Nagrađeno HEP-ovo izvješće o održivosti

HEP je izvještavanju o održivosti pristupio odgovorno i angažirano, prateći najbolju praksu.

HEP-izvjesce-najbolje

Zbog veličine i značaja tvrtke te širokog raspona ekonomskih, okolišnih i društvenih utjecaja, HEP je izvještavanju o održivosti pristupio odgovorno i angažirano, prateći najbolju praksu.

Hrvatska elektroprivreda je, prema ocjeni neovisnog stručnog žirija nagrade Green Frog konzultantske kuće Deloitte, među hrvatskim tvrtkama ostvarila najveći napredak u nefinancijskom izvještavanju u 2018. godini. Nagradu za napredak iskazan u Izvješću o održivosti HEP grupe za 2017. godinu, HEP je dobio na konferenciji Ulaganje u održivost, održanoj u travnju ove godine.

Izvješće o održivosti HEP grupe za 2017. godinu sastavljeno je prema sržnoj opciji smjernica GRI Standarda, a u cilju što veće transparentnosti uključuje i podatke prema pokazateljima Sektorskog dodatka za energetiku.

Na pripremi izvješća radila je radna skupina sastavljena od više od 30 članova iz svih dijelova HEP grupe, a online upitnikom uključeni su i dionici HEP grupe, njih 71 različitog profila, od državne uprave i organizacija, kupaca i korisnika, znanstvenih i obrazovnih institucija, dobavljača, medija, lokalne i regionalne samouprave i uprave, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja te ovlaštenika u pitanjima zaštite okoliša. Oni su se, kao i članovi HEP-ove radne skupine, izjasnili o izboru materijalnih pitanja te o procjeni potencijala doprinosa HEP grupe ostvarenju pojedinih globalnih ciljeva održivog razvoja. Izvješće o održivosti za 2017. godinu sadrži i stručno mišljenje o izvješću, koje je izradio Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj.

HEP-izvjesce-o-odrzivosti
Član Uprave HEP-a Marko Ćosić

HEP je prvo Izvješće o održivosti prema GRI standardu, za 2013. i 2014. godinu, objavio nekoliko godina prije uvođenja zakonske obveze izrade i objavljivanja nefinancijskih izvješća, koja je stupila na snagu za poslovnu 2017. godinu (Zakon o računovodstvu, NN 78/2015, 134/2015, 120/2016). Obveznici objave nefinancijskih izvješća su veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji zapošljavaju više od 500 radnika. Nefinancijska izvješća sadrže informacije o razvoju, poslovnim rezultatima i položaju poduzetnika te učincima njegovih aktivnosti na okoliš, društvo i zajednicu, uključujući poštovanje ljudskih prava i mjere protiv korupcije.

Veličina i značaj HEP grupe te široki raspon ekonomskih, okolišnih i društvenih utjecaja, potakli su Upravu i radnu skupinu da se izvještavanju o održivosti pristupi odgovorno i angažirano, prateći najbolju praksu. HEP je tako 2017. godine od Hrvatske udruge poslodavaca i inicijative Dobra Hrvatska dobio nagradu Sjaj, za kvalitetu prikaza politike i prakse društvenog odgovornog poslovanja i održivosti na korporativnom webu i pratećim digitalnim kanalima.

U zakonskom roku, potkraj lipnja ove godine, HEP je objavio i Izvješće o održivosti za 2018. godinu. U izvješću je posebna pozornost posvećena strateškom pristupu. Radna skupina je materijalne teme razmatrala u kontekstu strateških ciljeva iz strateškog dokumenta HEP2030 te mogućnosti doprinosa grupe ostvarenju ciljeva održivog razvoja UN-a. Materijalne teme, HEP-ov potencijal doprinosu ostvarenja globalnih ciljeva te uspješnost upravljanja materijalnim pitanjima i utjecajima provjereni su s ključnim dionicima, ove godine prvi put i u formi pojedinačnih razgovora.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.