EU fondovi

Tko dobiva potpore iz EU fondova?

Istraživanjem prilika, uz primjenu “školskog” pristupa u pripremi, vrijedi pokušati.

Tatjana Štefanac Zjalić
3 min
EU-proracun
EU fondovi

Što donosi novo financijsko razdoblje od 2021. do 2027. u EU fondovima?

Sredstva će se i dalje usmjeravati u regije koje najviše zaostaju, a kohezijska politika će i dalje biti snažna.

Petar Petrić
3 min