Pravila pisanja Poslovnog plana I. dio

Poslovni plan je pisani dokument koji opisuje nečiju poduzetničku ideju i njene efekte te sredstva, resurse i metode potrebne za realizaciju te ideje.

poslovni-plan

Napisati kvalitetan Poslovni plan nije nimalo laka zadaća, a dobre komunikacijske vještine autora pretpostavka su njegove kvalitete. Naravno, ovdje govorimo o verbalnoj pisanoj komunikaciji. Prije nego što započnemo s pisanjem Poslovnog plana, potrebno je postaviti nekoliko osnovnih pitanja.

1. Tko će čitati taj elaborat?

Poslovni plan je prije svega potreban njegovu naručitelju koji ili pokreće ili unaprjeđuje vlastito poslovanje, a u većini slučajeva nalazi se pred određenom investicijskom odlukom. Poslovni plan neće čitati samo njegov naručitelj, nego i analitičari banke kod koje će naručitelj zatražiti kredit, možda i neki drugi potencijalni investitori u projekt, njegovi dobavljači, kupci, poslovni partneri i svi ostali koje zanima poslovanje (buduće) tvrtke naručitelja, odnosno vanjski stručnjaci iz šireg djelokruga i raznih gospodarskih sfera.

Poslovni plan mora biti napisan tako da bude razumljiv ljudima različitih struka. Korištenje stručne terminologije koja se kod Poslovnog plana bazira na ekonomiji, financijama i sektoru u kojem naručitelj razvija svoju poslovnu ideju (turizam, proizvodnja, usluge itd.) podrazumijeva se, ali samo na onim mjestima gdje je to zaista potrebno. Naime, gdje god je to moguće, Poslovni plan treba pisati tako da ga mogu razumjeti različite struke – ekonomisti, pravnici, inženjeri i akteri koji djeluju na predmetnom tržištu.

2. Što s tim pisanim dokumentom želimo postići?

Ukoliko ga pišemo s ciljem zatvaranja financijske konstrukcije nekog projekta, odnosno ishođenja kredita za naručitelja Poslovnog plana (to može biti pravna ili fizička osoba), cilj je dokazati bankama da će, ulažući svoja raspoloživa sredstva kojima će se osigurati realizacija tog investicijskog projekta, one ostvariti određeni prinos. Prema tome, tu se javlja potreba za izračunavanjem ekonomske opravdanosti ulaganja novčanih sredstava, sa stajališta financijske efikasnosti. Naravno da takav izračun podrazumijeva veći broj tablica, formula, matematičkih izračuna i grafičkih prikaza, no u zaključku se moramo potruditi objasniti rezultate te analize svakodnevnim i svima razumljivim jezikom.

poslovnog-plana

3. Što sve tekst jednog Poslovnog plana mora sadržavati?

Ukratko, potrebno je napisati samo ono što je zaista bitno za konkretan projekt, dok sve suvišne podatke treba u startu eliminirati. Prije nego što nešto napišemo, trebamo se zapitati je li to zaista bitan podatak. Svako od poglavlja unutar Poslovnog plana, od Uvoda do Zaključka, trebalo bi biti povezano u cjelinu koja će imati “glavu i rep” te fabulu – uvod, zaplet, rasplet i zaključak, a isto vrijedi i na razini dokumenta kao cjeline. Naravno, i ovdje je vrlo bitna logika, a ono što pišemo mora biti smisleno. Bez obzira na to što je riječ o poslovnom dokumentu, tekst mora biti zanimljiv čitatelju, a nikako suhoparan i dosadan. Potrebno je izbjegavati nepotrebna ponavljanja, a temu o kojoj pišemo, osim očima stručnjaka, treba promatrati i očima čitatelja.

www.caetus.eu