rodni-jaz-u-placama
analiza

Što je rodni jaz u plaćama i kako se Europa nosi s tim izazovom?

Nejednako vrednovanje rada muškaraca i žena prisutno je podjednako u Hrvatskoj i diljem svijeta.

Tihana Malenica Bilandžija
6 min
građevinski-sektor
analiza

Građevinarstvo bilježi blagi porast aktivnosti

Popravlja se situacija u građevinskom sektoru u RH.

Miodrag Bandur
2 min