HBOR – mjere za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom

HBOR provodi niz mjera u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti poduzetnika, a time i radnih mjesta.

HBOR-mjere

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVIDA-19, HBOR provodi niz mjera u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti poduzetnika, a time i radnih mjesta.

HBOR je uveo mogućnost odobrenja moratorija na postojeće obveze i reprograma kredita te mjere za odobrenje novih povoljnijih kredita za likvidnost. Krediti se odobravaju u suradnji s poslovnim bankama (putem modela podjele rizika ili okvirnih kredita bankama) ili izravno za pojedine skupine poduzetnika. Suradnja s poslovnim bankama izuzetno je važna jer se kroz mrežu poslovnica banaka osigurava veća dostupnost HBOR-ovih sredstava te brže odobrenje povoljnih kredita poduzetnicima. Sredstva iz izvora HBOR-a, uz subvenciju kamate koju je osigurala država, odobravaju se po kamatnoj stopi već od 0 %. Tako HBOR utječe na raspoloživost kredita na tržištu, ali i na njihovu cijenu. HBOR je uveo i novu shemu portfeljnog osiguranja kako bi se dodatno ubrzalo i pojednostavilo odobrenje potrebnih sredstava za likvidnost izvoznicima i posrednim izvoznicima.

Radi bitno povoljnijih uvjeta za dodjelu potpora poduzetnicima u odnosu na standardne (uključujući beskamatne kredite) te značajno povoljnijih premija osiguranja u odnosu na tržišne (za pojedine skupine poduzetnika premije su gotovo i pet puta niže), za nove kredite za likvidnost i novu shemu portfeljnog osiguranja bilo je potrebno zatražiti suglasnost Europske komisije. Europska komisija potvrdila je HBOR-ove programe za nove kredite za likvidnost kreditnog potencijala oko 7,5 milijardi kuna te portfeljno osiguranje kredita za likvidnost kreditnog potencijala oko 6 milijardi kuna, odnosno ukupno 13,5 milijardi kuna kreditnog potencijala namijenjenih realnom sektoru koji mogu biti odobreni pod povoljnijim uvjetima od redovnih.

Više o mjerama

1. Moratorij na postojeće obveze

Za više od tisuću poduzetnika, kojima je HBOR-ov kredit odobren izravno, već je omogućeno korištenje moratorija čime se doprinosi očuvanju više od 57 tisuća radnih mjesta koliko ukupno zapošljavaju ovi subjekti. Dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovnih banaka sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti svojoj poslovnoj banci. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

2. Reprogramiranje obveza

Poduzetnicima je omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u. Reprogramom se može odobriti produljenje rokova korištenja, počeka i otplate kredita.

3. Krediti za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama

3. 1. Krediti za obrtna sredstva po modelu podjele rizika s bankama – 50 % kredita iz izvora HBOR-a po kamatnoj stopi od 0 %

Po programu Obrtna sredstva omogućene su nove pogodnosti za poduzetnike koji imaju posljedice uzrokovane pandemijom COVIDA-19. Sredstva se odobravaju na rok do tri godine po modelu podjele rizika s poslovnim bankama – 50 % iznosa iz izvora HBOR-a po kamatnoj stopi već od 0 % (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Poduzetnici se sa zahtjevom za ova sredstva trebaju obratiti jednoj od četrnaest banaka s kojima HBOR ima dogovorenu suradnju na ovom programu (iznimno, za kredite u iznosu višem od 37 milijuna kuna moguće je i izravno kreditiranje). Kao jedan od instrumenata osiguranja izvoznici i posredni izvoznici mogu koristiti portfeljno osiguranje kredita HBOR-a.

3. 2. Krediti za obrtna sredstava na temelju okvirnih kredita bankama – kamatne stope niže za 0,75 p.b. u odnosu na redovnu

HBOR je u drugoj polovici svibnja, putem okvirnih kredita bankama, poduzetnicima pogođenim pandemijom stavio na raspolaganje više od 1,2 milijarde kuna za nove kredite za likvidnost. Banke će ove kredite, zahvaljujući izvorima HBOR-a, odobravati po kamatnoj stopi sniženoj za 0,75 p.b. u odnosu na redovnu. Banke uključene u suradnju su: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Addiko Bank d.d. i Sberbank d.d. Najviši iznos kredita može biti 35 milijuna kuna, a za odobrenje kredita poduzetnici se trebaju obratiti jednoj od navedenih poslovnih banaka. 

4. Izravni krediti

4. 1. Obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike iz turističkih djelatnosti

Poduzetnicima u turističkom sektoru omogućeno je beskamatno kreditiranje zahvaljujući subvenciji kamatne stope Ministarstva turizma. Krediti se odobravaju na rok do 5 godina uz mogućnost počeka do jedne godine. Kamatna stopa može iznositi 0 % za razdoblje otplate do 3 godine, a u četvrtoj i petoj godini otplate kamatna stopa može iznositi 1,5 % (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Budući da se radi o poduzetnicima koji u velikom broju slučajeva nemaju dovoljno osiguranja u vidu nekretnina i pokretnina, kao dodatna pogodnost omogućeno je odobrenje kredita uz police osiguranja HBOR-a ili jamstvo HAMAG-BICRO-a.

HBOR je do sada zaprimio 325 zahtjeva malih i srednjih poduzetnika u turističkim djelatnostima za odobrenje kredita po ovom programu. Radi velikog interesa poduzetnika, a ograničenog iznosa subvencije, HBOR će zahtjeve za ove kredite zaprimati do 5. lipnja 2020. Svi zahtjevi s pripadajućom propisanom dokumentacijom zaprimljeni zaključno s ovim datumom bit će stavljeni u redovnu obradu i, u slučaju pozitivne odluke, biti odobreni po postojećim uvjetima programa kreditiranja.

4. 2. Obrtna sredstva za poljoprivrednike, prerađivače poljoprivrednih proizvoda te subjekte koji djeluju u sektoru šumarstva

Poljoprivrednicima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva od 1. lipnja omogućeno je povoljno odobrenje kredita za obrtna sredstva. Kredite će odobravati izravno HBOR uz kamatnu stopu od 0,5 %, a korisnici kredita bit će oslobođeni svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja, korištenja te izmjena uvjeta kredita.

Iznos kredita može biti od 190 tisuća do 1,52 milijuna kuna. Sredstva se odobravaju na rok do 5 godina (uključujući poček do 12 mjeseci), odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za kredite u iznosu od 760 tisuća kuna ili manje. Za osiguranje povrata kredita korisnici će trebati izdati zadužnicu na iznos kredita te, po potrebi, zadužnice povezanih osoba.

5. Portfeljno osiguranje kredita za likvidnost – izvoznici i posredni izvoznici

HBOR je uveo novi program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava 50% iznosa glavnice i kamata odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj. Izvoznici su definirani kao subjekti koji su u zadnjoj poslovnoj godini ostvarili najmanje 20 % prihoda od izvoza, a posredni izvoznici kao oni koji su ostvarili najmanje 40 % prihoda od prodaje izvoznicima. U suradnju po ovom programu, uz HBOR, do sada je uključeno osam poslovnih banaka čime je omogućeno odobrenje ukupno više od 5,3 milijarde kuna kredita za likvidnost uz HBOR-ovo osiguranje.

Prijavite se na naš Newsletter

Saznajte novosti iz svijeta poduzetništva.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.