Želite novac iz EU fondova, a niste do kraja iskreni?

Savjeti za uspješno podnošenje EU projektnih prijedloga

EU-fondova-konzultacije

Novac iz EU fondova već je godinama u samoj srži gospodarskog razvoja Hrvatske. Iza nas je Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. i slijedi nam novo programsko razdoblje, kao i nove razne mogućnosti za sufinanciranje široke lepeze projekata. Prva sredstva “europske košarice” iz Next Generation instrumenta već su pristigla, određeni natječaji već su otvoreni, a neki nam tek slijede.

Sad imamo iskustva iz prethodnog financijskog razdoblja

Ne smijemo zanemariti iskustvo prethodnog financijskog razdoblja iz kojeg smo svi ponešto naučili. Vodeći se time, apsorpcija i provedba projekta NPOO-a, kao i novog VFO-a, za razdoblje 2021. – 2027. trebala bi teći glađe i učinkovitije, a administrativne prepreke trebale bi se svesti na minimum, što je svakako razlog da se što više poduzetnika usudi konkurirati na nove bespovratne mogućnosti koje će biti dostupne.

No, kako uspješno podnijeti projektni prijedlog te ostvariti sufinanciranje za željeni projekt? Postupak nažalost ne ide “samo tako”. Treba biti spreman “zasukati” rukave i kvalitetno odraditi posao.  

eu-fondovi-iskrenost

1. Definirajte projektni cilj

Zašto se uopće upuštamo u projekte? Razlozi su različiti i mnogo ih je, ali sama ideja i želja za promjenom nažalost nije dovoljna. Potrebno je imati konkretan cilj, odnosno namjeru kako svojim projektom možete pridonijeti poduzeću, gospodarstvu, zajednici općenito i slično. To znači da projektni ciljevi moraju biti u potpunosti konkretni.

Ciljevi će vas voditi u procesu planiranja, obraćat ćete im se tijekom realizacije projekta ispunjavajući zadatke, promatrat ćete ih pri kontroli aktivnosti, a po završetku ćete projekt evaluirati u odnosu na zacrtane ciljeve. Upravo zato će dobro definirani ciljevi pomoći uspješnoj realizaciji projekta.

2. Evaluacijski kriteriji: Bodovnik – preliminarna procjena bodova

Ukoliko se nađete u bilo kojem natjecateljskom postupku, znate da postoje određeni ocjenjivački kriteriji. Konkuriranje na EU fondove nije iznimka, što znači da u svakom natječajnom postupku postoje jasno razrađeni kriteriji po kojima se projektni prijedlozi ocjenjuju. Dobra je vijest to što su isti dostupni u paketu natječajne dokumentacije, što znači da možete imati u vidu što će evaluatori ocjenjivati i što konkretno pridonosi visokom broju bodova, odnosno ima li uopće smisla konkurirati na željeni natječaj. Preporuka je da se prije kretanja u projektnu prijavu napravi simulacija bodovanja prema dostupnim obrascima te se na taj način vidi na kojim područjima predloženi projekt može biti dovoljno jak i postoje li možda određena “skliska” područja na kojima se projektni prijedlog može “opeći”. Iskusni konzultanti mogu pri simulaciji bodovanja dati korisne savjete kako određenu projektnu prijavu podići na još bolju i kvalitetniju razinu ili uvidjeti, odnosno savjetovati Vas, da s određenim projektom još malo pričekate. 

3. Pazite na projektne pokazatelje

Čemu Vaš projektni prijedlog pridonosi?

Svaki natječaj definira određene specifične pokazatelje Poziva poput: povećanja broja zaposlenih u godini XY, povećanja prihoda od prodaje/izvoza i slično. Isti najčešće i nose veliku količinu bodova u prethodno spomenutom “bodovniku”, posebice ako Vaš projekt predviđa znatno povećanje spomenutog u narednom razdoblju. S obzirom na to da su projektni pokazatelji ugovorom vezane odrednice, jako je važno planirati ih REALNO i odgovorno. Ukoliko postavljate nerealne pokazatelje, nažalost, snosit ćete financijske korekcije u provedbi, a to Vam svakako nije jedan od ciljeva, zar ne?

4. Projekt mora biti u skladu sa strateškim ciljevima EU-a

Kroz EU fondove financiraju se samo projekti koji su u skladu s razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini, dakle nije moguće financirati baš svaki projekt, koliko god on dobar bio. Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima, te se u skladu s njima raspisuju Javni pozivi, odnosno natječaji.

“Digitalno” i “Zeleno” riječi su koje ćete u idućem periodu vrlo često slušati/čitati. Ukoliko imate na umu željeni projekt u jednom od ovih polja – postoji velika šansa da se isti može uklopiti u neke od budućih natječaja koji nam slijede.

5. Definirajte budžet realno

Planiranje projektnog budžeta nije nimalo lak posao. Isti morate definirati prema natječajnim pravilima i prihvatljivim troškovima. Nerijetko si poduzetnici uzmu maha te rado određene projektne stavke definiraju nerealno – odnosno bez ikakvih saznanja o tržišnim cijenama. Tražite unaprijed ponude, istražite tržište, raspitajte se o okvirnim i realnim cijenama za svoju željenu investiciju. Ukoliko budžetne stavke budu preuveličane – problemi u provedbi bit će također neizbježni.

6. Budite iskreni

Pristup projektnoj prijavi s dozom iskrenosti, profesionalnosti i ozbiljnosti može biti samo plus.

7. Potražite pomoć konzultanta

U kontekstu povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova iznimno je važno da poduzetnici osvijeste važnost korištenja konzultantskih usluga. Potrebno je pronaći stručnog, ISKRENOG, predanog i kvalitetnog konzultanta, koji će Vas pratiti od Vaše poslovne (projektne) ideje, pa sve do same realizacije. Konzultantske usluge ne bi smjele biti bespotrebni trošak i “bacanje novca”, već ulaganje u razvoj poslovanja. Ali, tu je potrebno sagledati više aspekata, a ne samo financijsku vrijednost usluge. Istina je da je cijena u većini slučajeva presudni faktor pri izboru konzultanta, ali proširite malo svoj aspekt razmišljanja i zapitajte se: zašto se određeni konzultant toliko vrednuje? Ima li iskustva? Kakve su mu reference? Radi li se o jednom konzultantu ili postoji cijeli tim stručnjaka? Kakvi su dojmovi ostalih poslovnih suradnika/partnera? Sve su to parametri koji Vam mogu dati malo širu sliku ulažete li novac u zaista kvalitetnu i predanu uslugu ili ne.

euro

S obzirom na to da sam angažirao konzultanta, moj će projekt SIGURNO proći, jel da?

Klasično pitanje koje vrlo često čujemo od klijenata. Naime, bježite od onih koji sa sigurnošću potvrdno odgovaraju na ovo pitanje te obećavaju brda i doline, samo kako bi potpisali poslovnu suradnju s Vama. Nitko ne može sa 100%-tnom sigurnošću garantirati prolaz Vaše projektne prijave jer ona ovisi o mnogo faktora. Držite se onih koji Vam sugeriraju svoje mišljenje s razumnim argumentima, koji Vas iskreno slušaju i predlažu promjene, grade “kockicu po kockicu” s Vama. Isto će zahtijevati nešto više vremena, no, kako se ono kaže: “Vrijeme je novac!”

Zar nije!? 😊

8. Usudite se!

Svaka poslovna odluka nosi određeni rizik, pa tako i prijava na razne natječaje. Upravo zato neki poduzetnici odustanu već u startu, uvidjevši što ih sve čeka pri konkuriranju na natječaje, a kasnije i u provedbi. Ako vjerujete u svoj željeni projekt i prati Vas onaj dobar osjećaj – USUDITE SE!

Za administraciju i savjetovanje uvijek možete angažirati ranije spomenutu konzultantsku uslugu, pogotovo ako smatrate da sami ne biste mogli dovoljno kvalitetno pripremiti prijavu. Preskočite bojazan o administrativnim preprekama i uloženom vremenu! Svaka minuta vašeg vremena i posvećenost cilju sigurno će se isplatiti kada stigne Odluka o financiranju Vašeg projekta u ruke, a benefiti će biti višestruki za Vas, Vašu kompaniju, sve zaposlenike, a posljedično i poslovne partnere ili klijente.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.