Poslovni plan, „kamen temeljac“ rasta i razvoja poduzeća – 2. dio

Poslovni plan je nacrt prema kojem ćemo najtočnije izgraditi svoje poslovanje.

poslovni-plan

Poslovni plan je „živi“ dokument koji se može mijenjati i prilagođavati potrebama investitora, odnosno poduzeća, ali vrlo je bitno da imamo temelj na kojem ćemo graditi svoje poslovanje, kao i nacrt prema kojem ćemo to činiti.

Poslovni planovi rade se i za poduzeća u osnivanju i za zrela poduzeća koja žele investirati u neki novi projekt. Kod novih poduzeća Poslovnim planom ocjenjuje se ima li poduzeće poslovne šanse, a podaci o budućem poslovanju procjenjuju se na osnovi detaljnih analiza tržišta, proizvoda i konkurencije.

Ekonomsko-financijski proračun

Kod postojećih poduzeća, u ekonomsko-financijski proračun unose se podaci o dosadašnjem poslovanju te na osnovi toga i kod novih investicija procjenjuju trendovi razvoja. S obzirom na to da se razvojne odluke razmatraju kroz Poslovni plan, od iznimne je važnosti da je on napisan prema pravilima struke, poštujući metodološke zahtjeve planiranja investicijskih projekata, a kako bi se u razvojnom procesu osigurala njegova potpora postupku odlučivanja.

Ono što svaki ovakav elaborat mora sadržavati jest cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u određenu poslovnu ideju s ocjenom očekivanih učinaka ulaganja koji daju potpunu i realnu ocjenu isplativosti planirana projekta. U dijelovima Poslovnog plana detaljno se obrazlažu koraci analize, dok je sažetak prisutan na početku dokumenta kako bi se brzim uvidom u dokument dobila kratka slika o bitnim parametrima investicije.

Prema tome, Poslovni plan se zaista najčešće izrađuje kada je posrijedi nekakva investicija u poslovanje poduzeća.

Investicijska odluka je razvojna odluka koja podrazumijeva upotrebu kapitala

Temeljna je značajka investiranja ta da ulaganje kapitala ne donosi korist odmah, već tek nakon nekog vremena, što znači da postoji pomak između vremena ulaganja i vremena koristi. Predmet investicijske odluke ovisi o specifičnostima investicijskoga projekta. Pojednostavnjeno, u procesu razvoja poduzeća sve se investicijske odluke mogu razvrstati na ulaganja u osnovna ili obrtna sredstva, odnosno u dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu poduzeća.

Sama priprema investicijskoga projekta obuhvaća pojavu ideje o potrebi investiranja, identifikaciju prihvatljivih rješenja te procjenu koristi i troškova. Kako bi se podaci mogli uspoređivati, potrebno je svesti ih na zajedničku mjeru, tj. na financijske veličine. Financijski aspekt pripreme investicijskog projekta kroz Poslovni plan obuhvaća projekcije ukupnih prihoda i rashoda, iznosa ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, izvora financiranja te proračuna financijskih obveza.

Projekcije i analize

Finalni prikaz svih navedenih analiza i njihovih vrijednosnih mjerila predstavlja projekcija financijskih izvješća za vijek projekta. To uključuje projekcije računa dobiti i gubitka, bilance te financijskog/ekonomskoga toka projekta. Izvedba i poslovanje investicijskog projekta, kao razdoblje u kojem projekt ostvaruje prihode i rashode, odvijaju se tijekom razdoblja koje se naziva vijek projekta.

Početak vijeka projekta odnosi se na početak izvedbe, dok se faza pripreme i ocjene može uvesti u analizu kao ulaganje na početku tako definirana vijeka.

Prihvatljivost projekta

Prihvatljivost, odnosno učinkovitost projekta, promatra se u definiranom vijeku trajanja projekta, čija dužina ovisi o čitavom nizu čimbenika – trajanju otplate investicijskog kredita, trajanju potražnje za proizvodom ili uslugom, trajanju opreme u projektu, izboru lokacije, mogućnosti nabave sirovina, tehnološko-tehničkom procesu, pojavi konkurencije i slično.

Ključ rasta i razvoja leži upravo u investicijama, ali nije svaka investicija isplativa za svako poduzeće i to je ono što se mora procijeniti na početku odluke o investiranju. Poslovni plan je definitivno najbolji mogući alat za donošenje kvalitetne odluke o investiranju.

www.caetus.eu

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.