PDV sustav u 2019.

Prilikom ulaska u sustav PDV-a trebalo bi dobro promisliti o svojim cijenama.

ulazak-u-sustav-pdv

PDV nije neki namet koji vam se naplaćuje iz prihoda, jer ćete ga vi naplatiti od svojih kupaca, i samo ga proslijediti u proračun.

U manjem dijelu ovaj je sustav izmijenjen početkom 2019. godine, pa ću ponoviti osnove koncepta oporezivanja porezom na dodanu vrijednost i osvrnuti se na promjene.

Radi se, prije svega, o uvjetno obveznom porezu. To znači da ga na svoje isporuke niste dužni obračunavati sve dok niste u sustavu PDV-a.

Kako u sustav PDV-a?

Ako procijenite da je to u vašem interesu, a to jest tako u cijelom nizu slučajeva, možete se u svakom trenutku uključiti u sustav dobrovoljno. Dobrovoljni ulazak kao posljedicu ima obvezni ostanak kroz razdoblje od tri godine. Po isteku treće godine, ako su isporuke bile ispod propisana praga – moći ćete iz sustava izaći.

Kako funkcionira sustav i zašto ima takav naziv?

Svojim kupcima zaračunavat ćete PDV na svoje isporuke, a istovremeno će vam se priznati kao unaprijed plaćen (pretporez) onaj dio PDV-a koji ste platili svojim dobavljačima u njihovim računima.

Prvi primjer: isporučili ste 10.000 kn, u čemu je 2.000 kn PDV-a. Dobavljačima ste platili 5.000 kn, u čemu je 1.000 kn PDV-a. U proračun ćete uplatiti 1.000 kn, kao razliku između ove dvije cifre.

Drugi primjer je obrnut: isporučili ste 5.000 kn, a dobavljačima platili 10.000 kn, što znači da u tom razdoblju imate više pretporeza od obveze, pa ćete od proračuna zatražiti povrat ili ćete iznos prenijeti za obračun u idućem razdoblju.

Obračunska su razdoblja tromjesečja ili mjeseci, a ovise o visini isporuka prethodne godine. Ako ih je bilo manje od 800.000 kn, moći ćete obračunavati i plaćati svaka tri mjeseca. Međutim, oni koji imaju PDV identifikacijski broj i upisani su u VIES bazu, moraju biti mjesečni obveznici.

makora knjigovodstvo

Fizičke osobe (obrti i samostalne djelatnosti) plaćaju PDV samo na naplaćene isporuke, a pravne osobe (poduzeća) mogu zatražiti isti način sve dok isporučuju manje od 3 milijuna kuna. Ako ne zatraže takav način, plaćat će ga neovisno o naplati, tj. prema izdanim računima.

Porezne stope su 25%, 13% i 5%, a jesu li vaše isporuke među malobrojnima u dvije manje stope, ili možda i među neoporezivima, svakako provjerite sa svojim knjigovođom.

Naravno da sustav ima niz pojedinosti i da postoje izuzeci i posebne odredbe koje se odnose na pojedine vrste isporuka i posebne poslovne situacije. Ovo je pojednostavnjen prikaz koji ima svrhu da laik razumije sustav.

Koji je prag za ulazak u sustav?

Prag je isporuka od 300.000 kn. Iako se iznos praga ove godine nije mijenjao, promijenio se obvezni trenutak za ulazak u sustav: sada je to početak mjeseca koji slijedi u trenutku kada ste prešli prag. Drugim riječima, sada se obvezno ulazi u sustav i tijekom godine.

Samo na dodanu vrijednost

Ovaj porez nije neki namet koji vam se naplaćuje iz prihoda, jer PDV ćete vi naplatiti od svojih kupaca i samo ga proslijediti u proračun. Činjenica da ga plaćate samo na dodanu vrijednost znači da se ne biste smjeli ljutiti kad ga morate puno platiti. Kao poduzetnik, upravo radite da biste stvorili novu vrijednost, zar ne?

Naravno, pri ulasku u sustav morate dobro promisliti o svojim cijenama. Zapravo, uz dobrog savjetnika o cijenama ste trebali razmišljati još dok u sustavu niste bili – jer to je razdoblje moglo rezultirati većom maržom, u brojnim djelatnostima.

Još je važnije za malog poduzetnika da se ne zanese iznosima na poslovnom računu, jer petina priljeva od kupaca nije njegov novac, već upravo taj PDV koji treba proslijediti u proračun kada dođe rok.

O poslovnim situacijama kada je za malog poduzetnika pametno i isplativo da u sustav PDV-a uđe od samog početka i po svojoj želji – u nekoj idućoj kolumni.

Sretno! Vaš Makora tim

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.