumač, ali radost sam sve više pronalazio u izravnom kontaktu s polaznicima svojih edukacija, a sve manje u izolaciji koju prevoditeljski posao nameće.

Brendiranje je zapravo došlo spontano, nakon što me značajan broj klijenata počeo preporučivati svojim prijateljima i poznanicima. Ljudi su prepoznali kvalitetu, profesionalnost, konstantan i neumoran rad na sebi kako bih mogao pomoći i drugima. Kroz poduke poslovnog engleskog jezika i komunikacije ljudima pomažem da odagnaju strah od javnog nastupa, čitaju strukovnu literaturu koja je dominantno na engleskom jeziku, jačaju samopouzdanje, ostaju u korak s trendovima i novim tehnologijama i da se uspješno predstavljaju na trgovačkim sajmovima, kongresima, ali i svakodnevnim sastancima.

Uspješna osoba, bila ona poduzetnik ili učenik, mora imati niz kompetencija. Jedna od važnih kompetencija je i jezična. Jesmo li svi toga svjesni?

Ako i jesmo, onda to slabo pokazujemo. Jezična kompetencija predstavlja puno više od pukog poznavanja vokabulara i gramatike, kako materinjeg, tako i stranog jezika. Ljudi prečesto u razgovoru slušaju kako bi replicirali, a ne kako bi doista razumjeli sugovornika. Iz tog razloga veliku pozornost u svojim edukacijama posvećujem poticanju razvoja vještine aktivnog slušanja i razumijevanja. To je naročito važno u današnje vrijeme, kada sve više komuniciramo putem digitalnih platformi.

Naši komentari na forumima, društvenim mrežama, naše tekstualne poruke, pa čak i telefonski razgovori, nerijetko su lišeni taktičnosti, empatije, neverbalne komunikacije, a bojim se, ponekad i ljudskosti. Mlade generacije potrebno je naučiti, a starije podsjetiti, kako efikasno komunicirati, kako sugovorniku pokazati da ga doživljavamo kao ljudsko biće sa svojom pričom i osobnošću. Dakle, jezična kompetencija je iznimno važna, pogotovo danas, ali važno je ispravno shvatiti puninu tog pojma i osvijestiti njegovu važnost.

Komunikacija je danas bit svih odnosa. Kako možemo transformirati komunikacijski potencijal u poslovnu stvarnost?

Riječi imaju snagu porinuti čovjeka u bezdan ili ga izdignuti u visine. Vrlo je važan odabir riječi, poruke i načina komuniciranja. Poduzetnik koji jasno i učinkovito komunicira neminovno postiže bolje rezultate u odnosu na konkurenciju. Možete imati savršen proizvod ili uslugu, ali ako ne komunicirate s klijentom na očekivan način, nećete imati zadovoljavajuće rezultate. Kupci su danas postali jako osjetljivi na kulturu komuniciranja.

Prodavač koji ne zna pozdraviti te saslušati i razumjeti vaše potrebe ili korisnička služba koja ne rješava vaš problem, primjeri su neuspješne komunikacije. U vremenu gotovo beskonačnih mogućnosti, loša komunikacija može otjerati kupca konkurenciji. Zato je važno poraditi na svojim komunikacijskim vještinama, ne samo na stranom jeziku, nego i na materinjem. Kroz moje edukacije klijenti uče kako pomnim odabirom riječi i jezičnih konstrukcija učinkovito prenijeti željenu poruku na stranom jeziku, a naučeno mogu i moraju primijeniti i na hrvatskom jeziku.

Efikasnost komunikacije postaje nužnost. Koje sve sposobnosti razvijamo učeći strani jezik?

Većina škola stranih jezika reći će vam da svoje tečajeve organiziraju tako da razvijate slušanje, govor, čitanje i pisanje. To su jako važne sposobnosti. Ja idem korak dalje i svoje polaznike potičem na razvoj pregovaračkih, prodajnih, prezentacijskih i retoričkih vještina. Zajedno radimo na neobveznom razgovoru, takozvani small talk. Proučavamo i poslovnu kulturu zemalja s kojima najviše poslovno surađuju kako bismo se pripremili za učinkovite sastanke. Radimo i na taktičnom i diplomatičnom pristupu pri komuniciranju sa stranim partnerima. Korištenje jezika za umrežavanje i stvaranje novih poslovnih kontakata također je važna sposobnost koja se može razviti pri radu sa mnom.

Ulaganje u znanja i vještine posebna je investicija, posebice stranog jezika za koju mnogi nisu spremni. Što je presudno kada s polaznicima krećete u ciklus učenja jezika?

Prije početka svake nove suradnje provedem inicijalni test kako bih ustanovio razinu predznanja polaznika. Nakon toga zajedno definiramo njihove potrebe i ciljeve. Klijenti mogu birati između općeg poslovnog engleskog jezika ili jezika struke. Zajedno možemo fokusirano raditi na upravo onoj terminologiji koja toj osobi treba. Gotovo da nema industrije koja nije u kontaktu s engleskim jezikom i za koju ne bih mogao pripremiti personalizirani modul. No svakako, presudan je voljni moment polaznika. Moraju biti svjesni da uspjeh ne dolazi preko noći i da moraju izdvojiti dio vremena za rad na sebi. U zoni komfora nema napretka. Ipak, olakšavam im i taj dio jer dolazim na njihovu adresu prije, za vrijeme ili nakon njihovog radnog vremena.

Kažu da imate poseban pristup, različit od ostalih profesora i škola stranih jezika?

Svi moji klijenti dijele oduševljenje tim pristupom. Neki su čak moje edukacije nazvali wellnessom jer bi nakon napornog radnog dana doživjeli rasterećenje i odmor uz zabavno učenje. Uvijek se u nastavi koriste materijali koji odgovaraju struci i potrebama polaznika. Časopis The Financial Times dobar je primjer za izvor stručnih tekstova na temu ekonomije. No vjerujem da ono što te edukacije čini doista posebnim jest moja osobnost. Svaki tjedan pročitam jednu knjigu iz raznih područja poslovnog svijeta i ta saznanja nesebično dijelim sa svojim polaznicima.

jezika
Nastava engleskog jezika

U nastavi koristim didaktička i motivirajuća pomagala koja ne možete vidjeti nigdje drugdje. Domaće zadaće nikako ne nalikuju onima od kojih smo svi bježali. Primjerice, nedavno sam grupi polaznika zadao da saznaju koja je poveznica između čokoladnih bombona M&M i popularnog benda Van Halen te kako mogu to saznanje primijeniti u svom poslovnom djelovanju. Rezultati su bili fantastični. Ovim putem potičem i vaše čitatelje da prouče taj fenomen i da mi se jave sa svojim zaključcima.

Može li i kako znanje stranog jezika doprinijeti povećanju ukupnog prihoda, ali i samopouzdanja?

Svi mi imamo potrebu zbližavati se s drugim ljudima, učiti, zarađivati i zaštiti sebe i svoje bližnje. Kroz učenje bilo kojeg stranog jezika, a u ovom slučaju engleskog jezika, otvaramo vrata u svijet, upoznajemo nove ljude i nove poslovne prilike. Također, govorniku engleskog jezika nadohvat su ruke nebrojeni materijali za usavršavanje pomoću kojih može povećati svoje prihode i izbjeći stagnaciju. Povrh svega toga dolaze sve one ranije spomenute jezične kompetencije koje se kroz moje edukacije razvijaju i čija primjena daje opipljive rezultate. Kompetentan govornik nastupa sa samopouzdanjem i ravnopravno sudjeluje na globalnom tržištu te na taj način ujedno i povećava svoje prihode.

Većina mladih danas zna strane jezike i puno se bolje snalaze od starijih generacija. Što im ipak nedostaje u tim znanjima?

Rekao bih da osim evidentnog izostanka iskustva, mladim ljudima nedostaje strpljenja. Toj generaciji pripadam i sam, pa mogu reći da smo naviknuti na brzinu, dapače, težimo instant rješenjima po cijenu kvalitete. Takav svjetonazor preslikava se na svakodnevno djelovanje na privatnom i poslovnom planu. Vidi se to i kod učenja stranih jezika. Primjerice, moji klijenti koji su stariji od 40 inzistiraju na postupnosti i temeljitosti. Mlađi polaznici vole dinamiku, opipljiv osjećaj napretka i pomalo funky, štosna rješenja. I jedni i drugi imaju svoje mjesto pod suncem, ali važno je da profesor prepozna odgovarajući način učenja i prilagodi svoj pristup njihovom karakteru, potrebama i ciljevima. Jedino tako možete imati zadovoljne i uspješne učenike.

Tri godine ste član organizacije BNI (Business Network International) i konstantno napredujete. Uskoro dolazite na čelo grupe BNI Impuls. Čime to objašnjavate?

Od samog početka mog angažmana u grupi BNI Impuls odgovorno sam se primio uloge koordinatora edukacije za poslovno umrežavanje. Prošle su već tri godine kako na svakom sastanku svoje kolege educiram o bitnim temama iz sfere poslovanja i poslovnog umrežavanja. Vjerujem da su moji kolege prepoznali trud koji ulažem i da je ovo iskazivanje časti kroz titulu predsjednika grupe na neki način njihovo “hvala” za sve ove godine truda. Kao što sam ranije naglasio, ulažem jako puno truda i energije u rad na sebi i rezultati ne izostaju. Želja mi je tu ljubav prema znanju i širenju vidika prenijeti kako na svoje kolege iz BNI grupe Impuls, tako i na svoje klijente.

Kroz BNI sam shvatio da su u svijetu koji je sve više fokusiran na vanjsku i materijalnu satisfakciju, nužno potrebni ljudi koji pronalaze zadovoljstvo u upoznavanju i razvijanju sebe i na tome temelje svoj uspjeh i sreću. Čovjek koji sebe dobro poznaje, s lakoćom usvaja nova znanja i vještine i dijeli svoju stručnost s drugima. Takav čovjek je moj idealan klijent.

www.antemihaljevic.com

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.