Postupci nakon legalizacije – I. dio

Nakon legalizacije, na pola ste puta.

postupci-nakon-legalizacije

Pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju za završenu legaliziranu građevinu ima pravnu snagu građevinske i uporabne dozvole. Međutim, ukoliko je riječ o nezavršenom objektu, u Rješenju o izvedenom stanju je sadržana samo građevinska dozvola, a po završetku objekta investitor će zatražiti uporabnu dozvolu.

Mnogi misle da je okončanjem postupka legalizacije sve riješeno, no svojim klijentima često kažem da je kod nekoga okončanjem postupka legalizacije riješeno tek 51 % posla, u boljim slučajevima 70 %, a u najboljim oko 80 % posla.

Provođenje kompletnog postupka nakon legalizacije

U svakom slučaju, nakon legalizacije ste na pola puta. Naime, cilj države je i bio da se nakon obavljene legalizacije krene u kompletno sređivanje dokumentacije. Nikada država nije bila tako “darežljiva” kao u postupku legalizacije, jer je omogućila da po izuzetno skraćenoj i znatno jeftinijoj proceduri dođete do građevinske i uporabne dozvole. To i nije pretjerano korektno u odnosu na one koji su gradili legalno, uz znatno kompliciraniju dokumentaciju i po znatno većim troškovima koje prate izdavanje građevinske i uporabne dozvole. Stoga bi bilo dobro iskoristiti ponuđeno i doći do konačnog cilja, a to je provođenje kompletnog postupka nakon legalizacije.

Krenut ću od onih najjednostavnijih slučajeva koji su na 80 % obavljenog posla. U tom slučaju predmet legalizacije je u isključivom vlasništvu i posjedu investitora, a zemljišnoknjižno i katastarsko stanje usklađeno je sa stanjem na terenu. U takvim slučajevima se legalizirani objekt nalazi na jednoj katastarskoj čestici zemlje te je za kraj samo potrebno upisati objekt u katastar i zemljišnu knjigu. Većinom je u katastru i zemljišnim knjigama upisan pašnjak, izgrađeno zemljište i slično.

Upis u katastar i zemljišne knjige

Upis u katastar i zemljišne knjige odvojena je procedura od same legalizacije i puta do Rješenja o izvedenom stanju, tako da te dvije procedure ne treba poistovjećivati. Iako je za postupak legalizacije bilo potrebno izraditi geodetski snimak izvedenog stanja, isti se ne ovjerava u katastru i nema nikakve veze sa Geodetskim elaboratom.

postupci

Za sam upis potrebno je napraviti Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama, a isti se može izraditi samo ako je u katastru formirana građevinska čestica, a sastavni dio elaborata je i prethodno napravljena geodetska snimka. U sklopu Geodetskog elaborata izrađuju se i Prijavni listovi za provedbu u zemljišnoj knjizi. Nakon ovjere elaborata katastar izdaje Rješenje o upisu objekta, a kada isto postane pravomoćno, katastar službeno šalje Prijavne listove u zemljišno-knjižni ured na provedbu. Nažalost, bez obzira na Zakon o zemljišnim knjigama kao i Pravilnik, provedba traje puno više od propisanih 15 dana (vrlo često i više stotina dana kao što je to slučaj u Makarskoj koja je na vrhu negativne liste).

Nakon kompletno provedenoga posla moći ćete pribaviti vlasnički list u kojem će biti evidentiran legalizirani objekt te će biti upisana tzv. “pozitivna zabilježba” da je za objekt priloženo Rješenje o izvedenom stanju s pravnom snagom uporabne dozvole.

Nastavit će se…

info@bandur.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.