Troškovi plaća i doprinosa u 2022.

Želim vam svima veće prihode kako biste mogli pokriti ove povećane troškove!

U 2022. godini nismo imali promjena poreznih propisa vezanih uz obračune plaća, ali su se, kao i svake godine, mijenjali iznosi minimalnih plaća i minimalnih osnovica za članove uprave. Oni se primjenjuju od plaće za siječanj. Način obračuna plaće te propisane stope za obračun doprinosa iz plaća i na plaće, nisu se mijenjali. I dalje iz plaća plaćamo 20% za doprinose za mirovinsko osiguranje, a na plaće 16,5% za doprinos za zdravstveno osiguranje.

Od 2020. godine primjenjujemo osnovni osobni odbitak u mjesečnom iznosu od 4.000 kn, što godišnje čini 48.000 kn. Isti se eventualno uvećava za određeni faktor ako zaposlena osoba na poreznoj kartici (PK) ima upisane članove obitelji koje uzdržava. U daljnjem tekstu nećemo se baviti time jer je ovdje nemoguće pokriti sve mogućnosti. Izračuni će se odnositi na osobe bez uzdržavanih članova. Obrtnicima i nositeljima samostalnih djelatnosti koji vode poslovne knjige isti je iznos godišnjeg dohotka izuzet od oporezivanja. Drugim riječima, na prvih 48.000 kn dohotka ne plaćaju porez na dohodak. Mladima do 25 godina poreznici će i dalje samostalno i bez potrebe za slanjem zahtjeva vratiti cijeli porez koji su za njih poslodavci platili po prvoj stopi od 20%. Svi iznosi i podaci su im poznati iz JOPPD obrazaca koje poslodavci podnašaju. Mladima od 25 do 30 godina vratit će polovicu poreza plaćenog po istoj stopi.

leadershe-bocni

Obvezno ugovaranje bruto plaće

Krajem prethodne godine Vlada je minimalnu plaću odredila u svoti znatnije većoj nego godinu prije. Minimalna plaća koja se sada može isplatiti za rad u punom radnom vremenu je bruto 4.687,50 kn, od čega će 3.749,99 neto ići zaposleniku, a ukupni trošak će biti 5.460,94 kn. Uočavate kako je obvezno ugovarati bruto plaću i kako je nemoguće propisanim obračunom postići neto od 3750 kn ako se bruto ne uveća. No to će više muke zadavati vašim knjigovođama, dok će vas kao poduzetnika više interesirati iznos ukupnog troška koji morate imati na raspolaganju na računu na dan isplate plaće.

Minimalna osnovica na koju je moguće obračunati plaću za zaposlenika direktora, tj. za osobu koja je pri Trgovačkom sudu registrirana kao odgovorna osoba poduzeća, sada je 6.199,05. Takav obračun rezultira troškom od 7.221,89 kn, a iznos neto plaće za direktora koji je iz mjesta bez prireza i koji nema članove obitelji je 4.767,39 kn. Podsjećam, ako direktor nije zaposlen i za njega nije ukupno za doprinose tijekom ove godine uplaćeno 27.151,80 kn, ukupan iznos ili razliku između uplaćenog do navedenog iznosa – platit će direktor osobno. Ista je osnovica za plaćanje doprinosa obrtnika koji vode poslovne knjige, stoga oni sada mjesečno plaćaju 2.262,65 kn.

Obrtnici koji su paušalno oporezovani, plaćaju mjesečno 1.392,40 kn doprinosa. Obrtnici koji su istovremeno negdje i zaposleni, plaćaju doprinose tek po isteku godine: oni koji vode knjige – u odnosu na utvrđeni dohodak, a paušalno oporezovani prema rješenju Porezne uprave. Za zaposlenike koji ne primaju minimalnu plaću i nisu direktori, doprinosi i porez te eventualno prirez plaćaju se ovisno o ugovorenoj i isplaćenoj plaći. Primjera radi, navest ću izračune za dva iznosa, za osobu s osobnim odbitkom, bez uzdržavanih članova obitelji te iz mjesta bez prireza: plaća od 8.000 neto za poslodavca znači trošak 13.106,25 kn, što znači da u proračun plaća 5.106,25 kn, dok plaća od 15.000 kn neto ukupno košta 25.848,43 kn i proračun obogati za 10.848,73 kn. I dalje možete primjenjivati jednostavnu računicu po kojoj ćete na svaku kunu zaposleniku u proračun slati još od 45 lipa za manje plaće, do 70 i znatno više lipa kod većih plaća koje podliježu višoj stopi poreza, osobito ako postoji i prirez.

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici Makora knjigovodstvo i poslovne usluge.


Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.