PRIVATE EQUITY – rizični kapital, II dio

Pokretanje, izgradnja i ekspanzija perspektivnog poslovnog projekta ambicija je mnogih poduzetnika i tvrtki i jedan je od najznačajnijih izvora kreiranja

savjeti1_ozujak_10_slika.jpg

Pokretanje, izgradnja i ekspanzija perspektivnog poslovnog projekta ambicija je mnogih poduzetnika i tvrtki i jedan je od najznačajnijih izvora kreiranja radnih mjesta.
Pokretanje tvrtke i njena ekspanzija zahtjeva novac, a prikupljanje pravog oblika kapitala je još uvijek glavna teškoća za mala i srednja poduzeća (SME).

Manjak kapitala je prepreka rastu koju rijetko mogu prebroditi obitelj, prijatelji, poslovni anðeli ili banke.
Private equity (uključujući i venture capital) sve je značajniji izvor financiranja za europske tvrtke s visokim potencijalom rasta.
Cilj private equity kapitala je pomoći da čim više poslovnih projekata realizira svoj ambiciozan plan rasta osiguravajući im financiranje, strateški savjet i informacije u kritičnom stadiju njihovog razvoja.
Iako se opća svijest javnosti o private equity kapitalu unaprijedila zadnjih godina, ipak joj još uvijek nedostaje informacija o njemu što, zajedno sa strahom od otpuštanja punog nadzora nad poslovanjem tvrtke u zamjenu za cash-flow, sputava te tvrtke da uðu u poslovni odnos s private equit y investitorima.

Investicijski pristup

Ukratko, proces investiranja i kreiranja vrijednosti može se prikazati kao na dijagramu:

ulaganje

Što nude fondovi rizičnog kapitala?

Nexus, odnosno fondovi rizičnog kapitala pod upravljanjem Nexusa, potencijalnim poslovnim partnerima (poduzetnicima) u mogućnosti su ponuditi:
– Dugoročni kapital, kao solidnu osnovu za rast vaše tvrtke;
– Partnerstvo, dijeleći s vama rizike i uspjehe;
– Stratešku i operativnu potporu, poslovne kontakte te financijsku ekspertizu;
– Strateška povezivanja temeljena na našim poslovnim vezama;
– Asistenciju u dijelu financija i financiranja poslovanja;
– Bolji nastup prema bankama, dobavljačima i klijentima;
– Usvajanje visokih standarda upravljanja;
– Strategiju djelomičnog ili potpunog izlaza iz vlasničke strukture tvrtke (dezinvestiranja).

S obzirom na to da private equity investitor (fond) dijeli rizike i poslovnu sudbinu tvrtke u koju je uložio sredstva, on je, takoðer, iznimno motiviran angažirati sve svoje raspoložive resurse za uspjeh tvrtke kako bi kreiranjem čim veće dodane vrijednosti ostvario i čim veći povrat na uložena sredstva, a time neposredno maksimizirati efekte i za postojećeg vlasnika/poduzetnika.

Što traže fondovi rizičnog kapitala?


Kao osnovno pravilo, ukoliko tvrtka ne može ponuditi perspektivu značajnog rasta prometa unutar 5 godina, nije vjerojatno da će zaintrigirati private equity kapital za ulaganje. Private equity investitor (fond) zainteresiran je za ulaganje u tvrtku s visokim potencijalom rasta, kojom upravlja iskusan i ambiciozan tim sposoban realizirati postavljeni poslovni plan. Uz pretpostavku da postoji stvarni potencijal za visoki rast, private equity kapital je zainteresiran za ulaganje u svima fazama razvoja poslovanja tvrtke, od početnog (start-up) do zrelijeg (buy-out).

Postupak razmatranja potencijalnog ulaganja

Nexus u postupku razmatranja potencijalnog ulaganja, te kod donošenja investicijske odluke težište stavlja na činjenicu da li su i do koje mjere zadovoljeni slijedeći bitni elementi investicije:

– Proizvodi i usluge s visokim potencijalom / konkurentnošću;
– Detaljan i realističan poslovni plan;
– Jasno definirani srednjoročni poslovni i financijski ciljevi;
– Kvalitetan i stabilan management, sposoban ostvariti dogovorene ciljeve;
– Solidne upravljačke procedure koje su ili već u primjeni ili se mogu brzo primijeniti;
– Transparentna pravna struktura u kojoj se ne prepliću osobna imovina poduzetnika i imovina tvrtke.
Isto tako je važno do koje mjere potencijalni uvjeti ulaganja zadovoljavaju slijedeće bitne kriterije:
– Atraktivnu stopu povrata na uložena sredstva;
– Stjecanje vlasničkog udjela private equity investitora u rasponu od 25% – 50% (preferirano, no individualno kod svake transakcije);
– Kontrolni utjecaj na skupštini vlasnika;
– Unutarnja kontrola i nadzor nad financijama tvrtke (nad korištenjem sredstava);
– U slučaju disponiranja imovinom, sposobnost zaduživanja i stalna dobit;
– Ugovor o izlazu fonda iz tvrtke (dezinvestiranju), s ili bez prvobitnog vlasnika.

Gore navedeni preduvjeti i elementi su osnova za razmatranje potencijalnog ulaganja.

Postupak ulaganja


Postupak ulaganja (proces), od inicijalne analize poslovnog plana do stvarnog ulaganja u tvrtku, može trajati od jednog mjeseca pa sve do godinu dana, no uobičajeno traje izmeðu 3 do 6 mjeseci. Uvijek postoje iznimke od pravila i transakcije (ulaganja) se mogu realizirati i u vrlo kratkom vremenu. Puno toga ovisi o kvaliteti informacija i podataka koje se mogu odmah dostaviti private equity investitoru (fondu) na razmatranje.

Razmatranje

Nakon što u potpunosti pripremite vaš poslovni plan sljedeći korak je da plan date na razmatranje private equity investitoru (fondu). Za inicijalni pristup fondu, razborito je dostaviti samo sažetak poslovnog plana, a sve u svrhu kako smanjivanja vlastitih troškova tako i povećavanja izgleda da potencijalni investitor doista i razmotri vašu poslovnu ideju.
U pravilu, trebali biste zaprimiti inicijalnu indikaciju interesa od strane private equity investitora unutra 1 do 2 tjedna, što će biti ili “nismo zainteresirani” ili će se zatražiti dodatne informacije, odnosno zatražiti sastanak.

Prezentiranje

Ako je private equity investitor zainteresiran nastaviti s razmatranjem poslovne ideje, morat ćete osigurati da nam ključni članovi vašeg tima uvjerljivo prezentiraju poslovni plan i demonstriraju sve aspekte poslovanja, tržišta i poslovne perspektive.
Pod pretpostavkom da su sastanak i daljnji upiti protekli uspješno, private equity investitor će s vama započeti razgovore vezano uz uvjete ulaganja.

Vrijednost poslovne ideje

Prvi korak je utvrditi vrijednost vaše poslovne ideje, odnosno tvrtke. Načelno ne postoji pravi ili krivi način vrednovanja tvrtke, postoji nekoliko načina na koji se to može učiniti, dva od kojih su:
– Izračunati vrijednost tvrtke u usporedbi s vrijednošću istih ili vrlo sličnih tvrtki čije su dionice uvrštene na burzu. Ključni element ovog izračuna je utvrditi prikladan omjer za procjenu, kao npr. omjer cijene i dobiti po dionici (P/E) za vašu tvrtku. P/E omjer je multiplikator dobiti nakon poreza kako bi se utvrdila vrijednost tvrtke, a izračunava se dijeljenjem trenutne cijenu dionice s povijesnom dobiti pod dionici nakon poreza.
– Izračunati vrijednost tvrtke koja će dati private equity investitoru (fondu) njegovu zahtijevanu stopu povrata u razdoblju u kojem anticipira da će biti u vlasničkoj strukturi tvrtke. Private equity investitor uobičajeno razmišlja o ukupno ciljanom povratu na svoja ulaganja. Načelno, “povrat” se odnosi na godišnju internu stopu profitabilnosti (IRR), i izračunava se za cijelo razdoblje ulaganja. Ukupan povrat uzima u obzir povrat uloženih sredstava, kapitalnu dobit prilikom kasnije prodaje vlasničkog udjela, prihod od naknada i dividendi.

Vaše ulaganje i udjel u tvrtki


Vi i vaš tim već ste sigurno uložili, ili ste spremni uložiti, vlastiti kapital u tvrtku kako bi demonstrirali osobnu financijsku predanost poslovnom poduhvatu. Nakon svega, zašto bi neki private equity fond riskirao novac fonda, odnosno novac svojih investitora, ako vi niste spremni riskirati svoj?
Morate biti spremni prepustiti investitoru realni dio vlasničkog udjela u tvrtki ako želite osigurati financiranje. Koji god postotak vlasničkog udjela prodali fondu, dnevno operativno poslovanje ostaje vašom odgovornošću i odgovornošću vašeg upravljačkog tima. Razina involviranosti fonda u poslovanje tvrtke ovisi o stilu managementa fond i ugovorenim odnosima prilikom ulaganja.

                                                  Da li je rizični kapital od vašeg interesa?


U traženju odgovora na pitanje da li se obratiti private equity fondu s vašim poslovnim projektom/planom, ključno je procijeniti sljedeće:
– Da li vaša tvrtka ima potencijal za visoki rast, te da li vi i vaš tim imate ambicije realizirati ubrzani rast tvrtke?
– Da li vaša tvrtka ima proizvod ili pruža uslugu s tehnološkom, konkurentnom prednošću ili nekom drugom jedinstvenom prodajnom karakteristikom?
– Da li ste spremni dio vlasništva nad tvrtkom prepustiti private equity fondu?
– Da li ste spremni odreðene strateške odluke donositi zajedno s nekim izvan “vašeg kruga”?
– Da li postoji realna strategija izlaza iz tvrtke za sve vlasnike?
– Da li vi ili vaš upravljački tim ima relevantno iskustvo u predmetnom sektoru industrije? Da li imate jasnog voðu tima i tim s komplementarnim poljima ekspertize, kao što su management, marketing, financije itd.?
Ako su vaši odgovori “da” tada je svakako vrijedno razmotriti opciju financiranja putem private equity partnera.

Više načina za financiranje

Postoji više načina na koji se može financirati ulaganje i to je podložno dogovoru. Private equity investitor će vam predložiti strukturu koja će biti optimalna potrebama vaše tvrtke. Takoðer, private equity investitor može predložiti da osigura i financiranje u većem iznosu od iznosa vlasničkog kapitala kojeg ulaže, a u obliku kao što je dug ili mezzanine financiranje. U svakom slučaju, ukoliko bude potreban dodatan kapital, s private equity investitorom u vlasničkoj strukturi uobičajeno je lakše realizirati druge oblike financiranja. Predložena struktura može uključivati paket dijela ili svih elemenata.

Dostavljanje ponude

U sljedećem ćemo vam koraku dostaviti našu Ponudu, koja definira glavne elemente naše ponude za ulaganje. Naravno, zavisno od ishoda procesa dubinskog snimanja (due diligence) i okončanja pregovora. Kako bismo poduprijeli inicijalno pozitivnu procjenu vašeg poslovnog plana, imat ćemo interesa detaljno procijeniti tehničku i financijsku opravdanost ulaganja. U tu svrhu uobičajeno se koriste vanjski suradnici (certificirani revizori, pravnici, porezni savjetnici i sl.) koji provode veći dio dubinskog snimanja tvrtke.
Ukoliko smo se odlučili angažirati vanjske suradnike za potrebe dubinskog snimanja, to znači da s naše strane postoji ozbiljan interes za ulaganje. Ovaj postupak možete olakšati ne zadržavajući činjenice koje se objektivno mogu smatrati bitnima za donošenje odluke o ulaganju.
Nakon završetka postupka dubinskog snimanja, moguće je završiti pregovore, nakon čega odvjetnici pripremaju ugovornu dokumentaciju za ulaganje. Bitno je da se i vi vaš tim primjereno informirate i savjetujete vezano uz sva prava i obveze koja će se kreirati potpisivanjem dokumentacije.

V.M.  ožujak 2010.
Izvor: Nexus Private Equity Partneri d.o.o.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.