Izmjene poreznih propisa u okviru petog kruga porezne reforme

Važne pogodnosti za porezne obveznike.

Nakon prethodna četiri kruga promjena poreznih zakona s ciljem optimizacije hrvatskog poreznog sustava, na red je konačno došao i peti krug, kojemu je dodatna svrha bila prilagodba propisa radi olakšanja pozicije hrvatskih poduzetnika u teškim uvjetima. Izmijenjeni su Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.Posljednjih mjeseci u javnosti se dosta spominjao najavljivani peti krug porezne reforme. Zakonske su promjene početkom ovog mjeseca konačno prihvaćene na sjednici Sabora RH i većina njih stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Najnovije promjene u oporezivanju dohotka, odnosno plaća radnika, idu za time da se povećaju neto primanja od dohodaka fizičkih osoba. U uvjetima kada nam najkvalitetnija radna snaga bježi u EU zbog viših zarada, a strani ulagači odlaze zbog nižih troškova rada u susjednim zemljama, moralo se pristupiti smanjenju stopa oporezivanja dohotka. Stope poreza na dohodak smanjuju se s 24 na 20%, s 36 na 30%, a smanjuje se i stopa oporezivanja od 12% na 10%, koja se koristila za oporezivanje najma, zakupa, dohotka od kapitala itd. Primjena novih stopa poreza na dohodak obvezna je već pri obračunu plaće za prosinac 2020. godine, koja se isplaćuje u 2021. godini.

Neoporezivi primici radnika proširuju se uvođenjem primitka radnika u vidu plaćenih troškova cijepljenja protiv zaraznih bolesti, koji se po novom zakonu ne smatraju plaćom.

Vezana uz smanjenje najviše stope poreza na dohodak od 36 na 30% jest i izmjena pravila o oporezivanju razlike između vrijednosti imovine i dokazanih sredstava za njeno stjecanje. Sada će se na razliku primjenjivati najviša propisana stopa poreza na dohodak uvećana za 100% (30% uvećano za 100%), pa će se imovina stečena neprijavljenim dohotkom oporezivati kaznenom stopom od 60%. Uvećanje kaznene stope objašnjava se učinkom “odvraćajućeg djelovanja” jer je i do sada kaznena stopa iznosila visokih 54%.

Novost je i uvođenje nacionalne naknade za starije osobe. Mjesečna naknada za starije osobe iznosit će 800,00 kuna i neće biti podložna porezu na dohodak niti će se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja prava članova domaćinstva starije osobe na korištenje uvećanog osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja starije osobe koja je korisnik naknade.

Ugovori o najmu i zakupu u pravilu ne moraju imati javnobilježničku ovjeru, međutim, prema novim propisima, u slučaju kada se ugovori o najmu ili zakupu ovjeravaju kod javnih bilježnika, javni bilježnik postaje obveznik prijave temelja za oporezivanje dohotka od najma i zakupa Poreznoj upravi RH te obveznik dostave dokumentacije za razrezivanje poreza.

Izmjene Zakona o porezu na dobit

Od 1. siječnja 2021. godine započinje porezno razdoblje tijekom kojeg se na ostvarenu dobit primjenjuje stopa od 10%, uz uvjet da ukupni godišnji prihod iznosi najviše 7,5 milijuna kuna. U skupinu poreznih obveznika koji će na ostvarenu dobit moći primjenjivati smanjenu stopu od 10% spada velika većina hrvatskih poduzetnika i oni će, ako zadovoljavaju uvjet, sniženu stopu moći koristiti već pri obračunu predujmova za 2021. godinu u prijavi poreza na dobit za 2020. godinu, bez obzira što će dobit ostvarena i prijavljena u prijavi poreza na dobit za 2020. godinu biti oporezovana po dosadašnjoj stopi od 12%. Uz sniženu stopu poreza na dobit, stopa poreza na dobit po odbitku će od sljedeće godine iznositi također 10% za isplate dividendi i udjela u dobiti inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe te za isplatu naknada stranim osobama koje nisu fizičke osobe za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, sportaša, pjevača i sl.).

Paket izmjena uključuje i novi povoljan tretman otpisa potraživanja banaka prema nepovezanim fizičkim i pravnim osobama, gdje će se bankama kao porezno priznati rashod priznavati iznos otpisa potraživanja usklađenih s posebnim propisima Hrvatske narodne banke. Odredba bi trebala poslužiti kao poticaj bankama da provedu otpis i time olakšaju položaj dužnika, obzirom da su teško naplativa potraživanja banaka do sada često završavala kod agencija za naplatu potraživanja.

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Poduzetnici obveznici PDV-a ovih dana svakako moraju razmisliti o izboru načina obračuna PDV-a. Naime, od 1. siječnja 2021. godine svi obveznici PDV-a s godišnjim isporukama u vrijednosti nižoj od 15 milijuna kuna imat će pravo na izbor obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama, a ne prema izdanim računima. Uslijed otežanih okolnosti poslovanja i pogoršanja likvidnosti, prag za primjenu obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama podignut je sa 7,5 milijuna kuna na 15 milijuna kuna. Time je ovakav obračun postao dostupan ogromnoj većini poduzetnika, ali će ga tijekom 2021. godine moći koristiti samo oni koji pored zadovoljavanja uvjeta predaju pismeni zahtjev za obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 20. prosinca ove godine. Konačno, treba spomenuti i da će se obračunska kategorija PDV-a pri uvozu nastaviti primjenjivati i tijekom 2021. godine.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Od Nove godine na snagu stupaju odredbe o obveznom prikazivanju QR koda na fiskaliziranim računima za gotovinsko plaćanje, a fiskalizacija računa postaje obvezna i pri prodaji robe putem samoposlužnih uređaja.

Novim zakonskim izmjenama uvodi se određivanje blagajničkog maksimuma od strane ministra financija putem Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a usklađivanje Pravilnika s novim propisom bit će provedeno u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakonskih izmjena.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.