Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Razdoblje zaprimanja prijava je od 1. rujna do 19. prosinca 2022. Projektni prijedlozi podnose se putem eNPOO.

gospodarstvo

Ulaganja se odnose na promicanje uvođenja resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, odnosi se na gospodarstvo kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01), kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva. Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija.

Cilj ovog Poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima i ulaganjima u zelenu tranziciju te stvaranjem zelenih vještina utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije te korištenje recikliranih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati su početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2, ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora, provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća, priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta.

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 1.900.000.000 HRK. Bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti po prijavitelju za mala i srednja poduzeća iznose od 750.000 do 7.500.000 HRK, a za srednje kapitalizirana poduzeća od 2.000.000 do 35.000.000 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007) i to prehrambena industrija (10), proizvodnja pića (11), proizvodnja tekstila (13), proizvodnja odjeće (14), drvoprerađivačka industrija (16), papirna industrija (17), tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (18), kemijska industrija (20), farmaceutska industrija (21), proizvodnja proizvoda od gume i plastike (22), građevinska industrija (23), metaloprerađivačka industrija (24, 25), proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. (28) te proizvodnja namještaja (31).

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva isključivo putem sustava eNPOO, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Tvrtka Caetus Business Consulting i u sklopu ovog Poziva nudi uslugu poslovnog savjetovanja, pripreme projektnih prijedloga i provedbe projekata po sistemu „ključ u ruke“.

www.caetus.hr


 

 

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.