Marketing plan

Kako izraditi kvalitetan marketinški plan?

mala-skola-poduzetnistva

Bez obzira u kojem ćemo sektoru poslovati i čime se baviti te s kakvim poduzećem i poreznim tretmanom, ono što će nam biti nužno jest kvalitetan i što detaljnije razrađen Marketing plan.

Baza za izradu kvalitetnog Marketing plana zapravo je kvalitetan Poslovni plan, a njegova poglavlja na koja ćemo se pritom referirati su Lokacija i Analiza tržišta.

Lokacijski aspekti projekta

Razmatraju se najčešće s njegove mikro, mezo i makro razine te se svaka od njih obrađuje zasebno u cilju donošenja zaključka o kvaliteti konkretne lokacije. Razina lokacije (mikrolokacija, mezolokacija i makrolokacija) i njezina važnost za neki konkretan projekt, varira u ovisnosti o nekoliko različitih faktora. Primjerice, za jednu samouslužnu praonicu rublja ili autopraonicu mikro razina lokacije je itekako bitna jer se najuže ciljane skupine budućih korisnika nalaze upravo na njoj (vjerojatnost da će netko dolaziti iz drugog grada ili županije radi korištenja te vrste usluga je vrlo mala).

Postoje i projekti koji uže adresiraju ciljne skupine sa šireg područja (regionalno i globalno) pa za njih možda mikrolokacija neće biti toliko bitna koliko makrolokacija projekta. Zamislimo informatičku tvrtku koja razvija software namijenjen drvnoj industriji u cijelom svijetu. Sjedište takve tvrtke ili njezina fizička (mikro)lokacija postaje manje bitna (zbog toga velike informatičke tvrtke biraju svoja sjedišta tamo gdje je manje porezno opterećenje).

Nadalje, jedan ugostiteljski objekt i ocjena kvalitete njegove lokacije može se razmatrati s mikro razine (svakako) ali i s mezo razine, ako se primjerice nalazi na nekoj državnoj cesti ili autocesti.

Koji su to podaci bitni s aspekta ocjene lokacije?

To ovisi o vrsti i karakteru našeg konkretnog projekta, ali oni najčešći su broj stanovnika na određenom području, struktura tog stanovništva (po dobi, spolu, stupnju obrazovanja, zaposlenosti, životnim navikama itd.), broj registriranih vozila i sl.

Ukoliko je riječ o turizmu, lokacija je naravno vrlo bitna, a u tom ćemo smislu razmatrati pokazatelje koji upućuju na broj posjetitelja te lokacije u određenom razdoblju, broju noćenja, prosječnog posjetitelja (njegovu dob, spol, stupanj obrazovanja, platnu moć, želje itd.) i sl.

Zašto su nam svi ti podaci bitni?

Upravo zbog toga da bismo mogli što uže targetirati ciljne skupine na našem projektu, odnosno što konkretnije odrediti našeg prosječnog kupca/klijenta/korisnika/posjetitelja i sl. Dakle, mi moramo vrlo dobro znati komu ćemo prodavati naše (buduće) proizvode i/ili usluge, ali i isto tako s pomoću kojih ćemo to kanala i kojim putevima doći i doprijeti do njih.

Analiza tržišta

U ovoj fazi već dobro ulazimo u analizu samog tržišta i to analizu njegove prodajne strane. Naravno, za sami tijek poslovanja bitna je i njegova nabavna strana (od koga ćemo nabavljati naše inpute), ali za razvoj našeg marketing plana fokusirat ćemo se upravo na tržište prodaje. Ukoliko znamo kome se obraćamo u nastupu kod predstavljanja onoga što planiramo nuditi tržištu (naših proizvoda/usluga), lakše ćemo odrediti i kanale putem kojih ćemo doći do tih ciljnih skupina.

U idućoj kolumni više o definiranju ciljnih skupina i načinima/kanalima komunikacije s njima, koji su od presudne važnosti za uspjeh našeg poslovnog pothvata.

www.caetus.eu

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.