Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

Što donose nove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima?

zakon-o-osnivanju-drustva-s-ogranicenom-odgovornoscu

Dana 20. travnja 2019. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru, čime je omogućeno osnivanje dva najčešća oblika trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj – društvo s ograničenom odgovornošću (LLC) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Zakon modernizira i olakšava osnivanje d.o.o. i drugih društava u Republici Hrvatskoj, olakšavajući izlazak s tržišta tržišta kapitala, te odredbe Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007. / 36 / EZ radi poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara.

Zakon predviđa sljedeće novine:

– moguće je u potpunosti uspostaviti LLC i JDO na udaljenosti (online, “na daljinu”) bez sudjelovanja punomoćnika i/ili javnih bilježnika,

– Iznos temeljnog kapitala koji se mora platiti prije osnivanja d.o.o. smanjen je na 5.000,00 kuna

– Umjesto prethodna tri člana, j.d.o.o. će moći osnovati do 5 članova,

– odustaje od obveze određivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru – čime se omogućuje jeftinija i brža “registracija” aktivnosti kojima se tvrtka bavi,

– obveza polaganja potpisa je otkazana,

– uspostavljena je elektronička komunikacija sa sudskim registrom (javni bilježnici, odvjetnici, Hrvatska gospodarska komora),

– trgovac se briše kao posebna vrsta obrtnika jer u Republici Hrvatskoj ima ukupno 10 i nastavit će poslovati prema pravilima obrta.

Brisanje bez likvidacije omogućuje lakši izlazak s tržišta propisivanjem postupka za jednostavniju, bržu i jeftiniju likvidaciju kapitalne tvrtke, tvrtke – koja nema dug za izdavanje izjave, odluka društva se briše iz registra, a članovi društva su odgovorni za sve obveze dvije godine.

Pravni poredak Republike Hrvatske uvodi rješenja predviđena Direktivom (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2007/36 / EZ s ciljem poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU. Usklađena pravila odnose se na olakšavanje ostvarivanja prava dioničara društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište na način da se utvrde posebni zahtjevi radi poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i povećanja transparentnosti.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru uvodi osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. elektroničkim putem – putem aplikacije e-osnivanja (“na daljinu”) koja će biti povezana sa sustavom START Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

Cilj da se to postigne je osnivanje poduzeća bez sudjelovanja javnog bilježnika i minimalni troškovi (plaćat će se samo sudske pristojbe), te promicanje osnivanja d.o.o. i J.d.o.o. kao prvog koraka u svijetu poduzetništva, koji se mora prilagoditi sadašnjem vremenu i novim komunikacijskim mogućnostima.

Predviđeno je da će aplikacija za e-uključivanje biti dostupna građanima za korištenje od 1. rujna 2019. godine.

Nadalje, od 1. prosinca 2019. godine izvod iz sudskog registra u elektroničkom izvoru bit će omogućen putem web stranice Sudskog registra.

Briše se zakon o rezervaciji imena ili imena, rok u kojem sud mora donijeti odluku o upisu u sudski registar kada se podnosi uredna prijava za prijavu – od 15 dana do pet radnih dana, u postupcima nakon brisanja subjekt iz sudskog registra propisuje utvrđivanje likvidacijske mase kao novog subjekta i stoga novi subjekt koji može sudjelovati u svim postupcima (u slučaju naknadno pronađene imovine otvara se mogućnost naplate duga ili raspodjele imovine članovima društva).

Izvor: pravosudje.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.