Subvencioniranje stambenih kredita

Novi poziv za subvencioniranje stambenih kredita krenuo je 10. rujna 2019.

subvencija

Dana 10. rujna 2019. godine krenuo je novi (treći) poziv mladima za subvencioniranje stambenih kredita, kao mjera stambene politike koju provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Najniža kamata do sada

Subvencioniranje stambenih kredita mjera je pomoći Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Riječ je o jednoj od popularnijih demografskih mjera koja se provodi od 2017. godine, a koja mladima pomaže riješiti stambeno pitanje plaćanjem dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Odabrano je ukupno 12 banaka koje su ponudile kamate u rasponu od 2,19 % (Hrvatska poštanska banka) do 3,75 % (Agram banka).

Stambeno zbrinjavanje

Ove će godine građani subvencionirane kredite moći dobiti po najnižoj kamati do sada, a izmjenama Zakona omogućeno je da se razdoblje subvencije produžuje i za već rođenu djecu, a ne samo novorođenu. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet, trajati sedam godina, a dobiju li još jedno dijete subvencija će trajati devet godina.

Iz Ministarstva poručuju da će svi koji dostave valjanu dokumentaciju dobiti subvenciju. Poziv će biti otvoren samo mjesec dana, a ovisno o interesu možda i koji dan duže. Za sve one koji se ne uspiju “ukrcati na ovaj vlak” ostaju i dva termina u ožujku i rujnu 2020. godine. Subvencija se produžuje za dodatne dvije godine za svako novorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, a posljednjim izmjenama zakona omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. Dosada je zahvaljujući subvencioniranim stambenim kreditima više od 5300 mladih obitelji riješilo svoje stambeno pitanje. Te obitelji sada imaju svoj dom u Hrvatskoj, a u njima je rođeno više od 700 djece.

Krenite u potragu za nekretninom

U 2018. broj zahtjeva porastao je za gotovo 30 %, a ove godine očekuje se još veći interes. Stoga se predlaže mladima da krenu u potragu za nekretninom, a ne uspiju li u ovom pozivu iz rujna, dokumentaciju mogu prikupljati za idući poziv u ožujku 2020. godine. Na natječaj se mogu prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 €/m2, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 € u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje ili gradi te će se kretati od 30 do 51 % iznosa rate kredita.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.