Mjera za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

Predviđeno trajanje mjere je od početka lipnja pa sve do kraja ove godine.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) donijelo je mjere za skraćivanje radnog vremena te reaktiviralo mjere zapošljavanja. Mjerom skraćivanja radnog vremena žele se očuvati radna mjesta kod poslodavaca kod kojih je pojavom koronavirusa (COVID-19) došlo do smanjenja opsega posla. Predviđeno trajanje mjere je od početka lipnja pa sve do kraja ove godine.

Mjera se odnosi na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika koji su zaposleni na puno radno vrijeme. Visina subvencije iznosi do 2.000,00 kn po radniku, tj. potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000,00 kn mjesečno neto po radniku. Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine. S druge strane, potpora se ne može koristiti za one radnike kojima teče otkazni rok.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je minimalno 10 % očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora. Nadalje, poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVIDA-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Povezanost se dokazuje ostvarenim padom prometa od najmanje 20 % u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

  • Pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora.
  • Nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije koronavirusa.
  • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata.
  • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimka su poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD). U njihovom slučaju, potpora se može ostvariti i ako je pad prometa manji od 20 %, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Ukoliko su navedeni kriteriji ispunjeni, korisnici će se odabrati putem javnog poziva u tekućem mjesecu za naredni mjesec, uz iznimku za mjesec lipanj. Isplata sredstava vršit će se do 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

Kako bi poslodavci ostvarili navedenu potporu, uz ispunjenje navedenih kriterija potrebno je dostaviti obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama te Izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore, a sve navedeno je dostupno na web stranici HZZ-a. Vrlo je važno napomenuti kako se predaja zahtjeva i cjelokupne dokumentacije obavlja isključivo putem online aplikacije na web adresi www.hzz.hr.

www.petric-kajic.hr