Najučestalije korišteni instrumenti osiguranja plaćanja i njihove karakteristike

U pripremnoj fazi uvođenja eura, jedno od čestih pitanja je vezano i uz zamjenu postojećih instrumenata osiguranja plaćanja.

Jedan od bitnih elemenata umanjenja rizika naplate potraživanja je provjera boniteta vašeg potencijalnog partnera, a ako već imate neke indikatore koji bi mogli ukazivati na poteškoće u naplati vaše usluge/proizvoda, predlažem ugovaranje instrumenata osiguranja plaćanja. Ako pravovremeno reagirate, oni će vam olakšati naplatu potraživanja.

U pripremnoj fazi uvođenja eura, jedno od čestih pitanja je vezano i uz zamjenu postojećih instrumenata osiguranja plaćanja. Na temelju zakonski utvrđene regulative, definirano je kako će instrumenti osiguranja plaćanja koji su izdani u kunama biti i dalje važeći nakon uvođenja eura. Preračun njihove vrijednosti će biti putem fiksnog tečaja konverzije od 7,53540. Dakle, ne trebaju se mijenjati samo zbog promjene valute.

U nastavku su najučestalije korišteni instrumenti osiguranja plaćanja i njihove osnovne karakteristike…

  • Avans je instrument osiguranja plaćanja kojim kupac, unaprijed, prije izdavanja računa plaća račun u ugovorenom iznosu i u ugovorenom roku. Kupac plaća avans mjesečno za isporuke robe ili usluge. Na temelju uplaćenog avansa kupcu najčešće se podmiruje faktura tekućeg mjeseca u kojem je i avans uplaćen.
  • Depozit je instrument osiguranja plaćanja kojim kupac uplaćuje ugovoreni iznos u ugovorenom roku. Depozit se oročava u banci na rok trajanja ugovora odnosno do dospijeća zadnjeg računa temeljem ugovornog odnosa.
  • Zadužnica (dužnika ili fizičke osobe vlasnika dužnika) je pisana isprava kojom dužnik javno ovjerenim potpisom (solemnizacija, status pravomoćne sudske odluke, desetogodišnji rok zastare) daje suglasnost da se radi naplate potraživanja zaplijeni novac s njegovih bankovnih računa i prenese na račun vjerovnika. Iako to nije tako formalno propisano, sudska praksa prihvatila je da na temelju zadužnice vjerovnik može ovršiti svu dužnikovu imovinu, a ne samo onu na bankovnim računima.

Obična zadužnica je isprava u kojoj su navedeni svi podaci, uključivo iznos i vjerovnika.

Najčešće se koristi bjanko zadužnica koja se ovjerava kod javnog bilježnika. Najmanji mogući iznos je 5.000 kn, a ovjera bjanko zadužnice košta 135 kn. Može se ovjeriti kod bilo kojeg javnog bilježnika.
Propisani su iznosi koji se upisuju u bjanko zadužnicu i koji ujedno predstavljaju maksimalni iznos duga koji se može naplatiti zadužnicom. Iznosi mogu biti 5 tis. kn, do 10 tis. kn, do 50 tis. kn do 100 tis. kn do 500 tis. kn i do 1 mil. kn.

U praksi se češće koristi bjanko zadužnica budući se prije podnošenja zadužnice na naplatu može upisati vjerovnik i iznos koji je jednak ili manji od onoga za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika.

  • Hipoteka/fiducija je u praksi instrument osiguranja, dok se u hipotekarnom pravu definira kao raspolaganje izvjesnim udjelom (interesom) u nekretnini ili u drugoj imovini koja služi kao osiguranje za isplatu dugovanja. Osiguranje nekretninom može biti provedeno u vidu hipoteke ili fiducije.
  • Bankarska garancija je instrument osiguranja plaćanja i izvršenja ugovorenih obveza o ugovornom roku kojim određena banka garantira korisniku da će njen komitent izvršiti sve preuzete obveze navedene u garanciji. Ako to komitent ne učini, preuzete obveze će izvršiti banka. Garancija se u pravilu izdaje u pisanom obliku. Postoje različite vrste bankovnih garancija: kreditne, činidbene, bezuvjetne, uvjetne, obične i solidarne.

ACJ AIMS

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.