48. IFTDO međunarodna konferencija u Sarajevu

Sanja Miovčić na čelu je konferencije koja tematizira područje ljudskih resursa i digitalizaciju kompanija.

Bahreinska kompanija Origin group, www.origineuro.com, članica globalne mreže IFTDO, otvorila je predstavništvo u BiH za zemlje jugoistočne Europe i najavila u lipnju 2019. svjetsku IFTDO konferenciju na ovim prostorima. O tome što je IFTDO, o ciljevima konferencije te zbog čega je ova regija zanimljiva poslovnim magovima, kao i benefitima najavljene poslovne suradnje s ovdašnjim kompanijama, razgovarali smo sa Sanjom Miovčić, izvršnom direktoricom Vijeća stranih investitora BiH i predsjednicom konferencije.

 Šta je IFTDO ? 

IFTDO (International Federation of Training and Development Organisations) je mreža multinacionalnih, multikulturalnih organizacija za obuku i razvoj ljudskih resursa u svijetu, čiji upravni odbor čine cijenjeni profesori i profesionalci u području ljudskih resursa. Sastoji se od punopravnih, pridruženih i recipročnih članova te danas okuplja oko 500.000 profesionalaca iz više od 30 zemalja.

Svrha IFTDO-a je da poveže HR profesionalce u tvrtkama, korporacijama, na sveučilištima, dakle u poslovnoj i akademskoj zajednici, kao i konzultantske kuće i vladine organizacije. 

Kako je mreža nastala?

IFTDO je osnovan 1972. godine u Ženevi s ciljem osnivanja i održavanja međunarodne mreže za prepoznavanje, razvoj i prijenos znanja, vještina i tehnologije kako bi se potaknuli osobni rast, produktivnost i održivi razvoj kompanija, organizacija i pojedinaca u poslovnom svijetu. To je, dakle, nevladina organizacija koja je danas registrirana u V. Britaniji. Riječ je o jedinstvenoj asocijaciji ovog tipa u svijetu. O značaju IFTDO-a govori i podatak da imaju svoga predstavnika pri UN-u.

Kakvu vrstu potpore IFTDO nudi svojim članovima kojih, kako kažete, ima više od 500.000 u 30 zemalja u svijetu?

 IFTDO je mreža koja kroz povezivanje profesionalaca na globalnoj razini i kroz edukaciju služi i kao potpora svojim članicama za organiziranje konferencija širom svijeta, a služi i kao komunikacijski kanal za objavu znanstvenih i stručnih radova i istraživanja u eminentnim svjetskim časopisima.

IFTDO također dodjeljuje i globalnu nagradu za inovacije i pozitivne prakse kompanijama i pojedincima u području ljudskih resursa, koja će se i ove godine dodijeliti na konferenciji u Sarajevu.

Zašto je grupaciji ljudi koji upravljaju IFTDO-om zanimljiva ova regija?

IFTDO kao globalna mreža fokusirana je i na manje zemlje, a osobito na zemlje u razvoju diljem svijeta. U tom smislu, zemlje Zapadnog Balkana prepoznate su kao rastuće ekonomije koje se suočavaju s velikim izazovima u tranzicijskom razdoblju, osobito kad je riječ o nedostatku radne snage, velikoj stopi nezaposlenosti mladih ljudi, procesu digitalizacije i unaprjeđenja poslovanja, osobito iz domene ljudskih resursa.

U srpnju je planirana i prva međunarodna konferencija IFTDO-a na ovim prostorima, koji je cilj te konferencije ? 

BiH ima čast ove godine biti domaćin 48. po redu Svjetske konferencije IFTDO-a. O značaju ovog događaja govori i činjenica da su neke zemlje čekale i 10 godina da dobiju organizaciju ove prestižne konferencije. BiH je ovogodišnju konferenciju dobila zahvaljujući spomenutoj kompaniji Origin Group iz Bahreina (članici IFTDO-a), koja je uspjela dobiti organizaciju i dovesti konferenciju u BiH umjesto u Maleziju, kao što je prvobitno bilo planirano. Prošlogodišnja konferencija održana je u Dubaiju.

Centralna tema konferencije bit će ”Digitalna transformacija kompanija i uloga koju odjeli ljudskih resursa imaju u digitalnoj transformaciji – stavovi, zrelost, spremnost i pristup digitalizaciji”.

Ova konferencija bit će fokusirana na funkcionalne aspekte upravljanja ljudskim resursima s obzirom na to da oni igraju veoma značajnu ulogu u digitalnoj transformaciji i pripremanju pojedinaca i organizacija za budućnost i nove trendove, a više o konferenciji dostupno je na linku: www.origineuro.com/the-48th-iftdo-hrd-world-conference/

Koliko će predavača sudjelovati?

Na konferenciji će govoriti 20 istaknutih međunarodnih i regionalnih stručnjaka iz područja ljudskih resursa, rada i zapošljavanja, kao i obrazovanja, koji imaju značajnu ulogu u inspiriranju drugih i podizanju standarda u području ljudskih resursa, s fokusom na najbolje prakse i uspješne priče o uvođenju digitalnih tehnologija i inovacija u poslovanje kompanija, a sudjelovat će 300 delegata iz više od 40 zemalja.

Cilj je ove konferencije da se naglasi utjecaj i rastuća uloga digitalne transformacije na globalno konkurentne kompanije u kojima su ljudi ostali ključni element.

Po čemu će ta konferencija biti drugačija od sličnih konferencija koje se organiziraju u regiji?

U okviru konferencije bit će održano niz interaktivnih radionica za one koji nastoje unaprijediti poslovanje s naglaskom na razvoj potencijala radnika zaposlenih u tim kompanijama ili organizacijama.

S druge strane ovo je prilika da se povežu ljudi iz potpuno različitih poslovnih i geografskih okruženja i da nauče kako primijeniti novitete u poslovanju u skladu s digitalizacijom te postanu konkurentniji na globalnom tržištu bez obzira na to iz kojih zemalja dolaze. U okviru konferencije bit će osiguran i izložbeni prostor za 24 izlagača koji nudi idealnu platformu za prezentaciju novih tehnologija i usluga poput clouda i vještačke inteligencije za potrebe digitalne ere.

Također konferencije su i prilika da se osim poslovnog dijela upozna i dio kulture zemalja u kojima se konferencije održavaju te su organizatori stavili fokus i na samu promociju Bosne i Hercegovine kao zanimljive turističke destinacije.

Koje će benefite imati sudionici konferencije ?

Tema je veoma aktualna i prikladna u vrijeme kada se sve organizacije suočavaju s izazovom transformacije u digitalnoj eri. Štoviše, njihov opstanak ovisi o sposobnosti uvođenja digitalne tehnologije u poslovanje. Uloga ljudskih resursa u takvom procesu od velikog je značaja jer ove tehnologije omogućuju da ljudski resursi kreiraju nove načine pružanja usluga i strategije za sve organizacije. Sigurna sam da će ova konferencija, pod ovako dinamičnim vodstvom, biti jedna od najbolje organiziranih konferencija IFTDO-a za stjecanje novih znanja i za umrežavanje, te da će biti nezaboravan događaj za sve delegate i poslužiti kao odlična platforma za promociju Bosne i Hercegovine u svijetu.

Što je potaknulo Vijeće stranih investitora BiH (Foreign Investors Council – FIC) da podrži konferenciju i bude jedan od ključnih partnera?

Vijeće stranih investitora BiH, kao najznačajnija nezavisna poslovna asocijacija koja je aktivna u BiH već 13 godina, na prijedlog jedne od naših članica, Origin Europe, odlučilo je da podrži konferenciju, bude partner i saveznik svim našim članicama koje sudjeluju, cijeneći da je i ovo jedan od načina unaprjeđenja njihova poslovanja. Vijeće stranih investitora, www.fic.ba, kontinuirano pruža potporu i daje svoj doprinos organizaciji najvažnijih poslovnih događaja u zemlji i predstavlja nam izuzetnu čast što ćemo biti u prilici sudjelovati i na ovom izuzetno važnom događaju za našu zemlju i regiju.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.