Pripreme za ulazak u poduzetništvo

Koje su to informacije koje bi svaki budući poduzetnik ili početnik trebao znati?

mala-skola-poduzetnistva

Najčešća dva oblika poduzeća za koje se odlučuju poduzetnici početnici su ili trgovačko društvo (uglavnom društvo ograničene odgovornosti/d.o.o. ili jednostavno društvo ograničene odgovornosti/j.d.o.o.) ili obrt (slobodni, vezani ili povlašteni).

Vrlo često, od danas iskusnih i uspješnih poduzetnika, možemo čuti kako bi puno toga bilo lakše da su prije otvaranja svog (prvog) poduzeća znali bar dio onog što znaju sada, odnosno da su bili upoznati s određenim informacijama koje bi im u tom pomogle.

leadershe-bocni

Koje su to bitne informacije koje bi svaki budući poduzetnik ili početnik trebao znati kako bi donio najkvalitetnije moguće odluke?

Krenimo redom

Nakon što smo razvili našu poslovnu ideju i napravili kvalitetan Poslovni plan, za pokretanje vlastitog biznisa bit će nam potrebna registracija jednog od, prema Zakonu o trgovačkim društvima, raspoloživih oblika poduzeća.

Najčešća dva oblika poduzeća za koje se odlučuju poduzetnici početnici su ili trgovačko društvo (uglavnom društvo ograničene odgovornosti/d.o.o. ili jednostavno društvo ograničene odgovornosti/j.d.o.o.) ili obrt (slobodni, vezani ili povlašteni).

Koji oblik poduzeća odabrati je vrlo bitno pitanje i prije nego što odlučimo o tom koraku, bilo bi dobro potražiti stručan savjet. Naime, svaki od oblika u usporedbi s ostalim oblicima ima neke svoje prednosti i mane, a s obzirom na karakter poslovne ideje i barem srednjoročni plan poslovanja (pet godina), potrebno je odabrati takav oblik koji će za poduzetnika imati najviše koristi. U tome mogu pomoći kvalitetni poslovni konzultanti, porezni savjetnici pa i knjigovođe.

Osim različite terminologije koja se koristi kod osnivanja poduzeća (kod društava je to osnivač a kod obrta vlasnik), osnovna razlika između društava ograničene odgovornosti i obrta je upravo u tome – u odgovornosti. Dok trgovačko društvo, kao samostalni entitet koji ima svoj OIB, naziv, sjedište, bankovni račun i ostalo, odgovara za svoje obveze samostalno, kod obrta to čini ili čine njegov vlasnik ili vlasnici.

Dakle, osnivači i/ili osobe uključene u vlasničku i/ili upravljačku strukturu poduzeća oblika d.o.o./j.d.o.o. ne odgovaraju za obveze tog poduzeća vlastitom imovinom, dok je kod obrta sva osobna imovina njegova ili njegovih vlasnika izložena tim obavezama.

Bitna razlika

Vrlo bitna razlika je i u poreznom tretmanu, bar do jedne određene razine godišnje ostvarenog prometa. Naime, trgovačka društva su u sustavu poreza na dobit dok obrti plaćaju porez na dohodak vlasnika, koji zapravo nema plaću, nego je u obavezi plaćati doprinose, a njegova je plaća onaj dio koji ostane između ostvarenih primitaka i izdataka i na taj dio plaćenog poreza.

Kod trgovačkih društava osnivači su najčešće članovi društva, ali ne moraju nužno biti članovi uprave (direktori). Mogu se zaposliti „kod sebe“ u poduzeću i ne moraju, a u slučaju da se zaposle, moraju si isplaćivati plaću (i to „minimalnu direktorsku“ kako se kod nas popularno naziva), i naravno pripadajuće doprinose i poreze kao i za sve ostale zaposlene ako ih ima.

Kod trgovačkih društava imamo prihode, rashode i dobit kao razliku između jednih i drugih (prvo bruto, a nakon plaćenog poreza na dobit ostaje neto), dok kod obrta govorimo o primicima, izdacima i bruto/neto dohotku. Porezni razredi su pritom također različiti, dok društva imaju dva razreda oporezivanja – 12% za prihode do 3 milijuna kuna godišnje te 18% za one iznad toga, obrti imaju nekoliko razreda poreza na dohodak (12%, 24% i 36%).

Obrti porez mogu plaćati i paušalno dok trgovačka društva nemaju tu mogućnost. Sredstva na računu obrta zapravo su sredstva njegova vlasnika (s kojim obrt dijeli i OIB), a može ih koristiti kad i za što želi, dok kod društava to nije tako. Naime, sredstva na računu društva su sredstva društva, a ne njegovih osnivača, članova uprave, direktora ili prokurista. Osnivači sudjeluju u dobiti poduzeća.

www.caetus.eu


Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.