Novi projekt WaterQ – ICT u službi zaštite okoliša i ljudi

Ericsson NT, Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, FER te startup Freewa udružili snage.

Na jučerašnji Svjetski dana voda, službeno je završena prva faza WaterQ projekta. Riječ je o projektu koji istražuje primjenjivost informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) i koncepta javnog prikupljanja podataka u procjeni rizika i utjecaja vode na zdravlje ljudi.

Voda je prirodni, ograničeni resurs bez kojega život na Zemlji nije održiv. Prema procjenama stručnjaka, više od milijarde ljudi diljem svijeta nema pristup dovoljnoj količini pitke vode. Neprimjerena poljoprivredna praksa, neregulirana industrijska ispuštanja, prirodna onečišćenja, onečišćenja plastičnom ambalažom te nedovoljno učinkoviti sustavi sanitarne infrastrukture u urbanim i ruralnim područjima zajedno s očekivanim negativnim utjecajima klimatskih promjena, imaju snažan utjecaj na dostupnost vode sigurne za ljudsku upotrebu. Time postavljaju dodatni izazov za javnozdravstveni sustav te učinkovitost postojećih procesa i alata za procjenu utjecaja na zdravlje.

Osiguranje dugoročne učinkovitosti i troškovne održivosti procesa procjene rizika, temeljeno na aktivnoj suradnji građana i znanstvene zajednice te suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (5G i IoT), teme su kojima se bavi WaterQ konzorcij, formalno osnovan početkom ove godine. Glavni je cilj konzorcija istražiti mogućnosti i utjecaje novih tehnologija na podizanje razine sigurnosti voda za konzumaciju u Hrvatskoj te poticati uključivanje zajednice u prikupljanje podataka, uz istodobno jačanje i podizanje svijesti hrvatskih državljana o važnosti kvalitete i sigurnosti voda.

Članovi konzorcija

Konzorcij čine Ericsson Nikola Tesla, Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te startup tvrtka Freewa Project. Ericsson Nikola Tesla omogućava automatizirano prikupljanje i prijenos ključnih parametara kvalitete i sigurnosti vode. Riječ je o naprednome pristupu u poredbenim analizama automatskih i mjerenja provedenih u laboratoriju te jednostavnoj vizualizaciji rezultata analize. Prikupljanje, obrada, analiza i prezentacija podataka obavljat će se na inovativnoj ICT platformi “eOkoliš” koju je razvio Ericsson Nikola Tesla.

“Glavni je cilj razviti napredne tehnologije i alate za procjenu rizika i sigurnosti vode te ih integrirati u postojeće procese zaštite javnog zdravlja i okoliša” – izjavio je Karlo Guštin iz Ericssona Nikole Tesle, ujedno i voditelj projekta WaterQ.

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, predstavnik preventivnog dijela javnozdravstvenog sustava, osigurat će domensko znanje i duboko poznavanje izazova u području zdravstvene ekologije, u procjeni i novim pristupima u upravljanju rizicima. Uloga zavoda u WaterQ konzorciju odnosi se na definiranje parametara koje treba pratiti, korelaciju automatski prikupljanih podataka i službenih laboratorijskih mjerenja te analizu, tumačenje i informiranje svih zainteresiranih strana o rezultatima procjene rizika i mogućim utjecajima na zdravlje ljudi.

Nadalje, FER u Zagrebu sudjeluje kao partner na području izrade prototipa prijenosnog senzora za automatsko praćenje parametara vode. Senzor će u ovoj fazi projekta omogućavati analizu vode, trenutačno dostupnih elemenata za praćenje parametara vode. Izmjereni podaci će putem mobilne mreže stizati na platformu eOkoliš na daljnju analizu.

Ovaj projekt je poseban i po tome što je u konzorcij uključen i jedan startup projekt. Riječ je o projektu Freewa, koji se bavi aktivnostima mapiranja lokacija s besplatnom pitkom vodom u cijelom svijetu.

Freewa aplikacija 

Freewa besplatna aplikacija i web mapa prikazuju korisniku lokaciju najbliže besplatne pitke vode (česma ili prirodni izvor). Freewa projekt je napravio i 100 posto ekološku bocu za konzumaciju vode. Svojim proizvodima želi omogućiti konzumaciju pitke i besplatne vode, sve s ciljem smanjenja negativnog utjecaja plastične ambalaže na okoliš i smanjenja emisije CO2 koji nastaje proizvodnjom i distribucijom plastične ambalaže. U WaterQ projektu Freewa besplatna aplikacija predstavlja korisničko sučelje za prijenos informacija svim zainteresiranim građanima.

 – Naša je želja i uloga u projektu WaterQ pridonijeti sa što većom količinom podataka potrebnih za razvoj projekta. Zbog toga planiramo integrirati senzor u našu Freewa eko bocu za konzumaciju vode jer jedino tako možemo korisnicima omogućiti informacije o sigurnosti vode. Koliko je nama poznato, to je rijedak ili čak prvi takav slučaj i u svijetu – pojasnio je Goran Ladišić, osnivač Freewa Projecta.

Naredni koraci WaterQ projekta su priprema i prijava EU projekata. Kroz njih planiramo provesti niz istraživačko-razvojnih aktivnosti kako bi verificirali model i koncepte razvijene u prvoj fazi projekta. 

Konzorcij će se fokusirati na:

– izazove poslovnih procesa procjene rizika i analize sigurnosti vode

– primjenjivosti tehnologije u ovisnosti o načinu upotrebe i krajnjim korisnicima

– procjenu spremnosti i motivacijske faktore za aktivno uključivanje građana u procese pračenje stanja i zaštite okoliša

Sukladno rezultatima istraživanja nadamo se implementaciji kroz pilot projekt, kako bi u stvarnom vremenu i okruženju testirali primjenjivost modela s ciljem očuvanja okoliša i zdravlja ljudi.

WaterQ

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.