Što sve može biti paušalno oporezovano?

Ne postoji otvaranje paušalnog obrta, već samo paušalno oporezivanje

pausalno-oporezivanje

Stalno se uvjeravam, kroz razgovore s budućim poduzetnicima, u zabludu kako je “paušalni obrt” neka posebna vrsta obrta – općeprisutna. Dakle, ne postoji otvaranje paušalnog obrta, već obrtnik mora zatražiti paušalno oporezivanje u roku 8 dana od početka rada obrta. Ne učini li to, morat će voditi poslovne knjige radi utvrđivanja dohotka i porez će plaćati na taj utvrđeni dohodak. Posljedično, plaćat će i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje oko 700 kn mjesečno više od onih obrtnika koji su zatražili paušalno oporezivanje.

Obrt

Svaki se obrt otvara rješenjem Ureda za gospodarstvo, a registraciju gospodarske djelatnosti fizičke osobe može se zatražiti na tri načina: u samim uredima za gospodarstvo, u servisima Hitro.hr te putem internetske stranice e-Građani. Rješenje će uvijek biti izdano od strane nadležnog ureda, a ovo su samo tri načina na koje se do njega može doći.

S obzirom da obrt može biti registriran do godine dana bez upisa početka rada, rješenje će biti izdano u skladu sa zahtjevom. U slučaju upisa obrta bez početka rada, paušalno oporezivanje nije potrebno zatražiti sve dok početak rada ne bude upisan.

Paušalni način oporezivanja možete zatražiti putem obrasca RPO u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema adresi svog prebivališta. Također, obrazac je moguće predati putem internetske stranice e-Građani. S obzirom da je takvo oporezivanje moguće samo do iznosa primitaka od 300 000 na godišnjoj razini, u slučaju početka rada tijekom godine u rubriku “očekivani dohodak u tekućoj godini” potrebno je upisati adekvatni iznos koji će biti u skladu s navedenim propisom.

obrt

Poljoprivrednici

Osim obrta, paušalno oporezovani mogu biti i poljoprivrednici. Oni poljoprivrednu djelatnost upisuju u nadležnoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, a nakon toga na isti gore opisani način mogu zatražiti paušalno oporezivanje u Poreznoj upravi.

Napominjem da subjekt koji je u sustavu PDV-a ne može biti paušalno oporezovan, nego obavezno vodi poslovne knjige.

Tko ne može biti paušalno oporezovan?

Samostalne stručne djelatnosti, poput odvjetnika, liječnika, psihologa, inženjera, sudskih tumača i slično, ne mogu biti paušalno oporezovani jer za njih propisi nisu predvidjeli takvu mogućnost. Također, oni ne mogu poslovati kao obrtnici, što znači da moraju voditi poslovne knjige. Bilo koja vrsta pravne osobe, pa tako i poduzeća d.o.o. i j.d.o.o. ne mogu biti paušalno oporezovana, već moraju obavezno voditi poslovne knjige i to po načelima dvostavnog računovodstva u kojima se utvrđuje dobitak, kao razlika između prihoda i rashoda.

Bez obzira na način oporezivanja, obrt kao oblik samostalnog rada ne smije biti zloupotrebljavan za prikrivanje stvarnog nesamostalnog rada, bez obzira na ekstremnu poreznu pogodnost poslovanja kroz paušalno oporezovani subjekt.

Ovu činjenicu ne bi valjalo smetnuti s uma!

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.