Isporuke dobara i usluga institucijama EU-a – oslobođenje od PDV-a

RH odobrava Europskoj uniji oslobođenje od PDV-a te ostalih carina i poreza na dobra i usluge.

Prema Protokolu o povlasticama i imunitetima Europske unije (Protokol), Europska unija na području država članica treba uživati posebne povlastice i imunitete, kako bi mogla neometano izvršavati svoje zadaće. Slijedom toga, RH je svojim Zakonom o PDV-u propisala oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke obavljene Europskoj uniji te institucijama Europske unije i organizacijama koje je osnovala Europska unija na koje se primjenjuje spomenuti Protokol.

Institucije i organizacije EU-a sa sjedištem u RH

Oslobođenje od PDV-a mogu ostvariti kada iznos računa s PDV-om za dobra i usluge iznosi najmanje 740,00 kn i kada isporučitelju dostave ovjerenu narudžbenicu kojom ujedno obavještavaju isporučitelja o svojem pravu na oslobođenje od oporezivanja i to temeljem Sporazuma između RH i EU-a o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima EU-a u RH. Isporučitelj će tada imati pravo izdati račun bez PDV-a, uz obveznu klauzulu o poreznom oslobođenju temeljenom na članku iz Zakona o PDV-u.

Institucije i organizacije EU-a sa sjedištem u inozemstvu

Imaju pravo na oslobođenje od PDV-a za što trebaju isporučitelju podnijeti potvrdu ovjerenu od nadležnog tijela države njihovog sjedišta, kojom se dokazuje pravo na oslobođenje od PDV-a i trošarina (samo kada se oslobađa i od PDV-a). Za institucije EU-a sa sjedištem u inozemstvu nema propisanog minimalnog iznosa računa za koji se ostvaruje oslobođenje, već isporučitelji izdaju račun na kojem se obvezno navodi broj priložene potvrde, a povrat moguće trošarine ostvaruju zahtjevom carinskom uredu.

Isporuke izjednačene s izvozom

Osim za isporuke institucijama i organizacijama EU-a, Zakonom o PDV-u propisana su oslobođenja i za isporuke različitim drugim stranim organizacijama i predstavništvima u RH: diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim tijelima koja RH priznaje te njihovim članovima, a oslobođene su i isporuke namijenjene potrebama oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) prilikom sudjelovanja u zajedničkim obrambenim aktivnostima, kada se obavljaju na teritoriju RH ili teritoriju druge države članice.

U svim tim slučajevima, vrste isporuka i uvjeti za oslobođenje od PDV-a detaljno su određeni Zakonom o PDV-u i Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije, pa ih prije izdavanja računa treba dobro proučiti kako bismo se uvjerili da pojedina isporuka stvarno zadovoljava sve propisane uvjete za primjenu poreznog oslobođenja.

www.bsps.hr