Hrvatska na 60. mjestu prema “Izvješću o ravnopravnosti spolova”

Hrvatska se nalazi na 60. mjestu uz ocjenu od 0,720 što je poboljšanje u odnosu na prošlu godinu.

ravnopravnost-spolova

Svjetski gospodarski forum, čiji je partner Nacionalno vijeće za konkurentnost, objavio je “Izvješće o ravnopravnosti spolova 2020.” koje kvantificira jaz između spolova i prati njegovo smanjenje.

Ovogodišnje Izvješće obuhvaća 153 zemlje. Hrvatska se nalazi na 60. mjestu s ocjenom od 0,720 što je neznatno poboljšanje u odnosu na prošlu godinu kada je imala ocjenu 0,712.

Island je i ove godine najbolje rangirana zemlja na svijetu u pogledu ravnopravnosti spolova, a slijede je Norveška, Finska, Švedska, Nikaragva, Novi Zeland, Irska, Španjolska, Ruanda i Njemačka. Od zemalja u okruženju najbolje je rangirana Slovenija koja je na 36. mjestu. Hrvatska je bila najbolje rangirana 2007. godine kada je zauzimala 16. mjesto (ocjena 0,721) od 128 zemalja.

Izvješće mjeri jaz među spolovima u četirima područjima:

 • ravnopravno sudjelovanje u gospodarstvu – plaće, sudjelovanje i vodstvo
 • obrazovanje – pristup osnovnim i višim razinama obrazovanja
 • zdravlje i opstanak – očekivano trajanje života i omjer rođenih po spolu
 • političko osnaživanje – zastupljenost u strukturama odlučivanja.

Indeks prikazuje postotak jaza koji se smanjuje/zatvara između žena i muškaraca te omogućuje usporedbu zemalja i njihovih trenutnih performansa u odnosu na njihove ostvarene rezultate. Koncipiran je na način da se fokusira na mjerenje jaza/razlike među spolovima u četiri spomenuta područja, a ne na stupanj razvoja zemlje u pojedinom području.

Indeks o ravnopravnosti spolova rangira Hrvatsku na 60. mjesto (score 0,720).

Po podindeksu ekonomskog sudjelovanja i prilika nalazimo se na 77. mjestu (score 0,674). U ovom području najlošiji je indikator jednakost u plaćama za isti ili sličan posao (123.), a najbolji u profesionalnosti i tehničkom znanju zaposlenika (1.).

U podindeksu obrazovanja smo na 62. mjestu (score 0,995). Najlošiji je indikator postotka upisa u osnovno obrazovanje (104.), a najbolji je postotak upisa u sekundarno i tercijarno obrazovanje (1.).

U podindeksu zdravlja rangirani smo na 48. mjesto (score 0,979). Po indikatorima omjera rođenih po spolu i očekivanog zdravog života smo rangirani na 123. mjesto.

U podindeksu političkog osnaživanja nalazimo se na 55. mjestu (score 0,232). Najlošiji je indikator postotak žena u parlamentu (87.), a najbolji indikator je onaj koji se odnosi na godine koje su žene provele kao predsjednice države/vlade (20.).

Razlike među spolovima u područjima do 2020. (u postocima):

Izvor: Izvješće o ravnopravnosti spolova 2020., Svjetski gospodarski forum
 

Jedna od važnijih odrednica konkurentnosti zemlje su talent/vještine i produktivnost radne snage. Razvoj zemlje određuje ljudski kapital i sposobnost da se ovaj resurs koristi učinkovito. Žene čine polovicu svjetskog stanovništva i bilo bi očekivano da imaju jednak pristup zdravstvenim uslugama, obrazovanju, političkom djelovanju i gospodarskom sudjelovanju kao i muškarci, ali to nije slučaj.

Potrebno 99,5 godina da se postigne puna ravnopravnost

Rezultati ovogodišnjeg Izvješća pokazuju da se jaz među spolovima neznatno smanjio te da će ovim tempom biti potrebno 99,5 godina da se postigne puna ravnopravnost. Izvješće pripisuje jaz nizu faktora:

 • Niskoj razini žena na rukovodećim pozicijama, stagnaciji plaća.
 • Nedovoljno žena je zaposleno u tehnološkom sektoru gdje je rast plaća najizraženiji.
 • Nedostatak pristupa kapitalu jako ograničavaju mogućnosti samozapošljavanje žena.

Kako bi se što prije postigla ravnopravnost potrebno je pokretanje aktivnosti koje će potaknuti smanjenje razlika među spolovima. Predložene aktivnosti su:

 1. povećanje sudjelovanja ženske radne snage u odabranim sektorima
 2. povećanje broja žena na rukovodećim pozicijama
 3. smanjenje razlike u plaćama i naknadama
 4. jačanje jednakosti u vještinama i poslovima za kojima vlada velika potražnja.

“Žene su iznimno važan dio društva u kojem leži ogroman potencijal za njegov razvoj, stoga treba svim dostupnim mjerama poboljšavati njihovu poziciju u društvu. Svjedočimo da su uspješna ona društva koja stvaraju  uvjete u kojima žene lakše usklađuju osobne i profesionalne ciljeve, a ukupan društveni i regulatorno-zakonski okvir to omogućuje. Izuzetno loš položaj Hrvatske u Izvješću o ravnopravnosti spolova ukazuje da je žurno potreban širi konsenzus ključnih dionika u društvu u poticanju ravnopravnosti kako bi se klima konačno počela mijenjati”, rekao je Ivica Mudrinić, predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost.

Više informacija o istraživanju potražite na www.konkurentnost.hr i www.weforum.org.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.