Projekt Newbrain: transnacionalnom suradnjom do razvoja intermodalnosti na jadransko-jonskom području

Novi projekt u kojem sudjeluje 10 organizacija iz 5 država (Italije, Hrvatske, Slovenije, Grčke i Crne Gore).

newbrain-interreg-projekti

Ukupno 10 organizacija iz 5 država (Italija, Hrvatska, Slovenija, Grčka i Crna Gora) ujedinilo je snage radi implementacije projekta NEWBRAIN – Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network” koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. (Interreg ADRION).

• Cilj projekta je ukazati na potencijal intermodalnog prijevoza s posebnim osvrtom na međuobalnu plovidbu i poboljšati vezu između glavnih logističkih čvorova jadransko-jonskog područja jačanjem transnacionalne suradnje ključnih logističkih i intermodalnih operatera i povećanjem njihovih kapaciteta za pokretanje izvedivih investicija.

• U okviru projekta, partneri su analizirali postojeće studije nastale u okviru europskih projekata, a koje se odnose na uključene luke te su rezultati sažeti u izvještaj o uskim grlima i prometnim tokovima u jadransko-jonskom području. Svaki partner predstavio je prioritetne projekte za pojedinu luku kako bi pridonio izradi akcijskog plana kao jednog od glavnih rezultata projekta.


Projekt sufinancira Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Klastera Intermodalnog prijevoza i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike HR

• Tijekom projekta partneri su surađivali na uspostavi održivog transnacionalnog okvira za koordinaciju razvojnih prioriteta jadransko-jonskih logističkih i prometnih čvorova. Ovaj cilj je postignut uspostavom jadransko-jonske intermodalne i logističke mreže u sklopu koje su partneri izradili namjenske studije s ciljem identificiranja glavnih mogućnosti i potreba analiziranih luka Ancona, Ravena, Venecija, Padova, Igoumenitsa, Bar i Rijeka.