Kako realizirati ESIF kredit za obrtna sredstva?

Očekivati je da će se posljedice nastale situacijom s Covidom-19 još dugo osjetiti.

krediti-ESIF

Kredit je “nužno zlo” bez kojeg većina poduzetnika nikad ne bi mogla realizirati svoje poslovne ideje i ambicije. Danas, u vrijeme krize, posezanje za dodatnom “omčom oko vrata” predstavlja uistinu veliko opterećenje, ali je činjenica da će određeni broj hrabrih poduzetnika posegnuti i za ovom mjerom kako bi svoje poduzeće zaštitili od propasti ili bar ublažavanja nelikvidnosti.

Sudeći prema obavijesti objavljenoj na službenim web stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), njihovi su kanali zatrpani upitima i zahtjevima. Naime, osim odgode plaćanja postojećih zajmova, uveli su mogućnost realizacije novih zajmova za poduzetnike. Od čega će poduzetnici vraćati kredite i kako će poslovanje u Republici Hrvatskoj izgledati nakon što se smiri situacija sa Covidom-19, to ćemo još vidjeti, ali se može očekivati da će se posljedice nastale situacije dugo osjetiti.

Prijave na ESIF zajam

Realizacija ESIF zajma za obrtna sredstva kao mjera potpore realizira se uz značajno manje dokumentacije i uz već pripremljen obrazac “Poslovnog plana kroz pitanja” na dvije stranice. Na ovaj način skraćeno je vrijeme pripreme zahtjeva, a agenciji je omogućena jednostavnija i brža obrada. Razlika u odnosu na dosadašnji Program ESIF Mikro zajmova za obrtna sredstva su i niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam.

HAMAG-BICRO savjetuje svim poduzetnicima da se prije prijave na ESIF kredit za obrtna sredstva detaljno upoznaju s uvjetima novog Programa, prođu kroz reducirani popis tražene dokumentacije i preuzmu potrebne obrasce sa stranice https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/.

Svi obrasci mogu se predati online na linku https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login, a radi velikog broja zahtjeva poduzetnicima je omogućeno slanje dokumentacije na mail zajmovi@hamagbicro.hr . Sve se šalje potpisano i skenirano, a originale je potrebno dostaviti poštom nakon odobrenja zajma, zajedno sa potpisanim ugovorima i sredstvima osiguranja.

Za one optimiste koji vjeruju u bolje sutra i koji će koristiti kredit HAMAG-BICRO-a dajemo pregled obrazaca koje je potrebno ispuniti i dostaviti, te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti.

Originale popunjenih obrazaca će, kao što smo već naveli, trebati dostaviti poštom, no tek nakon odobrenja kredita. Svi obrasci nalaze se na linku: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/.

obrasci-krediti
Potrebno je prije prijave sve detaljno proučiti, uključujući i sitna slova.

Potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • Statusna dokumentacija
  1. Samo za slobodna zanimanja – dokument odobrenja za rad od nadležne institucije
  2. Za trgovačka društva – Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (izdaje Financijska agencija)
 • Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja)
  1. Podaci o solventnosti (BON 2/SOL 2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO (može se zatražiti preko Internet bankarstva kod većine banaka)
  2. Potvrda porezne uprave o stanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO (može se zatražiti preko ePorezne)
  3. Obveznici poreza na dobit:
   • Godišnji financijski izvještaji za protekle dvije poslovne godine sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)
   • Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjeg dana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajam
  4. Obveznici poreza na dohodak:
   • Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Pregled primitaka i izdataka;
   • Popis dugotrajne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
   • Kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO/za zaduženja koja nisu vidljiva u HROK-u ili za poduzetnike koji ne mogu dobiti HROK (obrti, OPG, slobodna zanimanja) – očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate po svim postojećim zaduženjima.**

Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi prijavitelja (“vlasnika”, odnosno udjelničara i direktora, odnosno člana uprave)

 1. Ispunjavanje zahtjeva (standardizirani obrazac zahtjeva za zajam).
 2. Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva.
 3. Tablica kreditne zaduženosti.
 4. Poslovni plan kroz pitanja.

Poslovno savjetovanje Antea Kaleb

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.