akord-zupanja-mario-spoljar
Poduzetnička priča

Trebamo željeti dobro jedni drugima

Mario Špoljar, Akord: Naša je prednost u tome što smo fleksibilni i prilagodljivi kupcima.

Mirjana Glavaš
5 min